Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

2

3 Nasjonal Transportplan 2014-2023 ● …eller egentlig Meld. St. 26 (2012-2013) ● …med forbehold om Stortingsvedtak Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

4 Nasjonal Transportplan 2014-2023 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

5

6

7

8

9

10 De to reguleringsplanene for prosjektet ble godkjent i 2012.

11 Nasjonal Transportplan 2014-2023 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

12 Nasjonal Transportplan 2014-2023 ● Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet er kostnadsberegnet til 3 200 mill. kr. ● Nye mva.-regler med full mva. på vegarbeid gir økt prosjektkostnad. Dette utgjør 440 mill. kr. (som Staten «gir og tar»). ● Enklere mva.-regler sparer entreprenører og byggherre for arbeid. ● Det er foreslått:250 mill. kr. fra Staten i perioden 2014-17 980 mill. kr. fra Staten i perioden 2018-23 ● 1 970 mill. kr. er forutsatt dekket gjennom bompenger. ● 1 970 mill. kr. lånes av bompengeselskapet Rv 3 og rv 25 Hamar – Elverum AS, (eier: Hedmark fylkeskommune) Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

13 Bompengefinansiering ● Bompengefinansiering av ny rv. 3/25 vurdert i 2004, etter initiativ fra Løten kommune: Bomtakst 24-34 kr, avhengig av modell Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering i 2005/2006: Løten kommune Elverum kommune Hamar kommune Hedmark fylkeskommune Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

14 Bompengefinansiering ● Prosjektet inne i NTP 2010-19 med 200 mill. kr. i statlig andel ● Nye kostnadsberegninger og bompengeberegninger i planfasen: Økt prosjektkostnad, bl.a. pga. økt standard Bommer i sør og nord på rv. 3 (3,4,5) har lav trafikk og/eller folk vil kjøre gamlevegen Har derfor regnet på bommer på Brynsåsen og nord for Svingen Mye mer trafikk på Ebru/Midtskogen enn i sør og nord. Foreløpig beregning 2010: ca. 50 kr på ett bomsnitt Ebru/Midtsk. 70-100 kr ved to/tre bomsnitt Må ha mer enn 200 mill kr fra Staten! Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

15 Bompengefinansiering ● Prosjektet inne i NTP 2010-19 med 200 mill. kr. i statlig andel ● Nye kostnadsberegninger og bompengeberegninger i planfasen: Økt prosjektkostnad, bl.a. pga. økt standard Bommer i sør og nord på rv. 3 (3,4,5) har lav trafikk og/eller folk vil kjøre gamlevegen Har derfor regnet på bommer på Brynsåsen og nord for Svingen Mye mer trafikk på Ebru/Midtskogen enn i sør og nord. Foreløpig beregning 2012, med 30% stat: 35-40 kr på ett bomsnitt Ebru/Midtsk. 50-55 kr ved to bomsnitt Vi anbefaler ett bomsnitt Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

16 Bompengefinansiering ● Prosjektet inne i NTP 2014-23 med ca. 30% i statlig andel ● Kostnader og bompengeberegninger kvalitetssikres i tiden framover: Kontroll av kostnadsoverslag Trafikkberegninger, beregne avvisning Beregne bompengetakster Lokalpolitisk behandling Fra NTP: Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Nå er det opp til lokalpolitikerne! Reguleringsplanen er vedtatt Statsandelen er økt vesentlig Ja til bompenger betyr ja til ny veg! Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

17 Planarbeider og avklaringer mot kommunene Gjennomgang og prioritering av tiltak på avlastet vegnett Reguleringsplaner for tiltak på avlastet vegnett Videre prosjektering og byggeplan Eventuelle justeringer av regulerings- planer Behov for ca. 1 000 000 m³ steinmasser i anlegget Begrenset marked og tilgang på kvalitetsmasser Behov for nye steinbrudd i regionen Viktigst: Lokal forankring av bompengefinansiering. Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

18 Framdrift. Foreløpig skisse Fra NTP: I siste seksårsperiode fullføres prosjektet rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. …dvs. i 2018? Bompengeutredning 2013-14 Politisk behandling i fylkeskommunen og i kommunene. Våren 2014? Ekstern kvalitetssikring KS2 Pålagt alle prosjekter >750 mill kr Tidligst høsten 2014 Prosjektering og grunnerverv 2013-15 Bompengeproposisjon til Stortinget tidligst høsten 2014 Stortingsvedtak tidligst i juni 2015 2-3 års anleggsperiode, ferdig 2017 eller 2018. Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet


Laste ned ppt "Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google