Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

2

3 Nasjonal Transportplan ● …eller egentlig Meld. St. 26 ( ) ● …med forbehold om Stortingsvedtak Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

4 Nasjonal Transportplan Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

5

6

7

8

9

10 De to reguleringsplanene for prosjektet ble godkjent i 2012.

11 Nasjonal Transportplan Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

12 Nasjonal Transportplan ● Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet er kostnadsberegnet til mill. kr. ● Nye mva.-regler med full mva. på vegarbeid gir økt prosjektkostnad. Dette utgjør 440 mill. kr. (som Staten «gir og tar»). ● Enklere mva.-regler sparer entreprenører og byggherre for arbeid. ● Det er foreslått:250 mill. kr. fra Staten i perioden mill. kr. fra Staten i perioden ● mill. kr. er forutsatt dekket gjennom bompenger. ● mill. kr. lånes av bompengeselskapet Rv 3 og rv 25 Hamar – Elverum AS, (eier: Hedmark fylkeskommune) Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

13 Bompengefinansiering ● Bompengefinansiering av ny rv. 3/25 vurdert i 2004, etter initiativ fra Løten kommune: Bomtakst kr, avhengig av modell Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering i 2005/2006: Løten kommune Elverum kommune Hamar kommune Hedmark fylkeskommune Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

14 Bompengefinansiering ● Prosjektet inne i NTP med 200 mill. kr. i statlig andel ● Nye kostnadsberegninger og bompengeberegninger i planfasen: Økt prosjektkostnad, bl.a. pga. økt standard Bommer i sør og nord på rv. 3 (3,4,5) har lav trafikk og/eller folk vil kjøre gamlevegen Har derfor regnet på bommer på Brynsåsen og nord for Svingen Mye mer trafikk på Ebru/Midtskogen enn i sør og nord. Foreløpig beregning 2010: ca. 50 kr på ett bomsnitt Ebru/Midtsk kr ved to/tre bomsnitt Må ha mer enn 200 mill kr fra Staten! Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

15 Bompengefinansiering ● Prosjektet inne i NTP med 200 mill. kr. i statlig andel ● Nye kostnadsberegninger og bompengeberegninger i planfasen: Økt prosjektkostnad, bl.a. pga. økt standard Bommer i sør og nord på rv. 3 (3,4,5) har lav trafikk og/eller folk vil kjøre gamlevegen Har derfor regnet på bommer på Brynsåsen og nord for Svingen Mye mer trafikk på Ebru/Midtskogen enn i sør og nord. Foreløpig beregning 2012, med 30% stat: kr på ett bomsnitt Ebru/Midtsk kr ved to bomsnitt Vi anbefaler ett bomsnitt Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

16 Bompengefinansiering ● Prosjektet inne i NTP med ca. 30% i statlig andel ● Kostnader og bompengeberegninger kvalitetssikres i tiden framover: Kontroll av kostnadsoverslag Trafikkberegninger, beregne avvisning Beregne bompengetakster Lokalpolitisk behandling Fra NTP: Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Nå er det opp til lokalpolitikerne! Reguleringsplanen er vedtatt Statsandelen er økt vesentlig Ja til bompenger betyr ja til ny veg! Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

17 Planarbeider og avklaringer mot kommunene Gjennomgang og prioritering av tiltak på avlastet vegnett Reguleringsplaner for tiltak på avlastet vegnett Videre prosjektering og byggeplan Eventuelle justeringer av regulerings- planer Behov for ca m³ steinmasser i anlegget Begrenset marked og tilgang på kvalitetsmasser Behov for nye steinbrudd i regionen Viktigst: Lokal forankring av bompengefinansiering. Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet

18 Framdrift. Foreløpig skisse Fra NTP: I siste seksårsperiode fullføres prosjektet rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. …dvs. i 2018? Bompengeutredning Politisk behandling i fylkeskommunen og i kommunene. Våren 2014? Ekstern kvalitetssikring KS2 Pålagt alle prosjekter >750 mill kr Tidligst høsten 2014 Prosjektering og grunnerverv Bompengeproposisjon til Stortinget tidligst høsten 2014 Stortingsvedtak tidligst i juni års anleggsperiode, ferdig 2017 eller Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet


Laste ned ppt "Samrådsmøte for Hamarregionen, 28. mai 2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google