Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005. Prosess for å etablere eller utvikle anlegg: ProgrammeringDesign Konstruksjon Bygging Vedlikehold Idefase Forprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005. Prosess for å etablere eller utvikle anlegg: ProgrammeringDesign Konstruksjon Bygging Vedlikehold Idefase Forprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005

2 Prosess for å etablere eller utvikle anlegg: ProgrammeringDesign Konstruksjon Bygging Vedlikehold Idefase Forprosjekt Detalj- prosjektering Gjennom- føring Drift Faseinndeling golfprosjekt ( NGFs kvalitetsveileder )

3

4 DELT FASE 2 - FORPROSJEKT I TRE DELER: 2-aAVKLARE LOKALISERING 2-b REGULERING OG KU 2-cFULLFØRE INKL. NYTT EKSTR. ORDINÆRT ÅRSMØTE

5 REGULERINGSPLAN •Konsekvensutredning og reguleringsplan er vedtatt av Sande kommune 27. april. •Gjenstår fornminnes undersøkelser på Holsrud – planlagt utført høsten 2005. •Skjøtselplan før byggesaksbehandling når utbygging inkluderer skjøtsel i naturområder.

6 Fremdriftsplan, Forprosjekt steg 2c Styret har vedtatt å fullføre forprosjekt Hovedaktiviteter fase 2c: –Hovedprogram –Skisse/hovedplan golfbaneanlegget –Skisser klubbhus inkludert løsning for avløp, vann, el og kabel –Skisser veier, parkering, driftsveier og bruer –Økonomi –Fremdrift detaljprosjektering og gjennomføring –Komiteer innen marked og økonomi –Underlag for markedskommunikasjon (modell, perspektivskisser, brosjyre) Detaljert budsjett for fase 2c enda ikke utarbeidet – kostnadsoverslag 270.000,- Gjenstår kostnader (fornminnesundersøkelser, pilotprosjektet) – ca. 120.000,-. Ambisjonen er å kunne fullføre ovennevnte. Hele prosjektet behandles formelt på årsmøtet I november 2005.

7 Mulig 1. etappe •Når flytte senter? •Tilbakeføre arealer til Gran Søndre i september 2008. •Bru – bygges vinteren 2005 / 2006?

8 Mulig 2. etappe •Ved flytting – viktig å opprettholde et sosialt hyggelig og aktivt miljø ved klubbhus

9 ØKONOMI, foreløpige tall Alternativ 6+9 hull •6 hull og treningsfelt på Holsrud. Etablere 3 hull på Hallerud som integreres med banen på Gran Søndre til 9 hull. Inkl. flytting av senter. Pris ca. 3 mill inkl. mva. •Alternativ 9+9+9 - fullsize •Etablere 2*9 + 9 hull inkl. flytting av klubbhus med tilhørende infrastruktur. Pris ca. 9 mill. inkl. mva. •Tallene over inkluderer adkomst og parkering 0,5 mill og løsning 1.etappe klubbhus for 1 mill. Ellers minimumspriser og stor grad av dugnad og liten sikkerhet for uforutsette kostnader, som normalt øker med etappens / prosjektets størrelse.

10 Spillemidler – mulig finansiering Maks tilskudd til golfbaner 9 hull - tilskudd: 1/3 inntil kr 2 000 000 18 hull- tilskudd: 1/3 inntil kr 4 000 000 Korthullsbaner - tilskudd: 1/3 inntil etter særskilt vurdering Øvingsområde - tilskudd: 1/3 inntil kr 700 000 Vanningsanlegg: tilskudd: 1/3 inntil kr 700 000 •Mindre anlegg - tilskudd: 1/3 inntil kr 700 000 Søke om forhåndsgodkjenning av hele prosjektet – før byggestart. Søke om tilskudd hver høst – avgjøres i mars året etter. Kommunal garanti. Golf-krav til søknad •Baneplan 1:2000 •Typisk tverrprofil av green og utslagsområdet •Beskrivelse av vanningsanlegg •Bekreftelse på at anlegget har vært vurdert i forhold til sikkerhetsveileder utarbeidet av Norges Golfforbund


Laste ned ppt "STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005. Prosess for å etablere eller utvikle anlegg: ProgrammeringDesign Konstruksjon Bygging Vedlikehold Idefase Forprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google