Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modum Næringsråd 5. mars 2014 Rv. 35.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modum Næringsråd 5. mars 2014 Rv. 35."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modum Næringsråd 5. mars 2014 Rv. 35

2 Statens vegvesen

3 Region sør Regionvegkontor Vegavdelingskontor

4 RLM 21. januar 2014

5 «Styringslinjer

6 Statens vegvesens styringssystem
NTP KVU Handlingsprogram KDP St.prp. nr statsbudsjettet Reg.plan Handlingsprogrammet er: - En gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan - Det viktigste grunnlaget for de årlige budsjettene og den årlige styringen av etaten - Skal gi et godt styringsverktøy for hele etaten. Tildelingsbrev Resultatavtale Årsrapport

7 Fylkeskommunens styringssystem
FYLKESVEG- STRATEGI KVU Handlingsprogram KDP Fylkesveg- budsjettet Reg.plan Handlingsprogrammet er: - En gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan - Det viktigste grunnlaget for de årlige budsjettene og den årlige styringen av etaten - Skal gi et godt styringsverktøy for hele etaten. Leveranseavtale Årsrapport

8 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

9 «Produksjonsløpet» for store prosjekter
1,5 år år ,5 år år år år år

10 Mulighetsstudie Rv 35 Hokksund - Åmot
Modum Næringsråd 5. mars 2014 Mulighetsstudie Rv 35 Hokksund - Åmot

11 Videreføring av mulighetsstudien
Modum Næringsråd 5. mars 2014 Videreføring av mulighetsstudien Buskerud fylkeskommune ber om at det arbeides videre med sikte på forsert utbygging av Rv 35 mellom Langebru og Åmot i henhold til de formelle prosedyrer som gjelder. Statens vegvesen bes legge konklusjonene fra mulighetsstudien til grunn for arbeidet med kommende revisjoner av Nasjonal transportplan.

12 Oppdragsbrev fra Samferdselsdept. 19. mars 2010.

13 Konsepter Konsept 0: Dagens situasjon
Konsept 1: Utbedring av eksisterende veg Konsept 2: Miljøvennlig transport med vekt på kollektivtrafikk og gang-/sykkelvegutbygging Konsept 3: Tverrforbindelse med full utbygging - 4- feltsveg Konsept 4: Utbygging til vegnormalstandard

14 KVU-resultat Modum Næringsråd 5. mars 2014
Konklusjonen er at videre planlegging av utbygging av rv 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker skal ta utgangspunkt i Sammensatt konsept 1: Vegnormal og kollektiv. Økt satsing på drift av kollektivtrafikk endrer ikke gjeldende ansvarsdeling mellom staten og fylkeskommunene. Tilskudd til drift av kollektivtrafikk skal dekkes av fylkeskommunene på vanlig måte. Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP 2014 – 23.

15 Rv. 35 i NTP 2014 - 2023 Modum Næringsråd 5. mars 2014
Statlige midler til planlegging skal finansiere reguleringsplan og evt. kommunedelplan. Prosjekter som blir prioritert for planleggingsmidler er de som trenger planavklaring for å bli bygget i perioden , samt store prosjekter som forventes å ha oppstart (byggestart) i perioden   I regjeringens behandling av KVU for rv 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker er det avklart at det skal legges til grunn 4-felt på strekningen rv 35 Hokksund-Åmot. Prosjektet er imidlertid ikke prioritert i NTP  Med denne prioriteringen og med knappe midler til planlegging er det lite trolig at Region sør derfor kan prioritere oppstart av kommunedelplan på strekningen i

16 Tiltak på eksisterende veg
Modum Næringsråd 5. mars 2014 Tiltak på eksisterende veg Midtfelt Langerudbakken

17

18 Modum Næringsråd 5. mars 2014

19 Modum Næringsråd 5. mars 2014

20 Modum Næringsråd 5. mars 2014

21 RLM 21. januar 2014

22 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
- på veg for et bedre samfunn RLM 21. januar 2014


Laste ned ppt "Modum Næringsråd 5. mars 2014 Rv. 35."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google