Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv. 35 Modum Næringsråd 5. mars 2014. Statens vegvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv. 35 Modum Næringsråd 5. mars 2014. Statens vegvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv. 35 Modum Næringsråd 5. mars 2014

2 Statens vegvesen

3 Region sør Regionvegkontor Vegavdelingskontor

4 RLM 21. januar 2014 21.01.2014

5 « Styringslinjer

6 Statens vegvesens styringssystem Tildelingsbrev NTP St.prp. nr. 1 - statsbudsjettet Resultatavtale Handlingsprogram Årsrapport KVU KDP Reg.plan

7 Fylkeskommunens styringssystem Leveranseavtale FYLKESVEG- STRATEGI FYLKESVEG- STRATEGI Fylkesveg- budsjettet Fylkesveg- budsjettet Handlingsprogram Årsrapport KVU KDP Reg.plan

8 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

9 «Produksjonsløpet» for store prosjekter 1,5 år 3 år 1,5 år 1 år 1-2 år 2-5 år 50-100 år

10 Mulighetsstudie Rv 35 Hokksund - Åmot Modum Næringsråd 5. mars 2014

11 1.Buskerud fylkeskommune ber om at det arbeides videre med sikte på forsert utbygging av Rv 35 mellom Langebru og Åmot i henhold til de formelle prosedyrer som gjelder. 2.Statens vegvesen bes legge konklusjonene fra mulighetsstudien til grunn for arbeidet med kommende revisjoner av Nasjonal transportplan. Videreføring av mulighetsstudien Modum Næringsråd 5. mars 2014

12 Oppdragsbrev fra Samferdselsdept. 19. mars 2010.

13 Konsepter ● Konsept 0: Dagens situasjon ● Konsept 1: Utbedring av eksisterende veg ● Konsept 2: Miljøvennlig transport med vekt på kollektivtrafikk og gang-/sykkelvegutbygging ● Konsept 3: Tverrforbindelse med full utbygging - 4- feltsveg ● Konsept 4: Utbygging til vegnormalstandard

14 KVU-resultat Modum Næringsråd 5. mars 2014 Konklusjonen er at videre planlegging av utbygging av rv 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker skal ta utgangspunkt i Sammensatt konsept 1: Vegnormal og kollektiv. Økt satsing på drift av kollektivtrafikk endrer ikke gjeldende ansvarsdeling mellom staten og fylkeskommunene. Tilskudd til drift av kollektivtrafikk skal dekkes av fylkeskommunene på vanlig måte. Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP 2014 – 23.

15 Rv. 35 i NTP 2014 - 2023 Modum Næringsråd 5. mars 2014 Statlige midler til planlegging skal finansiere reguleringsplan og evt. kommunedelplan. Prosjekter som blir prioritert for planleggingsmidler er de som trenger planavklaring for å bli bygget i perioden 2014-2017, samt store prosjekter som forventes å ha oppstart (byggestart) i perioden 2018- 2023. I regjeringens behandling av KVU for rv 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker er det avklart at det skal legges til grunn 4-felt på strekningen rv 35 Hokksund- Åmot. Prosjektet er imidlertid ikke prioritert i NTP 2014-2023. Med denne prioriteringen og med knappe midler til planlegging er det lite trolig at Region sør derfor kan prioritere oppstart av kommunedelplan på strekningen i 2014-2017.

16 Tiltak på eksisterende veg Modum Næringsråd 5. mars 2014 Midtfelt Langerudbakken

17

18 Modum Næringsråd 5. mars 2014

19

20

21 RLM 21. jan uar 201 4 21.01.2014

22 - på veg for et bedre samfunn TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 21.01.2014 RLM 21. januar 2014


Laste ned ppt "Rv. 35 Modum Næringsråd 5. mars 2014. Statens vegvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google