Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prospekt Forhåndsalg 15.12.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prospekt Forhåndsalg 15.12.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prospekt Forhåndsalg

2 Forhåndssalg av 5 til 8 tomter Interessenter legger inn bud på aktuelle tomter innen 15. Desember. Auksjon og kontraktsinngåelse 15 –

3 DETALJERT PLAN FOR FORHÅNDSSALG
Bud på en eller flere tomter innen 15. des.11. Bud prioriteres når flere tomtebud innleveres. Alle budgivere mottar planlagt auksjonsrekkefølge Innlagte bud kan endres etter at auksjonsrekkefølge er kjent. (innen 16.12) Tomter auksjoneres og kontraktesfestes en av gangen. Auksjon og budrunder administreres av Adv. Gunnar Skeie Kontraktfesting etter følgende auksjonsprinsipp. Alle som har lagt inn bud på konkret tomt orienteres om høyeste bud mottatt eget bud kan høynes innen kort frist I alle fall 5 til 8 tomter søkes kontraktsfestet innen

4 Felt B1 – Vert ikkje lagt ut til forhåndssalg

5 Felt B2 – Detaljert tomteinndeling

6 Felt Tomtenummer Tomteareal B2

7 Felt B2 – Detaljert tomteinndeling

8 Felt B3 – Detaljert tomteinndeling

9 Felt Tomtenummer Tomteareal B3

10 Felt B3 – Detaljert tomteinndeling

11 FELT B4, B5 og B6 legges til forhåndssalg

12 KRAV TIL KJØPSKONTRAKT
Oppgjør - 10% innbetalt til klientkonto hjå Adv. Skeie ved teikning av kontrakt Dokumentert full finansiering med bank ved teikning av kontrakt. Fullt innbetalt beløp til klientkonto før heimelsoverdraging Heimelsoverdraging fyrst ved ferdigstilling av infrastruktur fase 1 Binding i kontrakt ved dette forhåndssalget Kontrakt er bindande til 1. Mars uavhengig av fullteikna forhåndssalg. Kontrakt automatisk bindande ved fullteikna forhånssalg før 1. Mars. Kostnader etc. Kommunale tilkoblingsavgifter VA kjøpers ansvar Vann og avløp fremført til tomtegrense inkl. i tomtepris. Strøm fram til koblingboks nær eigedomsgrense inkl. i tomtepris. Dokumentavgift 2,5% og tinglysing 1.548,- kjøpers ansvar

13 KRAV OM ANBODSINNHENTING
Tiltakshavar skal henta anbod hjå ein eller begge eigande entreprenørar i Mikjelsgarden Eigedom AS. Byggeriet S. Gravdal Byggmester Per Augestad Ynskjer tiltakshavar å nytta annan entreprenør skal dette saman med byggeteikningar godkjennast av styret i selskapet før heimelsoverdraging skjer. Godkjenning skal då handsamast av styret snarast råd.

14 Mikjelsgarden Eigedom AS Fakta, VVA-infrastruktur og finansiering
Eigarar – Nils Valland, Byggeriet S. Gravdal, Byggmester Per Augestad Soliditet – 35% ansvarlig eigarkapital ved fullført infrastruktur – Medio 2012 Avtale om fullfinansiering er inngått med finansierande bank. Infrastruktur vert gjennomført innanfor utbyggingsavtale med Kvam Herad som byggherre. Alle vegar i reguleringsplanen vert kommunale, og Kvam Herad overtek drift og vedlikehald. Detaljprosjektering ferdigstilles 15. desember. Offentlig anbudsprosess søkjes ferdigstilt ultimo februar 2012, Infrastruktur oppstartes deretter så snart foholda ligg til rette. Byggjestart i feltet - Sommeren 2012 Prosjektert infrastruktur er fullfinansiert Veg, vann, kloakk, prosjektert av Multiconsult. Finansiering inkluderer ferdigstilling av asfalt og fortau Veg1 (Fase 2) innen 2013. Tomtepris inkluderer interne felles vegar i tomteområder ex. asfaltering.


Laste ned ppt "Prospekt Forhåndsalg 15.12.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google