Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk» Ny tilskuddsordning innenfor BU-midlene gjeldende fra 01.01.14 Steinkjer, 13.02.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk» Ny tilskuddsordning innenfor BU-midlene gjeldende fra 01.01.14 Steinkjer, 13.02.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk» Ny tilskuddsordning innenfor BU-midlene gjeldende fra 01.01.14 Steinkjer, 13.02.14

2 •RNP er strategidokumentet som angir prioriteringer for bruk av BU-midler i Nord- Trøndelag (38,3 + 5,2 mill kr. i 2013) •RNP utarbeides av Fylkesmannen i samarbeid med faglagene, fylkeskommunen og Innovasjon Norge •Rullering gjennomført høsten 2013, med prioriteringer for 2014 Regionalt næringsprogram (RNP) 2013-2016

3 Investeringsvirkemidler •For investeringer i tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringer, er den generelle regelen at investeringstilskudd kan gis per foretak med inntil 30 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 700 000,-. •I områder som faller inn under Fjellandbruket i Namdalen (Lierne, Røyrvik, Namsskogan kommuner), kan det gis investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 1.500 000,-. For Meråker kommune, kan det gis investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 1.000 000,-. (Satsingen på Fjellandbruket gjelder i 3 år for perioden 2014-2016).

4 •I næringssvake områder for øvrig, hvor landbruket har særlig stor betydning for sysselsetting og bosetting, kan det gis investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 1.000 000,-. •Det kan gis inntil kr 50 000,- ekstra i tilskudd for å stimulere til økt trebruk i landbruksbygg. Det må minimum benyttes 25 m 3. Tilskudd beregnes til kr 500,- pr m 3. •Rentestøtte kan gis til lån på inntil 100 % av utbetalt lånebeløp.

5 Ny ordning fra 2014 « Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk» Formål: Styrke planleggingsfasen foran større investeringsprosjekter –Medvirke til bedre beslutningsgrunnlag for initiativtaker/gårdbruker –Medvirke til å redusere risiko –Medvirke til å gi økt gjennomføringskraft Skal styrke beslutningsgrunnlaget, og er innrettet mot planleggingstiltak som gjennomføres før beslutning om realisering/gjennomføring

6 Prosess Fra forprosjekt til overlevering Stor påvirkningsmulighet i tidlig fase. God planlegging er avgjørende viktig.

7 Investeringsprosjekter er krevende! •Viktig å avklare prosjektets fundament –Er dette riktig for meg/oss? –Økonomisk robusthet i tiltaket –Risikovurderinger ut over økonomi •Viktig med en plan for gjennomføringsfasen –Avklaring av byggherres rolle –Viktige beslutningspunkter/milepæler –Valg av beslutningsstøtte (byggeledelse) –Kommunikasjon (bank, leverandører mm)

8 Ordningen prioriterer: •Gjennomføring av planleggingstiltak som skal gi beslutningsstøtte før iverksetting av tiltaket/byggeprosjektet. Det betyr at planarbeidet i noen saker gir som resultat at investeringen ikke gjennomføres. •Utvikling av Forretningsplan for landbruks- foretak, med mål, beskrivelse av tiltaket, driftsplan, skissetegninger, kostnadsoverslag, risikoanalyse og plan for gjennomføring. –Forslag til mal Forretningsplan utarbeidet i samarbeid med NLR og Tine.

9 Ordningen prioriterer ikke: •Utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag. •Rådgivning i gjennomføringsfasen, f.eks byggeledelse. Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan inngå i søknad om ordinære investerings- virkemidler.

10 Søknadsprosessen •Søkes elektronisk til Innovasjon Norge. •Det velges mal for Etablerertilskudd – bygdeutvikling og foretak på INs heimeside. •Vedlagt skal følge et tilbud fra en kommersiell rådgivningsaktør. •Forenklet behandling, max 3 uker.

11 Vilkår •Omfatter kun kjøpte tjenester •Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag •Avgrenset til max 50.000,- pr sak •Kvinner og søkere under 35 år kan tildeles inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag Informasjon om ordningen og forslag til mal for forretningsplan: http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/


Laste ned ppt "«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk» Ny tilskuddsordning innenfor BU-midlene gjeldende fra 01.01.14 Steinkjer, 13.02.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google