Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Bussvei 2020 Bakgrunn for møtet: Informere om status i bussveiprosjektet Orientere om medvirkningsmulighet og videre planprosess Gi mulighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Bussvei 2020 Bakgrunn for møtet: Informere om status i bussveiprosjektet Orientere om medvirkningsmulighet og videre planprosess Gi mulighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Bussvei 2020 Bakgrunn for møtet: Informere om status i bussveiprosjektet Orientere om medvirkningsmulighet og videre planprosess Gi mulighet for spørsmål og innspill før kommuneplanhøringen mai 2014 Stanley Wirak, 27.03.14

2 Kvadrat – Sandnes sentrum

3 Trasevalg –milepæler Mars 2010: Politisk behandling av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren i bystyret Forutsetter bybanekonsept med trase via Smeaheia over Varatun til Oalsgata/ sentrum. Desember 2010: Politisk behandling av traséalternativ for høyverdig kollektiv i kommuneplankomiteen. Politisk vedtak om videre arbeid med bybanekonsept og trase via Smeaheia til Oalsgata/ Sentrum. 2012: Reviderte konsepter for bussvei (3A) og bybane (3C) utarbeides.To aktuelle traseer: Bussvei via Varatun til Oalsgata med kulvert (kort/lang) eller bybane i Strandgata. Desember 2012: Vedtak om bussvei konsept i Fylkestinget Mars 2013: Reguleringsplan for Oalsgata stoppet av Rogaland fylkeskommune i påvente av kvalitettsikring av bussveitrase mellom Kvadrat og sentrum 2013: Bussveitrase via Varatun/Stadionområdet/Oalsgata anbefalt i silingsrapport utarbeidet av Rogaland fylkeskommune Statens Vegvesen og Sandnes kommune. Januar 2014: Politisk behandling og foreløpig anbefaling av busstrase via Varatun/Stadionområdet/Oalsgata i kommuneplankomiteen. Mai 2014: Høring av kommuneplan 2015-2030 inkludert forslag til bussveikorridor Varatun/stadionområdet /Oalsgata. Desember 2014: Vedtak kommuneplan 2015-2030 inkludert korridor for bussvei. 2015: Oppstart reguleringsplan for bussveitrase 2020


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Bussvei 2020 Bakgrunn for møtet: Informere om status i bussveiprosjektet Orientere om medvirkningsmulighet og videre planprosess Gi mulighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google