Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvang eller frivillighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvang eller frivillighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvang eller frivillighet
ALBATROSSEN 13 februar 2008 Anne Loennechen Leder Strax-huset Bergen kommune Leder Fagrådet innen Rusfeltet i Norge A. Loennechen 13. februar 2008

2 Erfaringer fra Strax-huset ”Mobilisering for et bedre liv”
A. Loennechen 13. februar 2008

3 Hva er Strax-huset? Bydekkende etat i Bergen kommune
Tjenestetilbud til stoffavhengige som ønsker hjelp for å bedre sin livssituasjon Samlokalisering av sosiale tjenester og helsetjenester A. Loennechen 13. februar 2008

4 Mål Bedre livssituasjonen for stoffavhengige; arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusmiddelbruken. Arbeide for å øke den enkeltes evne til mestring og egenomsorg A. Loennechen 13. februar 2008

5 Perspektiver i arbeidet
Skadereduksjon Habilitering Rehabilitering Komplementære perspektiver A. Loennechen 13. februar 2008

6 Filosofi Lett tilgjengelighet Lav terskel for kontakt Fleksibilitet
Forutsigbarhet Kontinuitet A. Loennechen 13. februar 2008

7 Organisering av tjenestetilbudene
Tre team 1. Natteam – 5 netter i uken 2. Dagtjenesteteam – 7 dager i uken 3. LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)-team – 6 dager i uken Hvert av teamene består av personale med ulike profesjoner A. Loennechen 13. februar 2008

8 Virkemidler, tiltak og tjenester sosialfaglig, miljøterapeutisk og helsefaglig tilnærming
Sosiale tjenester Dagsenter Natthjem Råd og veiledning Informasjonstiltak Fellesmåltider Vask av klær Mulighet for personlig hygiene Fysisk trening Individrettet arbeid på Strax-huset Individuell oppfølging Gruppeaktiviteter utenfor huset Dugnader i utemiljøet Miljøarb. knyttet til tannhelsetjeneste Helsetjenester Råd og veiledning Utdeling av reint brukerutstyr Returordning for brukt utstyr Utdeling av kondomer Akupunkturbehandling Fysioterapi/massasje Helserom med behandling, prøvetaking, vaksinasjons-program Lege Hygiene og ernæringstiltak Overdoseberedskap Førstehjelpsopplæring Tannhelsetjeneste Avd. knyttet til LAR A. Loennechen 13. februar 2008

9 Legemiddelassistert rehabilitering - LAR
Prosjekt i Oslo 1998: Landsomfattende under Lov om sosiale tjenester. Ansvar: Fylkeskommunen 2004. Rusreformen. Lar-behandling under Lov om spesialisthelsetjenesten. Ansvar: De regionale helseforetakene A. Loennechen 13. februar 2008

10 Helseregion vest Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling LAR

11 Endringer i oppgaver for Bergen kommune
Fra at det sentrale LAR-senteret v/stiftelsen Bergensklinikkene i tillegg til andre oppgaver hadde ansvar for utdeling av medisiner og prøvetaking til at Bergen kommune i tillegg til ansvar for rehabiliteringsinnsatsene også fikk ansvar for utdeling av medisiner og urinprøvetaking A. Loennechen 13. februar 2008

12 Erfaringer Pasientgruppen vokste
Ikke tilstrekkelig kapasitet utdeling og prøvetaking på legesentra, fastlege, hjemmesykepleien, apotek Resultat: Personer som var vedtatt for inntak i LAR og klare for oppstart kom ikke i gang grunnet manglende utdelings- og prøvetakingssted A. Loennechen 13. februar 2008

13 LAR-avdelingen ved Strax-huset
Etablert oktober 2002 Mål: Sikre tidligst mulig oppstart av medisinutdeling og prøvetaking for personer som er vedtatt for LAR der det ikke lykkes å etablere disse tjenestene i personens nærmiljø Bidra til at brukere får positive opplevelser i hverdagen Støtte brukere i arbeidet med å mestre en rusfri hverdag A. Loennechen 13. februar 2008

14 Brukere ved Strax-husets LAR-avdeling
1/ /12-05: 154 personer 2006: 94 personer 2007: 80 personer Informasjon, råd, veiledning, støtte, oppfølging A. Loennechen 13. februar 2008

15 Legemiddelassistert rehabilitering
Metadon Subutex Subuxone tilrettelegge for/assistere Rehabilitering: Helse Bolig Økonomi Aktivitet Utdanning Arbeid Opplevelsen av tilhørighet A. Loennechen 13. februar 2008

16 Erfaringer Færre avslutter, blir utskrevet av, LAR
Utfordring: tilstrekkelige og tilgjengelige tjenester A. Loennechen 13. februar 2008

17 Utfordringer Tverrfaglig, ikke tverr faglig, tilnærming
Tilgjengelige, forutsigbare og fleksible tjenester Kontinuitet i tjenesteytingen Ikke frata brukeren hovedansvaret for egen endring A. Loennechen 13. februar 2008

18 Utfordringer Gode samarbeidsrelasjoner med ulike tjenesteytere, både på spesialistnivå og i kommunen Avklare forventninger med omgivelsene Personer i LAR går fra individfokus til individ- og gruppefokus – brukerne organiserer seg Pasientene prøver sine rettigheter Pasientene utfordrer gjeldende maktstrukturer A. Loennechen 13. februar 2008

19 Utfordringer Etablere tjenester på grunnlag av forskning, dokumentert kunnskap og erfaringer (de som yter og de som benytter/bruker tjenestene) Brukernes/pasientenes erfaringer er sentrale A. Loennechen 13. februar 2008

20 Erfaringer Tilbakemelding fra brukere:
Opplevelsen av ikke å bli hørt, sett, og tatt med på råd i tilstrekkelig grad. Opplevelsen av å ikke ha innflytelse over egen behandling og rehabilitering i tilstrekkelig grad. Ikke i tråd med pasientrettighetsloven Informasjon og kommunikasjon A. Loennechen 13. februar 2008

21 LAR = Trekantsamarbeid
Bruker/pasient Sentralt LAR-senter Kommunale tjenester Samarbeid Dialog mellom likeverdige parter med ulike oppgaver, men samme mål

22 Vi må tåle at det settes spørsmålstegn ved hvordan vi samarbeider med mennesker vi er satt til å hjelpe.


Laste ned ppt "Tvang eller frivillighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google