Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007

2

3 Styringsgruppen •KS •Oslo kommune •Fagforbundet •NSF •FO •Arbeidstilsynet •SHDir (observatør + fullfinansierer)

4 Resultatmål 2006 1.Utgivelse av veileder 2.Lanseringskonferanse i samarbeid med SHDir 3.Utgivelse av håndbok 4.Fylkeskonferanser Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder - 1.3.2005 til 31.12.2006

5 Målet med veilederen ”Veilederen skal bidra til et bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten, noe som samtidig vil gi større forutsigbarhet og bedre tjenester for brukerne. ” Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

6 Visjonen om et godt arbeidsmiljø •Målrette det systematiske arbeidsmiljøarbeidet •Fokus på medvirkning, klar ledelse og forebyggende innsats •«hjelp til selvhjelp» •Kommunen skal etterleve kravene i et likestilt lovverk •Redusere individualiseringen av HMS-arbeidet •Omdømmebygging i pleieomsorgssektoren Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

7 Kommunen skal etterleve kravene et likestilt lovverk •arbeidsmiljøloven •lov om helsetjenesten i kommunene •lov om sosiale tjenester Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

8 Internkontroll er systematiske tiltak kvalitetsutvikling og internkontroll både når det gjelder tjenesteutøvelsen og HMS  planlegge  organisere  utføre  vedlikeholde  dokumentere Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

9 Gode tjenester Veilederen skal være et nyttig redskap og supplement i arbeidet for å få et godt arbeidsmiljø for alle i hjemmetjenesten, og skal bidra til å heve kvaliteten i tjenesten. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

10 Veilederen inneholder ideer materiale fremgangsmåter som kan bidra i arbeidet med å systematisere og forenkle arbeidsmiljøinnsatsen i hjemmetjenesten. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

11 Brukere Personer som mottar hjemmetjenester •funksjonshemmede •eldre •personer med psykiske lidelser •personer med rusproblemer •personer med psykisk utviklingshemning •syke Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

12 Arbeidsoppgaver knyttet til •hjemmehjelp •hjemmesykepleie •fysioterapi •ergoterapi •vernepleie •miljøarbeid •vaktmestertjenester •brukerstyrt personlig assistanse (der assistentene er arbeidstaker i kommunen) Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

13 Innhold •Slik bruker dere veilederen •Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet •Brukerens hjem - en arbeidsplass •Arbeidsmiljøvurdering i hjemmetjenesten – (store perspektiv) •Arbeidsplassvurdering i brukers hjem – (lille perspektiv ) •HMS saksgang i hjemmetjenesten Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

14 Innhold •Det er mulig å arbeide med dilemmaene •Vernetjenesten •Verne- og sikkerhetsutstyr •Skader og ulykker •Regler og signaler fra myndighetene •Viktige adresser Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

15 Arbeidsmiljøarenaer •Brukers hjem (det lille perspektivet) •Kontormiljø i samarbeid med kolleger og ledelse •Transport mellom brukere •Transport av brukerne enten i sin egen privatbil, brukerens bil eller arbeidsgivers bil •Følge til skole, dagtilbud utenfor hjemmet, studieplass og arbeidsplass Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

16 Det er mulig å arbeide med dilemmaene •Fysiske forhold •Psykososialt arbeidsmiljø •Tvang – bruk, forebygging og begrensning •Tidspress •Møteplasser •Biologiske + kjemiske forhold Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

17 Det er mulig å arbeide med dilemmaene •Renhold •Klimatiske forhold •Transport i jobben •Nattarbeid •Graviditet •Informasjon til brukeren Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

18 Eksempler på verktøy til arbeidsmiljøkartlegging og arbeidsprosess Det store perspektivet Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Det lille perspektivet

19 Hvem gjør hva - saksgang? •Kommunen èn arbeidsgiver •Vedtaksmyndigheten •Hjemmetjenesten som utfører •Fortløpende faglige vurderinger •Flere arbeidsgivere på en arbeidsplass •HMS veiledning og rådgivning Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Når en virksomhet har orden i eget hus, øker sikkerheten for både arbeidstakerne og brukerne av de kommunale tjenestene!

20 Dialog med brukeren om arbeidsmiljøforbedringer …..en god (tydelig) dialog - samarbeid mellom kommunen som tjenesteyter og brukerne som tjenestemottakere. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

21 Suksesskriterier for å lykkes •Ressurser og oppgaver avklares •Tydelig HMS-ledelse •Organisert og aktiv vernetjeneste •Løsninger i samarbeid med brukerne •Rutiner utarbeides og forankres •Fremgangsmåter gjøres kjent for ansatte •Kompetanseheving som systematisk aktivitet •Avtalte HMS-aktiviteter gjennomføres •Ressurser i samsvar med oppgavene Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

22 Veien videre Partssamarbeidet •Utvikle nettsider •Utarbeide DVD •kursing Lokale parter •Etablere eller videreutvikle samarbeidet lokalt •Ta i bruk veilederen •Kompetanseheving Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

23 Lykke til Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google