Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbud til mennesker med Huntington sykdom i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbud til mennesker med Huntington sykdom i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbud til mennesker med Huntington sykdom i Norge

2 Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus og poliklinikk • Sykehuset består av: • Poliklinikk for alderspsykiatri, Hukommelsesklinikk og Huntington klinikk • To utredningsavdelinger og en Huntington avdeling • Undervisningsavdeling

3 Litt om tilbudet vårt, behandlingsmål • Det overordnede målet vårt er å ivareta og fremme livskvalitet ved å legge forholdene til rette slik at pasientene opplever: • Trygghet og forutsigbarhet. • Ha en hverdag med struktur • Opplevelse av respekt og verdighet

4 Dette oppnåes ved at: • Personalet har nok kunnskap om sykdommen og dens utvikling • At personalet er stabilt og samkjørt og er i stand til å stå i behandlingsrelasjonen over tid • Pasienten bør ha en individuell plan som er forpliktende for alle parter • Pasienten bør ha individuelle og kollektive aktiviteter som passer for ham/henne

5 Sanitetskvinnene satser Styret satser……. • Huntington-utbygging på Bergen sanitetsforenings risiko. • En avdeling slik vi har det i dag. (Kommunalt nivå) • Spesialisthelsetjeneste Sykehusavdeling Poliklinikktilbud

6 Behov for videre drift • Siden sykdommen er sjelden, er behovet for kunnskap rundt på de forskjellige sykehjem stor • Det er behov for utredning av pasientene ved spesialavdeling • Behov for undervisning om sykdommens forløp og om miljøterapeutiske prinsipper • Et ressurssenter som har veilederfunksjon • Olaviken er den eneste sengeposten i Norge som har erfaring med HS pasienter over lang tid

7 Hvordan kom dette i gang • I 1998 startet Olaviken en avdeling for pasienter med Huntington diagnose • Dette var et prøveprosjekt • I 2004 etter trusler om nedleggelse tok Landsforeningen for Huntington sykdom (LHS) kontakt med helseminister • Det ble nedsatt en komité der Olaviken sykehus,Rikshospitalet, LHS og Helse og Sosialdirekoratet var representert

8 Konklusjonen fra denne komiteen • At det etableres regionale/interkommunale boformer for heldøgns omsorg og pleie med lindrende behandling for personer med Huntington Sykdom. • En avklaringsprosess mellom Sosial og Helse direktoratet, Helse Sør og Helse Vest om hvordan spesialist- helsetenestetilbudet for pasienter med HS og deres familier kan styrkes • Gjennom en endring av Rikshosptalet sitt kompetanseansvar for brukergruppen. • Ved etablering av et eget spesialisthelse- tjenestetilbud

9 Utklipp fra Statsbudsjettet • Sosial- og helsedirektoratet har gitt sin tilråding til konklusjonen i rapporten 1. juli 2005 • Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med spørsmålet om hvordan en best kan ivareta sammen med andre grupper, denne pasientgruppen i sykdommens siste fase • Det foreslåes økonomisk støtte til dette i 2007

10

11 Et senter innenfor spesialisthelsetjenesten og flere kommunale/ interkommunale boformer for heldøgns omsorg og pleie. Sykehusavdelinger og øvrig spesialisthelsetjeneste Sykehus med egen spesialavdeling: • Utredning og behandling (sykehusoppgaver) • Poliklinisk og ambulant arbeid • Veiledning, hospitering • Samarbeid om Individuelle planer • Ansvar for nettverk Midt Øst (x2) Vest 434 kommuner med omsorgs- og pleietjenester Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Boformer for heldøgns omsorg og pleie Nettverk


Laste ned ppt "Tilbud til mennesker med Huntington sykdom i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google