Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nett-basert-individuell plan SamPro Anne Hollingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nett-basert-individuell plan SamPro Anne Hollingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nett-basert-individuell plan SamPro Anne Hollingen

2 2 2 Individuell plan • Hva er en individuell plan? • Brukermedvirkning • Tverrfaglig samarbeid • Nettbasert IP / SamPro • Vise SamPro programmet

3 Personer med sammensatte og koordinerte helsetjenester har rett på en IP • Sammensatte tjenester • Koordinerte tjenester • De som ønsker det selv • IP utløer ikke retten til flere tjenester

4 4 4 Formålet • Sikre bruker et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. • Styrke samhandlingen mellom bruker og tjenesteytere, mellom deltjenester (samme etat) og mellom etater. • Sikre klare ansvarsforhold og forutsigbarhet. • Gi brukeren medvirkningsrett.

5 5 5 Planen er: • Overordnet • Brukerens plan / ikke en fagplan • En plan som skal tilpasses den enkelte

6 6 6 Planarbeidet / planprosessen • Prosess/aktivitet, det som skjer… • Kartlegging • Mål / tiltak • Behov og ønsker endres over tid, det er nødvendige med fortløpende evaluering og justeringer • Planen er ikke et mål i seg selv, men et redskap i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet med å skape et tilpasset tjenestetilbud.

7 7 7 Rettighet og en plikt Lovbestemt rettighet (2001) • Sosialtjenesteloven § 4-3a • Pasientrettighetsloven § 2-5 Lovbestemt plikt • Sosialtjenesteloven § 4-3a • Lov om kommunehelsetjenesten § 6-2a • Lov om spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a • Lov om Psykisk Helsevern § 4-1

8 8 8 Koordinatorrollen • Hvem får denne rollen? • Leder • Må ikke gjøre alt…… • Møteplasser / veiledning / fadderordninger • Opplæring / kurs for brukere og hjelpere • Ikke vær så opptatt av malen / tenk enklere • Ansvarsgruppe / samarbeidsgruppe….

9 9 9 Tverrfaglig samarbeid • Tverrfaglighet og brukermedvirkning er nært forbundet med hverandre. • Tverrfaglighet uten medvirkning er som et skip uten ror. • Det handler om evnen og viljen til samarbeid.

10 10 Samhandling – noe mer enn samarbeid • Samarbeid kan forstås som at hver gjør sin del av oppgaven, innebærer samhandling at en i tillegg gjør sitt til at andre gjør en bedre jobb. • Samhandling dreier seg om å være god selv og gjøre de andre bedre ( Nils Arne Eggen) • Når samhandlingen kan utvikles til det fineste samspill, tenker jeg at det er fordi alle ønsker et best mulig sluttresultat.

11 11 Brukermedvirkning = å delta i egen behandling o Hjelpen rettes mot brukerens interesser og grunnleggende behov o En menneskerett å velge o Det handler om å få kontroll og styring over egen livssituasjon og bli likestilt med andre samfunnsborgere og ha samme rettigheter som dem. o Det er hjelperen som vurdere og på hvilke områder brukermedvirkning skal skje. o Forskning viser at brukermedvirkning kan myndiggjøre brukere

12 12 For å få til samhandling rundt IP ……….må vi kanskje jobbe på en annen måte? • Verktøy som gir mulighet til samhandling • Alle plandeltagerne må bistå • Koordinator må kjenne sin rolle • Rolleskifte

13 13

14 14 Hva er: Kommunens ansvar? Helseforetakets ansvar?

15 15 Hva er SamPro? • Et samarbeidsverktøy som kan realisere mange av intensjonene med individuell plan (IP). • Gir flere muligheter • Et elektronisk møtested - på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå. • Løsningen er tilgjengelig via internett. • Like sikker tilkobling som nettbank. • SamPro er ”bærer” av den individuelle planen, men inneholder også ulike samarbeidsverktøy. • Tjenestemottakeren bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro, og informasjon den enkelte skal få tilgang til. • Det kreves ingen installasjon for å bruke SamPro.

16 16 • Det kreves ingen installasjon for å bruke SamPro

17 17 • Koordinator- en ny rolle. Hvem får denne rollen? • Møteplasser / veiledning / fadderordninger • Opplæring / kurs for brukere og hjelpere • Ikke vær så opptatt av malen / tenk enklere • Ansvarsgruppe / samarbeidsgruppe….

18 18 Kommuner som har tatt i bruk SamPro i Trønderlag Hitra Stjørdal Klæbu Frosta Ørlandet Tydal Bjugn Meråker Åfjord Malvik Trondheim Selbu Levanger Rissa Verdal Inderøy


Laste ned ppt "Nett-basert-individuell plan SamPro Anne Hollingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google