Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdelingsleder Kari Bussesund og overlege Peter Krajci

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdelingsleder Kari Bussesund og overlege Peter Krajci"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelassistert rehabilitering Fordeler ulemper og utfordringer Oslo Rådhus 5. og 7. mai 2009
Avdelingsleder Kari Bussesund og overlege Peter Krajci Avdeling spesialiserte poliklinikker Klinikk rus og avhengighet Oslo universitetssykehus, Aker

2 Oversikt Hva er LAR Hvordan virker legemiddelet i kroppen Faser i LAR
”Belønningssystemet” Avhengighet Endorfinsystemet Faser i LAR Pasientforløp Utfordringer

3 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Frivillig behandling, som : forutsetter deltagelse i egen rehabilitering forutsetter deltagelse av kommune, fastlege og andre relevante parter i pasientens rehabilitering forutsetter at det foreligger en realistisk plan til grunn for LAR – bolig, sysselsetning etc. er forpliktende for de involverte aktører

4 LAR – forts. Godkjent som behandlingsform i 1998
Egne retningslinjer med strenge regler for inkludering – gradvis redusert Sentere som godkjenningsmyndigheten, ikke den enkelte lege ved DPS eller pasientens fastlege som kan velge behandling Rehabilitering som mål Nasjonal statistikk og årlig statusundersøkelse (lav svarprosent i Oslo 61,1% i 2007)

5 Viktig å huske ”Metadon alene endrer lite i et ellers kaotisk liv.
Vi har aldri sagt at metadon gir utdannelse til en person som har falt tidlig ut fra skolen, verdighet til en person som ikke har selvrespekt, eller et sosialt nettverk til en person som har mistet alt. Slike problemer må behandles med andre metoder. Metadon forandrer ikke personligheten, men legger et fysiologisk grunnlag for rehabilitering. En riktig stabilisering på metadon, tillater så å si personen å fungere som en normal person.” Vincent P. Dole

6

7 Normalt endorfinsystem Respons ved bruk av opiater
ruset virkning frisk abstinent Tid (dager) ~ 1 dag

8 Sykt endorfinsystem Respons ved bruk av opiater
ruset virkning frisk abstinent Tid (dager) ~ 1 dag

9 Substitusjonsbehandling Langt- vs. kort-tidsvirkende opioid
ruset virkning frisk abstinent Tid (dager) ~ 1 dag

10 Opioidene utøver sin virkning ved binding til den samme opiat-mottaker (µ-reseptor)
Opiod Lystfølelse Dempning/rus Heroin Morfin Dolcontin Metadon Buprenorfin

11 Medikamenter i LAR Buprenorfin Subutex®
Suboxone® (buprenorfin med naloksonkjerne) Metadon Buprenorfin er det foretrukne medikament innenfor LAR I følge Statusundersøkelsen fra 2007 fikk 61% av LAR-pasientene i landet metadon. I Oslo 75,1%, Hordaland 38,9%

12 Substitusjonsbehandling og benzodiazepiner/alkohol
Overdose Dempning av åndedrett Ruseffekt Virkning ”tak-effekt” Terapeutisk område Samvirke med bzd/alkohol/opiater Metadon Abstinens Buprenorfin Dose

13 Antall LAR-pasienter i Norge pr 01.01.2009
Helseregion Nord 280 Helseregion Midt 324 Helseregion Vest 974 Helseregion Øst 2121 Oslo 1106 Helseregion Sør 1214 Norge totalt 4913

14 Faser i LAR 1. Henvisning/søknad 2. Oppstart 3. Stabilisering
4. Videreføring

15 Henvisning til LAR Veileder IS-1505
Vurdering av henvisninger til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Henvisere: Sosialtjenesten Barnevernet Fastlege/allmennpraktiserende leger Privatpraktiserende legespesialister Leger i fengselshelsetjenesten Leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten

16 Saksgang Ulik saksgang i Oslo og resten av tidl. Helse Øst Oslo:
Henvisning til Avdeling spesialiserte poliklinikker, LAR-Øst som vurderer rett til TSB med frist Godkjenner LAR Resten av tidl. Helse Øst inklusiv bydelene Grorud og Stovner: Henvisning til lokalt DPS som vurderer rett til helsehjelp med frist, men søknad sendes deretter til ASP, LAR-Øst for endelig godkjenning av LAR

17 Hva legges til grunn for inntak i LAR
Pasienten skal ha: Diagnosen opiatavhengighet Det vurderes: Rett til tverrfaglig rusbehandling

18 Tiltaksplan Krav om tiltaksplan i gamle veiledere Nå:
Pasienten opplyses om rett til Individuell plan og bør tilbys dette Pasienten bør ha en formalisert plan for behandlingen og denne bør nedfelles i denne Individuell planen

19 Trekantsamarbeid Spesialisthelsetjenesten
Spesialisthelsetjenesteloven Kommunehelsetjenesten/Fastlege Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesten Lov om sosiale tjenester

20 Oppstart av behandling
Oslo 3 varianter: ASP, LAR Øst-poliklinikk Pasienten overføres til bydel når han anses ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten Bydel/fastlege/lokalt DPS - Poliklinisk behandling med veiledning fra spesialisthelsetjenesten Institusjon – overføres bydel eller ASP, LAR Øst poliklinikk etter endt behandling

21 Mange ”runder” Rus Økonomi Bolig Personlige nettverk Sosial støtte
Utdanning og arbeid Helse Psykisk helse Hverdagslige aktiviteter og struktur av tid (vaner & rutiner) Ressurser Funksjonsnivå

22 Videreføring av behandlingsansvar
ASP, LAR Øst, poliklinikk tilbakefører pasientene til bydel når de anses ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten Kommunal helse og sosialtjeneste følger fortsatt opp Pasientens fastlege overtar foreskrivning av LAR-medikament Pasienten kan henvises tilbake til LAR Øst poliklinikk ved behov

23 Avslutning Frivillig:
Pasienten ønsker selv å avslutte behandlingen og substitusjonsmedikamentet trappes ned etter gjeldende anbefalinger Pasienten uteblir fra henting av medikament og avslutter dermed selv behandlingen Ufrivillig avslutning av LAR: Manglende medisinsk forsvarlighet Manglende nytte av behandlingen

24 Utfordringer Fortsatt er det mange behandlingsinstitusjoner som ikke tar imot pasienter som bruker LAR medikamenter Henteordningen legger begrensninger på livsførsel Urinprøver til kontroll. Brukes til å kontrollere rusmestring. Kostbare prøver. Ydmykende å avlegge prøve i andres påsyn. Hva skjer hvis prøvene ikke avlegges? Står kostnadene til prøvene i forhold til effekten av dem. Flytting. Ulik praksis og tilbud i de forskjellige LAR sentrene

25 Utlevering av legemiddel
                                                 57,5% henter på apotek i Oslo (Fritt apotekvalg) Henteordninger og overvåket inntak Farlige legemidler når de havner i feil kropp Overdoser Debut på LAR legemiddel Begrenser bevegelsesfriheten - henteordning Krav om mer kontroll/mindre kontroll

26 Dilemmaer i behandlingen
Medisinsk uforsvarlig å fortsette behandlingen – uforsvarlig å avslutte Hvor frivillig føles LAR for pasienten, hva er alternativet? Flytte rehabiliteringsansvaret over på pasienten – det er ditt liv, gjør hva du vil Tillit og kontroll – kan vi stole på pasienten?

27 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Avdelingsleder Kari Bussesund og overlege Peter Krajci"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google