Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV, 17.08.2014Side 1 Arbeid er førstevalget NAV TELEMARK Terje Tønnessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV, 17.08.2014Side 1 Arbeid er førstevalget NAV TELEMARK Terje Tønnessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV, 17.08.2014Side 1 Arbeid er førstevalget NAV TELEMARK Terje Tønnessen

2 NAV, 17.08.2014Side 2 NAV-koden  Høy sysselsetting  Ledighet  Kvinnene  Fungerende arbeidsmarked  Velferdssystem  Partene i arbeidslivet  …

3 NAV, 17.08.2014Side 3 NAV-koden  Innvandrerbefolkningen  Funksjonshemmede  Psykiske lidelser  Jobber # nordmenn  Tilgjengelig kompetanse  Velferdssystem  Deltid  …..

4 NAV, 17.08.2014Side 4 Færre yrkesaktive per pensjonist 20093,4 20302,5 ARBEID og AKTIVITET

5 NAV, 17.08.2014Side 5 Arbeid og Aktivitet NAV TELEMARK Terje Tønnessen

6 NAV, 17.08.2014Side 6 NAV  Etablert 1. juli 2006  Partnerskap i alle kommuner  457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler  Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter  2,8 millioner brukere på landsbasis  Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs 10.000 kroner i sekundet  Administrerer mer enn 50 ulike stønader  Ca 19 000 ansatte totalt – Ca 5 000 kommunalt ansatte – Ca 14 000 statlig ansatte

7 NAV, 17.08.2014Side 7 NAV  Etablert 1. juli 2006  Partnerskap i alle kommuner  457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler  Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter  2,8 millioner brukere på landsbasis  Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs 10.000 kroner i sekundet  Administrerer mer enn 50 ulike stønader  Ca 19 000 ansatte totalt – Ca 5 000 kommunalt ansatte – Ca 14 000 statlig ansatte Arbeid Først !

8 NAV, 17.08.2014Side 8 Spesialenhet forvaltning Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året NAV-kontor Informasjon og veiledning Intern organisering Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Postmottak og skanningsenhet Brukernes kanaler Post 22 mill. dokumenter årlig Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Internett 1,5 mill. besøk hver måned Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Mottak og distribusjon av post Mottak, informasjon og oppfølging Saksbehandling 400 000 innkomne saker pr mnd. Utbetaling av ytelser Et blikk inn i NAV-hverdagen Brukere 2,8 mill.

9 NAV, 17.08.2014Side 9 Målsettingene  Flere i arbeid og aktivitet - færre på stønader  Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  En mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Tydelige – Tilstede - Løsningsdyktige

10 NAV, 17.08.2014Side 10 Kvalifiseringsprogrammet

11 NAV, 17.08.2014Side 11 Omlag 6-8% over i statlige arbeidsrettede tiltak ¼ til ⅓ over i arbeid (hel eller deltid) Over 4-7% går over i ordinær utdanning/ skole 20% over til AAP Kun 3% over til uførepensjon 10-15% tilbake til økonomisk sosialhjelp Overgang til arbeid er relativt høy sett i lys av brukergruppe og sett i forhold til øvrige initiativ

12 NAV, 17.08.2014Side 12 AAP BEHOVSVURDERINGER/Arbeidsevnevurderinger/ aktivitetsplaner 1.Standardinnsats egenaktivitet, tid, informasjon og veiledning 2.Situasjonsbestemt innsats vansker med å skaffe/beholde, oppfølging og tiltak 3.Spesielt tilpasset innsats nedsatt arbeidsevne - vil kunne skaffe seg arbeid større bistandsbehov 4.Varig tilpasset innsats varig nedsatt arbeidsevne

13 NAV, 17.08.2014Side 13

14 NAV, 17.08.2014Side 14 NAV i TELEMARK Terje Tønnessen


Laste ned ppt "NAV, 17.08.2014Side 1 Arbeid er førstevalget NAV TELEMARK Terje Tønnessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google