Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid er førstevalget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid er førstevalget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid er førstevalget
NAV TELEMARK Terje Tønnessen

2 NAV-koden Høy sysselsetting Ledighet Kvinnene Fungerende arbeidsmarked
Velferdssystem Partene i arbeidslivet 2

3 NAV-koden Innvandrerbefolkningen Funksjonshemmede Psykiske lidelser
Jobber # nordmenn Tilgjengelig kompetanse Velferdssystem Deltid ….. 3

4 Færre yrkesaktive per pensjonist
ARBEID og AKTIVITET Færre yrkesaktive per pensjonist 2009 3,4 2030 2,5

5 Arbeid og Aktivitet NAV TELEMARK Terje Tønnessen

6 NAV Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner
457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2,8 millioner brukere på landsbasis Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader Ca ansatte totalt Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte 6 6

7 NAV Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner
457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2,8 millioner brukere på landsbasis Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader Ca ansatte totalt Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte Arbeid Først ! 7 7

8 Et blikk inn i NAV-hverdagen
Brukernes kanaler Intern organisering Internett 1,5 mill. besøk hver måned Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Brukere 2,8 mill. Spesialenhet forvaltning NAV-kontor Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Informasjon og veiledning Saksbehandling innkomne saker pr mnd. Mottak, informasjon og oppfølging Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året Postmottak og skanningsenhet Post 22 mill. dokumenter årlig Mottak og distribusjon av post Utbetaling av ytelser

9 Målsettingene Flere i arbeid og aktivitet - færre på stønader
Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Tydelige – Tilstede - Løsningsdyktige

10 Kvalifiseringsprogrammet

11 Overgang til arbeid er relativt høy sett i lys av brukergruppe og sett i forhold til øvrige initiativ ¼ til ⅓ over i arbeid (hel eller deltid) Omlag 6-8% over i statlige arbeidsrettede tiltak Kun 3% over til uførepensjon Over 4-7% går over i ordinær utdanning/ skole 10-15% tilbake til økonomisk sosialhjelp 20% over til AAP

12 AAP BEHOVSVURDERINGER/Arbeidsevnevurderinger/aktivitetsplaner
1.Standardinnsats egenaktivitet, tid, informasjon og veiledning 2.Situasjonsbestemt innsats vansker med å skaffe/beholde, oppfølging og tiltak 3.Spesielt tilpasset innsats nedsatt arbeidsevne - vil kunne skaffe seg arbeid større bistandsbehov 4.Varig tilpasset innsats varig nedsatt arbeidsevne

13 Slik ser jeg for meg …

14 NAV i TELEMARK Terje Tønnessen


Laste ned ppt "Arbeid er førstevalget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google