Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”mot til å måle ” Terje Tønnessen SSØ-dagen, 29. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”mot til å måle ” Terje Tønnessen SSØ-dagen, 29. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”mot til å måle ” Terje Tønnessen SSØ-dagen, 29. januar 2009

2 Side 2 MAREDSARBEIDET Betydningen av å sette ambisiøse mål under omstillinger !

3 Side 3 NAV Reformen Omstilling Statsbudsjettet Kommune – stat Ledelse / Partnerskap Brukere Politisk område Kultur

4 Side 4 NAV TELEMARK Måle for mye? Måle for lite? Brukt riktig Faglig utvikling Nye arbeidsformer Danne kultur / underbygge visjon / bilde sette standard løse oppdraget holde fokus ledelse HOLDE KURS !!

5 Side 5 Mål og disponeringsbrev 2008

6 Side 6 Mål og disponeringsbrev 2008 2 Mål og strategier for 2008 1.Hovedmål: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 2.Styringsparametre Minst 70 % av ordinære arbeidssøkere går til arbeid. Minst 65 % av arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn går til arbeid. Minst 50 % av yrkeshemmede arbeidssøkere skal gå til arbeid Minst 82 % av enslige forsørgere og yngre gjenlevende skal være i arbeid eller utdanning Øke antall sykmeldte uten arbeidsforhold som får oppfølging innen 12 uker (fra 2. halvår 2008). Andel som har vært på dialogmøter i regi av NAV av alle som passerer 6mnd. sykefravær (som ikke har gyldig unntak) skal øke til 75 % ved utgangen av året [1] [1] Gradvis øke andelen mottakere av rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad med NAV-plan (fra 2. halvår 2008) 75 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre måneder. 80% i aldersgruppen 20-24 år som har vært ledige i minst tre måneder skal ha oppfølging. Antall deltagere på kvalifiseringsprogram med arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmarkedstiltakene og de øvrige rammestyrte virkemidlene skal gjennomføres i hht. tildelt aktivitetskrav og økonomisk ramme Styringsstatistikk (indikasjon på utvikling i forhold til mål) Dette er ikke styringsparametre, dvs. at det ikke settes konkrete krav. Fylkene bes følge situasjonen på disse områdene slik at en tidlig kan avdekke negativ utvikling, og å anvende denne informasjonen i den helhetlige vurderingen av måloppnåelsen. I tillegg er det nødvendig å følge med på utviklingen på arbeidsmarkedet og ulike helserelaterte ytelser som sykepenger, rehabiliteringspenger og uføreytelser. Sykefravær og rehabilitering Andelen av sykmeldte som passerer 6mnd. sykefravær, og som har gyldig unntak for dialogmøte i regi av NAV Andelen avlyste dialogmøter (i regi av NAV), av møter det er innkalt til. Varighet på løpende sykefraværstilfeller Andel sykefraværstilfeller med gradert sykemelding Andel graderte rehabiliteringspengetilfeller Antall på rehabiliteringspenger etter unntakshjemmel Andelen IA-virksomheter som har satt seg konkrete måltall på delmål 1

7 Side 7 Mål og disponeringsbrev 2008 -Sammenhenger / avhengigheter -Kommuniserbart -Konkurranseorientert -Prioritere -Meningsfulle -Kunne bli best i pga.. -Skille seg ut

8 Side 8 TILTAKGJENNOMFØRINGEN KVALIFISERINGSPROGRAMMET DIALOG 2 - SYKEFRAVÆR NAV TELEMARK 2008

9 Side 9 TILTAKGJENNOMFØRINGEN KVALIFISERINGSPROGRAMMET DIALOG 2 – SYKEFRAVÆR Sykefravær Økonomisk ramme Omdømme NAV TELEMARK 2008

10 Side 10 TILTAKGJENNOMFØRINGEN KVALIFISERINGSPROGRAMMET DIALOG 2 – SYKEFRAVÆR Sykefravær Økonomisk ramme Omdømme NAV TELEMARK 2008 RESTANSER !

11 Side 11 NAV Kontor Telemark Veiledningssenter Oppfølgingsteam Markedteam

12 Side 12 SAMSPILL i EGEN ORGANISASJON !

13 Side 13 Bjarne Håkon Hanssen om KVP • 30 000 mennesker har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde og mottar stønaden mer enn seks måneder i løpet av et år. Det er alt for mange. • Kvalifiseringsprogrammet skal gi nye muligheter til de som i dagens system blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, • og er regjeringens viktigste nysatsing for å bekjempe fattigdom. sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (02.11.2007)

14 Side 14 Forventet antall deltagere på fylkesnivå ved utgangen av 2008

15 Side 15 Fylke: Tele mark Målt all:90 JuliAugustSeptember Resu ltat Målt all Avvi k Resu ltat Målt all Avvi k Resu ltat Målt all Avvi kOktNovDes Bø 0 07 7666 Drangedal220330440677 Fyresdal220220220333 Hjartdal 0 00 0 11 Kviteseid 0 003-3333 Nissedal 0 001112 Nome 0 00 0 4 Notodden1110115 0232032530 Sauherad 0 00 0 33 Seljord660660660665 Tinn56770710-31214 Tokke330431541445 Vinje9811082880887 Sum383714744362584748690

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18 RestanserHL til jobbInnv til jobbYH til jobbOppfølgingDialog 2Oppfølg ungeSBL KRAGERØ SELJORD TOKKE FYRESDAL VINJE BØ NOME DRANGEDAL NOTODDEN SAUHERAD BAMBLE TINN SILJAN HJARTDAL SKIEN PORSGRUNN NISSEDAL KVITESEID

19 Side 19


Laste ned ppt "”mot til å måle ” Terje Tønnessen SSØ-dagen, 29. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google