Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram NAV FROGNER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram NAV FROGNER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram NAV FROGNER

2 NAV Frogner, 22.06.2014Side 2 HVA GJORDE VI - 2007  Forberedte avvikling av Ny sjanse etter studieturen i Dublin  Innførte inntaksstopp i prosjektet  Ansatte vår prosjektmedarbeider i annen stilling (introduksjonsprogrammet)  Leste oss opp på kvalifiseringsprogrammet – loven og kjente kommentarer  Avventet melding om budsjettmidler (kom 21. desember 2007)

3 NAV Frogner, 22.06.2014Side 3 HVA GJORDE VI - 2008  Opprettholdt bemanning i Ny sjanse i 3 måneder, og gamblet på å få mer enn kr 50 000,-  Søkte om videreføring av fellesprosjekt med 2 andre bydeler  Utarbeidet forslag til felles tiltak for innvandrere i Oslo vest  Prosjektorganiserte arbeidet med kvalifiseringsprogrammet  Utlyste 2 stillinger i kvalifiseringsprogrammet ut 2009  Etablerte eget kvalifiseringssenter  Ventet på vedtak og budsjettmidler

4 NAV Frogner, 22.06.2014Side 4 HVA GJORDE VI - 2008  Når den første prosjektmedarbeideren kom på plass overførte vi brukerne fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogrammet og avviklet Ny sjansestillingen  Ny sjansemedarbeider var med i prosjektoppstart  Fikk vedtaksmaler og andre maler fra Sagene  Gjennomførte informasjonsmøter for aktuelle brukere i kvalifiseringsprogrammet  Begynte å utvikle egne kurs

5 NAV Frogner, 22.06.2014Side 5 OVERFØRING AV BRUKERNE  Vi informerte først om nedlegging av Ny sjanse når det var klart at vi kunne iverksette kvalifiseringsprogrammet  Ny sjansemedarbeider snakket med hver enkelt av brukerne om hva overføringen ville medføre  Hadde 3-kantsamtaler mellom gammel og ny ansatt  Gjorde ikke ny kartlegging  Det ble ikke gjort endringer i allerede avtalt plan i fra Ny sjanse  Ny sjansemedarbeider har fortsatt kontakt med tidligere deltakere

6 NAV Frogner, 22.06.2014Side 6 HVA HAR GÅTT BRA?  Overføringsfasen har gått fint.  Brukerne har forblitt i programmet  Vi har utviklet våre tjenester  Vi har videreført økt bemanning  Vi har fått et eget kvalifiseringssenter  Vi har funnet ut at vi kan  Vi har klart å beholde innvilgede ekstramidler

7 NAV Frogner, 22.06.2014Side 7 UTFORDRINGER UNDERVEIS  Kvalifiseringsstønaden betyr inntektsnedgang for den enkelte – brukerne var ikke fornøyd med det  Noen brukere måtte igjen søke økonomisk sosialhjelp  Brukerne opplever sterkere krav til resultat  Forskjell i programideologi – Ny sjanse bistod brukeren med alle problemer, kvalifiseringsrådgiverne bistår kun med tiltaksrettede problemstillinger

8 NAV Frogner, 22.06.2014Side 8 UTFORDRINGER UNDERVEIS  Avrop og utvikling av tilpassede lokale kurs  Vente på penger og vedtak  Umulig å planlegge  Gjøre alt samtidig  Utydelig informasjon om kvalifiseringsprogrammet  Sen melding om måltall

9 NAV Frogner, 22.06.2014Side 9 HVA KUNNE VI ØNSKE OSS?  Mer tid til overgangen  Mye raskere vedtak om midler  Mye bedre informasjon tidlig i fasen  Bedre, og tydeligere konsept i oppstarten  Gode opplæringstilbud  Mer stå på vilje fra AVdir og Fylkesmannen

10 NAV Frogner, 22.06.2014Side 10 ET LITE HINT … SOSIALTJENESTELOVENS § 2-5: § 2-5. Statens oppgaver og myndighet. Departementet skal c) gi de retningslinjer og instrukser som er nødvendige for å nå det mål som er nevnt i bokstav a, e) sørge for at det finnes et forsvarlig tilbud for utdanning av personale, og at de som skal anvende loven ellers får forsvarlig veiledning, f) sørge for at det blir utarbeidet informasjonsmateriell som sosialtjenesten kan bruke, jf. § 3-5.

11 NAV Frogner, 22.06.2014Side 11 HUSK  Ting tar tid  Det er innmari gøy å holde på med  Frustrasjoner er til for å krydre dagen  Dette er revolusjon  NAV ER GØY!!!


Laste ned ppt "Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram NAV FROGNER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google