Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV Mesna Rotary 30 januar 2012 Freddy Jensen Avdelingsleder Mottak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV Mesna Rotary 30 januar 2012 Freddy Jensen Avdelingsleder Mottak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV Mesna Rotary 30 januar 2012 Freddy Jensen Avdelingsleder Mottak.

2 NAV, Side 2 Disposisjon.  Bakgrunn for NAV – reformen. Hva er NAV?  Partnerskapet.  Organisasjon.  NAV i tall.  Lokale forhold.  Hva kan Dere hjelpe NAV med?  Oppsummering og evt spm.

3 NAV, Side 3 Visjon og verdier. Visjon: Vi gir mennesker muligheter Verdier: Tydelig – til stede – løsningsdyktig

4 NAV, Side 4 NAVs strategi – fem innsatsområder  Arbeid først  Pålitelig forvaltning  Aktive brukere  Kunnskapsrik samfunnsaktør  Løsningsdyktig organisasjon

5 NAV, Side 5 Hva er NAV?  Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge  Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker  Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt  Arbeids- og velferdsforvaltningen består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og partnerskap med kommunene

6 NAV, Side 6 Partnerskapet Kommunene eier NAV-kontoret sammen med staten.

7 NAV, Side 7 Organisasjonskart for NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Kontaktsenter Hjelpemidler Pensjon Kontroll NAV Forvaltning NAV Arbeids- livssenter NAV Arbeids- rådgivning Internasjonalt 430 kommuner Klageinstans NAV Fylke (19stk) 457 NAV-kontor i kommuner og bydeler + = Arbeids- og velferdsetaten + + = Arbeids- og velferds- forvaltningen Fylkesmannen

8 NAV, Side 8 NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Hjelpemidler og tilpassinger for deltakelse, arbeid og aktivitet Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Bilsentre NAV Internasjonalt Forvalter folketrygden i utenlandssaker Forvalter EØS-saker Brukere: utlendinger i Norge og nordmenn i utlandet NAV Spesialenheter: kjernevirksomhet NAV Kontaktsenter Førstelinjetjeneste på telefon og e- post Servicesenter: sentraliserte produksjons- og støtteoppgaver Gjeldstelefonen, Raskere tilbake Pilotering på sosiale media mv NAV Kontroll Avdekker trygdemisbruk Krever inn feilutbetalte ytelser Ventelønn, yrkessykdom og lønnsgaranti NAV Aa-registeret NAV Pensjon Forvalter pensjonsområdet NAV Klageinstans Behandler klager og anker Ansvar for faglig veiledning og kvalitetsutviklingstiltak Serviceklager

9 NAV, Side 9 Ansatte i NAV  NAV har enheter i hele Norge  Ca ansatte totalt – Ca kommunalt ansatte – Ca statlig ansatte

10 NAV, Side 10 Spesialenhet forvaltning Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året NAV-kontor Informasjon og veiledning Intern organisering Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Postmottak og skanningsenhet Brukernes kanaler Post 22 mill. dokumenter årlig Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Internett 1,5 mill. besøk hver måned Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Mottak og distribusjon av post Mottak, informasjon og oppfølging Saksbehandling innkomne saker pr mnd. Utbetaling av ytelser Et blikk inn i NAV-hverdagen Brukere 2,8 mill.

11 NAV, Side 11 Sosiale tjenester i NAV (minimumsløsningen)  Økonomisk stønad (sosialhjelp)  Opplysning, råd og veiledning – inkludert økonomisk rådgivning  Kvalifiseringsprogrammet – inkludert tilhørende stønad  Midlertidig botilbud  Individuell plan

12 NAV, Side 12 Arbeid  Ca 2,5 millioner arbeidstakere i Norge  Ca personer helt ledige i snitt, dvs. 2,7 % (august 2011)  Ca mottakere av dagpenger (2010)  Utlyst ca stillinger pr. år i NAVs database

13 NAV, Side 13 Helse  Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011  Ca mottakere av sykepenger i 2010  Ca mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010  Ca mottakere av uførepensjon i 2010  Ca mottok hjelpemidler fra NAV i 2010

14 NAV, Side 14 Kontaktsentre  Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål  Et felles telefonnr til NAV: – fra des (Oslo og Akershus kobles på i 2012)  Sentralbord for den kommunale delen av NAV- kontorene  Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig  70 % av samtalene besvares innen 30 sek.

15 NAV, Side 15 NAV Lillehammer.  45 ansatte. Line Brusveen er NAV Leder.  Delt i 2 avdelinger; Mottaksavdeling og Oppfølgingsavdeling.  Sykmeldte. Samarbeid med legene.  Arbeidssøkere. Bedre og mer arbeidsrettet oppfølging.  Etablert Rusteam. Samarbied med Lhmr kommune.  Gode resultater for desember 2011.

16 NAV, Side 16 Hva kan Dere hjelpe NAV med?  Praksisplasser. – Arbeidspraksis og språkpraksis.  Arbeidsplasser med lønnstilskudd.

17 NAV, Side 17 Oppsummering. ?


Laste ned ppt "Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV Mesna Rotary 30 januar 2012 Freddy Jensen Avdelingsleder Mottak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google