Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune

2 •Norges sydligste by, ca. 14000 innbyggere •Organisasjonen Mandal kommune: –1059 ansatte, 760 årsverk –”såkalt” flat struktur, 16 enheter –Årlig medarbeiderundersøkelse hvor enhetene på bakgrunn av dette lager mål for virsomheten –Balansert målstyring som lederverktøy •Sykefraværet har i snitt gått ned med 25% fra 2003. i 2007 har vi hittil et nærvær på 93,2% (6,8% fravær ) •Stor besparelse for kommunen og staten

3 Mandal kommune og IA-arbeidet •IA bedrift i 2002 med fokus på alle delmål •Startet opp Nærværsprosjektet:  Høyt fravær og stor grad av uføreuttak  14.11.2003 – 01.06.2005 samarbeid med KLP forsikring  01.06.2005 – 30.06.2007 Mandal kommune (1,1 mill. fra Bystyret) •Innsatskommune sykefravær 1 av 12 kommuner •Nå: Kvalitetskommune, fullt ut!

4 Suksesskriterier : •Forankring i politisk og administrativ ledelse •Tydelig prosjektledelse –Styringsgruppe –Prosjektgruppe –Flere, i alt 11, underprosjekter •Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud •Alle ansatte medlem av bedriftshelsetjenesten •Godt samarbeid og god hjelp fra NAV •Bredt fokus over lang tid!.

5 VINNER AV KLPs ARBEIDSMILJØPRIS 2004

6 Hva har vi gjort og hva er vektlagt? •Informasjonsrunder til alle arbeidssteder jevnlig – fokus på holdninger og nærvær •Opplæring i rutiner, lovverk og den vanskelige samtalen – ledere, tillitsvalgte og verneombud (1 gang pr. år) •Tydelige og dyktige ledere •Nærværsutvalg – behandler enkeltsaker og ”12 ukers samtalen”. •Tydelig sykefraværsrutine –Gjennomgang av alle egen- og sykemeldinger –Tilbud om samtale på BHT ved fravær utover 3 uker

7 Forts…. •Bedriftskultur, ”lov å ha det gøy på jobb!”, humorseminar •Bedriftsavis ”frisk pust” •Blomster og oppmerksomhet ved fravær, eget ”god bedrings” kort •Trening i arbeidstiden, i regi av fysioterapeut fra BHT •Gode HMS rutiner og opplæring •Intern arbeidsmiljøpris

8 Noen av de 11 underprosjektene •Allergiforebyggende renhold •Helse, miljø og trivsel – nok et renholdsprosjekt •Tilbake i jobb (hvordan få uføretrygdede tilbake i jobb igjen?) •To arbeidsmiljøprosjekter, sykehjemsavd. og en åpen sone hvor fraværet var svært høyt. •Graviditet, oppfølging og tilrettelegging •Jobbrotasjon – et tiltak også for de friske! •IGALO (rehabiliteringsreiser)

9 ÅRETS IA-VIRKSOMHET I VEST-AGDER, 2006

10 MANDAL KOMMUNE 01.07.2007 – 30.06.2011

11 TILLITSPROSJEKTET 010707 - 300611 •Mandal kommune har fått tillatelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å likestille egenmelding og sykemelding. •Ansattes rett til å være på jobb selv om ikke ”helt frisk”. Arbeid er en medvirkende faktor til god helse •Den ansatte skal ved sykdom levere egenmelding, kan levere legemelding. (2 x 8 dager, deretter max. 16 dagers intervaller).

12 TILLITSPROSJEKTET •Legen er svært viktig mht. behandling og rådgivning •Fravær og graden av fravær er i dialog med leder. •Behovsstyrt fravær, ikke datostyrt •Det jobbes med en Web basert løsning. •Bedriftskultur og tillit er nøkkelen for at vi skal lykkes!


Laste ned ppt "HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google