Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi gir mennesker muligheter. NAV, 03.07.2014Side 2 Hva ligger i visjonen?  Gi mulighet for arbeid  Gi mulighet for meningsfull aktivitet  Gi mulighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi gir mennesker muligheter. NAV, 03.07.2014Side 2 Hva ligger i visjonen?  Gi mulighet for arbeid  Gi mulighet for meningsfull aktivitet  Gi mulighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi gir mennesker muligheter

2 NAV, Side 2 Hva ligger i visjonen?  Gi mulighet for arbeid  Gi mulighet for meningsfull aktivitet  Gi mulighet for inntektssikring

3 NAV, Side 3 Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv Tre hovedmål: 1. Redusere sykefraværet 2. Rekruttere personer med redusert funksjonsevne 3. Øke den gjennomsnittlige avgangsalderen

4 NAV, Side 4 De yrkesaktive Endring i alderssammensetningen i arbeidsstyrken år20-24 år år år50-59 år60-74 år 5 %15 %16 %3 %9 %62 %

5 NAV, Side 5 Arbeidskraftbehov Tall i 1000 personer Kilde: SSB, NAV Vi trenger over flere i arbeid i fremtiden

6 NAV, Side 6 Arbeidskraftsreserver Rogaland Antall personer innenfor og i utkanten av arbeidsstyrken I arbeidsstyrken: ca I utkanten av arbeidsstyrken: ca

7 NAV, Side 7 Rogaland i dag (utgangen av 2010) I utkanten av arbeidsstyrken: I arbeidsstyrken: Uførepensjon Ca Sosialhjelp Ca Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Ca Overgangsstønad Totalt: Ca

8 NAV, Side 8 Nasjonalformue per innbygger 2007 Kilde: Figur Perspektivmeldingen. (St.meld. nr. 9 ( ))

9 NAV, Side 9 Noen nøkkeltall (NAV og SSB)  I januar 2011 var det på landsbasis personer helt ledige – 3.1 % av arbeidsstyrken  6063 personer i Rogaland var helt ledige i januar 2011 – 2.6 % av arbeidsstyrken (Stabilt siste halvdel av 2010, men økning fra desember)  I januar ble det utlyst ledige stillinger i Rogaland  4.8 % legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2010 (lavest av alle fylker)  Arbeidsstyrken i Rogaland utgjør ca personer

10 NAV, Side 10 Forventningsindeks, samlet

11 NAV, Side 11 Forventninger om vekst i Rogaland i 2011  Fortsatt rekrutteringsutfordringer i Rogaland, jfr. Bedriftsundersøkelsen i november 2010 så vil et relativt høyt antall bedrifter ha mangel på noen kategorier arbeidskraft i  Først og fremst fagarbeidere og teknisk personell  Ved en sterk konjukturoppgang må denne arbeidskraften hentes fra det internasjonale arbeidsmarkedet

12 NAV, Side 12 Utfordringen på sikt blir å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft  Sterkere konkurranse om nasjonal- og internasjonal arbeidskraft  Rekruttere og beholde arbeidsinnvandrere  Inkludere personer i utkanten av arbeidsmarkedet (ca )  Få ansatte til å stå lenger i jobb

13 NAV, Side 13 Noen påstander…  Vi søker det kjente. Det er den kjente kompetansen vi leter etter  Det betyr at vi går glipp av verdifull kompetanse… rett og slett fordi vi ikke gjenkjenner den som verdifull!  Ved å ansette utradisjonelt kan vi oppdage ressurser som før ville vært usynlig for oss…  Virksomheter med en inkluderende policy er morgendagens vinnere i konkurransen om kompetanse  Det er økonomisk lønnsomt å være en inkluderende bedrift

14 NAV, Side 14 Overser du kompetanse?

15 NAV, Side 15 European Employment Services (EURES)  Alle EU/EØS land + Sveits  EUs verktøy for å fremme mobilitet i Europa  Norges deltakelse er nedfelt i EØS-avtalen  Integrert del av NAV  Stort marked!

16 NAV, Side 16 NAV EURES nettverk I alle fylker:  32 EURES rådgivere  Ca 150 EURES kontakter  Ledelsen i Oslo I EU/EØS:  Ca 700 rådgivere

17 NAV, Side 17 NAV EURES bistår med: Hjelpe norske arbeidssøkere som ønsker å jobbe i Europa:  Oversikt over arbeidsmarkedet i Europa  Råd og tips om det å bo og leve i et annet land Hjelpe arbeidssøkere fra Europa som ønsker å jobbe i Norge:  Oversikt over arbeidsmarkedet i Norge  Godkjenning av utenlandsk utdanning (NOKU, SAFH)  Råd og tips om det å bo og leve i Norge Hjelpe europeiske firma som ønsker å rekruttere fra Norge

18 NAV, Side 18 NAV EURES bistår med: Hjelpe norske bedrifter med rekruttering fra EU/EØS:  Bistand ved utforming av stillingsannonser  Utlysning av stillinger i EU/EØS  Utlysning i bestemte land  Kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge og Europa  Arrangerer jobbmesser i Europa  Informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning (NOKUT, SAFH)  Brosjyremateriell

19 NAV, Side 19 Brosjyremateriell • Living and working in Norway (på 4 språk) •”Rekruttere fra Europa” •DVD film ”Moving to Norway – know before you og •”Jobbe i Europa” •”EURESNytt (6 ganger per år)

20 NAV, Side 20

21 NAV, Side 21 Rekrutteringsmesser

22 NAV, Side 22

23 NAV, Side 23 Til slutt Å ha et velfungerende arbeidsmarked i fremtiden er en utfordring NAV ikke kan løse alene Vi trenger et næringsliv som tør å gå nye veier – også når det gjelder rekruttering


Laste ned ppt "Vi gir mennesker muligheter. NAV, 03.07.2014Side 2 Hva ligger i visjonen?  Gi mulighet for arbeid  Gi mulighet for meningsfull aktivitet  Gi mulighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google