Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligkonferansen 2011 1 Husleierestanser, en utfordring? Status i Tromsø kommune Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligkonferansen 2011 1 Husleierestanser, en utfordring? Status i Tromsø kommune Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligkonferansen 2011 1 Husleierestanser, en utfordring? Status i Tromsø kommune Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

2 Boligkonferansen 2011 2 Organisasjonskart Tromsø kommune Rådmannen Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef Eiendom mv Kommunalsjef Plan/utvikling Servicetorget Rehabilitering Flyktningtjen. Boligkontoret NAV Tromsø Eiendom 7 Støtteenheter Omsorg, 7 enh Tildelingskontor Rus og psykiatri m fl Innfordring Barnevernet

3 Boligkonferansen 2011 3 Boligkontorets ansvarsområde Strategiske området –Partnerskapsavtale og samarbeidet med Husbanken –Boligsosial planlegging –Boligsosiale handlingsplan Operative området –Tildeling alt av boliger bortsett fra somatiske omsorgs- og PU-boliger og boliger til funksjonshemmede –Innleie av boliger –Vedlikehold og oppfølging av innleide boliger –Bostøtteordningene –Lån og boligtilskudd –Inn- og utflytting i boliger –Boligetablering av flyktninger –Boveiledning –Fakturering –Fravikelser

4 Boligkonferansen 2011 4 Fullmakten til å tildele boliger ligger hos enhetsleder Tildelingsutvalget –Rådgivende utvalg for enhetsleder –Representanter fra NAV Rus- og psykiatritjenesten Tildelingskontoret Flyktningtjenesten Boligkontoret –Boligkontoret er sekretariat for utvalget –Samarbeidsorgan Boligkontoret forestår saksbehandling og innstiller Tildeling av boliger

5 Boligkonferansen 2011 5 Forvaltningskulturen Målgruppen og deres saker og skal behandles innenfor kommune-, forvaltnings- og offentlighetslovens bestemmelser Omsorgskulturen Målgruppen/ansatte har forventninger til pleie, omsorg og oppfølgingsbasert behandling uavhengig av målgruppens økonomisk og/eller personlig bæreevne Forretningskulturen Bankvirksomheten og utleievirksomheten skal drives innenfor sunne økonomiske premisser basert på kredittlovgivning og husleieloven Boligsosiale arbeidets rammer

6 Boligkonferansen 2011 6 Utfordringer

7 Boligkonferansen 2011 7 Utfordringer

8 Boligkonferansen 2011 8 Tiltak: 1. Raskere oppfølging av ubetalt husleie. 2. Samordnet tiltak fra det kommunale fagsystemet i form av personlig oppfølging, samt bruk av kuratorer og ansvarsgrupper. 3. Forebygge/redusere konsekvenser gjennom frivillig eller tvungen trekk i trygd/lønn. 4. Redusere ventetiden på gjeldsrådgivning betydelig Utfordringer - BSHP Ubetalt husleie (husleierestanse) er en stor belastning menneskene og det kommunale budsjett som berøres av dette. Det vil være lønnsomt med samhandlende tiltak for å redusere omfanget av problemet. Prioritet A5 - Strategier (Administrative): Begrense ubetalt husleie og sosiale konsekvenser.

9 Boligkonferansen 2011 9 Boligkontoret har overtatt ansvar for boliger som var forvaltet av rus- og psykiatritjenesten og flyktningtjenesten Rus- og psykiatritjenesten skal bistå sine brukergrupper med å betale husleien Ved fravikelse pga husleierestanse får ingen komme inn i nytt leieforhold uten oppgjort husleierestanse. Husleierestansene vokser pga pågående interne dialoger om oppfølging som ikke gir resultater. Høsten 2009 igangsetter boligkontoret storstilt prosess med fravikelser som skaper stor uro Desember 2009 stoppes prosessen og praksis endres til at boligen kan beholdes ved en nedbetalingsavtale. 2010 blir et rekordår med begjæringer om fravikelser, men også nedbetalingsavtaler på husleierestanser Status 2008 - 2010

10 Boligkonferansen 2011 10 Prosjekt fravikelser – 1. fase Opprinnelig et 3-årig prosjekt i regi av sosialtjenesten, men stoppet etter det første året Tett samhandling mellom sosialtjenesten og boligkontoret Dispensasjon fra Datatilsynet til å utlevere restanselister Jobber primært direkte mot brukeren Erfaringer: Vilje til å betale husleierestansen Viktig å være i tett dialog med leietakeren

11 Boligkonferansen 2011 11 Prosjekt fravikelser – 2. fase 2-årig prosjekt i regi av boligkontoret, oppstart okt 2010 Prosjektets målsetting:Prosjektets målsetting: –Å redusere antall purringer og inkassovarsler. –Å redusere kommunens tap på ubetalt husleie. –Å redusere antall begjærte og gjennomførte utkastelser. –Oppnå kunnskap/holdninger hos leietakere som gjør at betaling av husleia prioriteres. Prosjektgruppe med representanter fra NAV Flyktningtjenesten Rus- og psykiatritjenesten Innfordring Tildelingskontoret Fokusområder: Rutineutvikling Oppfølging av leietakere med husleierestanser

12 Boligkonferansen 2011 12 Noen grep Transport i bostøtten Faktureringstjenesten overført til innfordring Forskuddsleie som betales før nøkkel utleveres Samtale/veiledning om økonomi ved kontraktsinngåelse Opprettelse av husleiekonto og avtalegiro Flere forfallsdatoer Fullmakt til å videreformidling av info og drøfting med andre enheter ved husleierestanse Oppfølging av personer på natthjemmet og midlertidige boliger

13 Boligkonferansen 2011 13 Fravikelser – noen tall BegjærteUtførte År Kommunale boliger Totalt Tromsø kommune Kommunale i % av totalt begjærte Kommunale boliger Totalt Tromsø kommune Kommunale i % av totalt utførte 2007187225 %54411 % 2008239325 %72825 % 200938124 31 % 1242 29 % 201062199 31 % 1345 29 %

14 Boligkonferansen 2011 14


Laste ned ppt "Boligkonferansen 2011 1 Husleierestanser, en utfordring? Status i Tromsø kommune Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google