Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleierestanser, en utfordring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleierestanser, en utfordring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleierestanser, en utfordring?
Status i Tromsø kommune Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

2 Organisasjonskart Tromsø kommune
Rådmannen Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef Eiendom mv Kommunalsjef Plan/utvikling 7 Støtteenheter Tildelingskontor Innfordring m fl m fl Servicetorget Boligkontoret Eiendom Rus og psykiatri Rehabilitering NAV Tromsø Flyktningtjen. Barnevernet Omsorg, 7 enh

3 Boligkontorets ansvarsområde
Strategiske området Partnerskapsavtale og samarbeidet med Husbanken Boligsosial planlegging Boligsosiale handlingsplan Operative området Tildeling alt av boliger bortsett fra somatiske omsorgs- og PU-boliger og boliger til funksjonshemmede Innleie av boliger Vedlikehold og oppfølging av innleide boliger Bostøtteordningene Lån og boligtilskudd Inn- og utflytting i boliger Boligetablering av flyktninger Boveiledning Fakturering Fravikelser

4 Tildeling av boliger Fullmakten til å tildele boliger ligger hos enhetsleder Tildelingsutvalget Rådgivende utvalg for enhetsleder Representanter fra NAV Rus- og psykiatritjenesten Tildelingskontoret Flyktningtjenesten Boligkontoret Boligkontoret er sekretariat for utvalget Samarbeidsorgan Boligkontoret forestår saksbehandling og innstiller

5 Boligsosiale arbeidets rammer
Forvaltningskulturen Målgruppen og deres saker og skal behandles innenfor kommune-, forvaltnings- og offentlighetslovens bestemmelser Omsorgskulturen Målgruppen/ansatte har forventninger til pleie, omsorg og oppfølgingsbasert behandling uavhengig av målgruppens økonomisk og/eller personlig bæreevne Forretningskulturen Bankvirksomheten og utleievirksomheten skal drives innenfor sunne økonomiske premisser basert på kredittlovgivning og husleieloven

6 Utfordringer

7 Utfordringer

8 Utfordringer - BSHP Ubetalt husleie (husleierestanse) er en stor belastning menneskene og det kommunale budsjett som berøres av dette. Det vil være lønnsomt med samhandlende tiltak for å redusere omfanget av problemet. Prioritet A5 - Strategier (Administrative): Begrense ubetalt husleie og sosiale konsekvenser. Tiltak: 1. Raskere oppfølging av ubetalt husleie. 2. Samordnet tiltak fra det kommunale fagsystemet i form av personlig oppfølging, samt bruk av kuratorer og ansvarsgrupper. 3. Forebygge/redusere konsekvenser gjennom frivillig eller tvungen trekk i trygd/lønn. 4. Redusere ventetiden på gjeldsrådgivning betydelig

9 Status Boligkontoret har overtatt ansvar for boliger som var forvaltet av rus- og psykiatritjenesten og flyktningtjenesten Rus- og psykiatritjenesten skal bistå sine brukergrupper med å betale husleien Ved fravikelse pga husleierestanse får ingen komme inn i nytt leieforhold uten oppgjort husleierestanse. Husleierestansene vokser pga pågående interne dialoger om oppfølging som ikke gir resultater. Høsten 2009 igangsetter boligkontoret storstilt prosess med fravikelser som skaper stor uro Desember 2009 stoppes prosessen og praksis endres til at boligen kan beholdes ved en nedbetalingsavtale. 2010 blir et rekordår med begjæringer om fravikelser, men også nedbetalingsavtaler på husleierestanser

10 Prosjekt fravikelser – 1. fase
Opprinnelig et 3-årig prosjekt i regi av sosialtjenesten, men stoppet etter det første året Tett samhandling mellom sosialtjenesten og boligkontoret Dispensasjon fra Datatilsynet til å utlevere restanselister Jobber primært direkte mot brukeren Erfaringer: Vilje til å betale husleierestansen Viktig å være i tett dialog med leietakeren

11 Prosjekt fravikelser – 2. fase
2-årig prosjekt i regi av boligkontoret, oppstart okt 2010 Prosjektets målsetting: Å redusere antall purringer og inkassovarsler. Å redusere kommunens tap på ubetalt husleie. Å redusere antall begjærte og gjennomførte utkastelser. Oppnå kunnskap/holdninger hos leietakere som gjør at betaling av husleia prioriteres. Prosjektgruppe med representanter fra NAV Flyktningtjenesten Rus- og psykiatritjenesten Innfordring Tildelingskontoret Fokusområder: Rutineutvikling Oppfølging av leietakere med husleierestanser

12 Noen grep Transport i bostøtten
Faktureringstjenesten overført til innfordring Forskuddsleie som betales før nøkkel utleveres Samtale/veiledning om økonomi ved kontraktsinngåelse Opprettelse av husleiekonto og avtalegiro Flere forfallsdatoer Fullmakt til å videreformidling av info og drøfting med andre enheter ved husleierestanse Oppfølging av personer på natthjemmet og midlertidige boliger

13 Fravikelser – noen tall
Begjærte Utførte År Kommunale boliger Totalt Tromsø kommune i % av totalt begjærte Kommunale i % av totalt utførte 2007 18 72 25 % 5 44 11 %  2008 23 93 7 28 2009 38 124 31 % 12 42 29 % 2010 62 199 13 45

14


Laste ned ppt "Husleierestanser, en utfordring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google