Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam KONGSVINGER KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam KONGSVINGER KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam KONGSVINGER KOMMUNE

2 HVOR er Service- og forvaltningsteamet •I rådhuset •Del av kommunens støttetjenester •Del av Service- og strategienheten

3 Sentralt Service- og forvaltningsteam Rådmann Kommunalsjefer HR-enheten Service- og strategienheten Økonomienheten

4 Service- og strategienheten Kommunikasjonssjef Enhetsleder Teamleder Service og forvaltning ( ca 17 ansatte) Strategi og kommunikasjon ( ca 8 ansatte)

5 HVA er Service- og forvaltningsteamet? •Del av kommunens støttetjenester •Service- og forvaltningsorgan for brukerrettede tjenester •Kundemottak •Postmottak, publisering og dokumenthåndtering •Sekretariat for politiske utvalg og komitéer samt valg

6 Service- og forvaltningsteamet Teamleder ServicetorgDokumentsenterForvaltning

7 Fremtidig Service- og forvaltningsteam Servicetorg ForvaltningsteamDokumentsenter

8 HVA er Service- og forvaltningsteamet? Forts… 1.Vi skal sammen sørge for én dør inn til kommunens tjenesteapparat 2.Vi skal være koordinerende enhet 3.Sørge for riktig tjenestetilbud til den enkelte ved rask og målrettet saksbehandling

9 HVA er forts…. 1.Kompetansesenter for forvaltning innenfor HO og Oppvekst 2.Spesialister og samtidig ”passe generalister” 3.Sørge for oppdatert og tilstrekkelig spesialisert kompetanse på fag og jus

10 HVA er forts…. 1.Sikre nødvendig samhandling innenfor den enkelte sektor og mellom sektorene 2.Bidra til å holde tjenestetilbudet innenfor kommunens bæreevne 3.Være tydelige i kommunikasjonen til brukerne – også når kommunen ikke kan tilby det brukere ønsker 4. Samarbeide – konkret og strukturelt – med aktuelle enheter og eksterne etater

11 Samarbeidslinjer Service- og forvaltningsteam RådmannsteamS&BBVNav Eksterne instanser HOK&F

12 HVORFOR et sentralt Service- og forvaltningsteam? Sentralisering? •Uavhengighet til drift •Effektiv tjenestevurdering Tverrsektorielt? •Samle tverrfaglig spisskompetanse •Sikre nødvendig samarbeid •God tjenestekoordinering Samhørighet til servicetorg og dokumentsenter? •Én dør inn •Bedre veiledning og service til egen organisasjon og brukere

13 HVORFOR forts… •Sikre god og effektiv tjenestekoordinering – også sett opp mot ny satsing på innsatsteam innenfor de enkelte tjenesteområdene •Sikre at likeverdighetsprinsippet ivaretas ved gode individuelle vurderinger

14 HVORFOR forts •Bedre utnyttelse av kommunens økonomiske og kompetansemessige ressurser •Større arbeidsmiljø tilrettelagt for intern kunnskaps- og erfaringsutveksling •Møter fremtidens krav til samordning på tvers ev sektorer

15 HVORDAN skal teamet arbeide •Én dør inn til kommunens tjenestetilbud •Én saksbehandler å forholde seg til •Effektiv koordinering av tjenestetilbudet •Effektiv arbeidsflyt ved å kunne nå hverandre kontinuerlig

16 HVORDAN?.... •Strukturelt og ”sak-til-sak- samarbeid” med enhetene i organisasjonen •Godt samarbeid med eksterne instanser som f eks sykehus, habiliteringstjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner

17 HVORDAN? Forts.. •Vi skal være ulike kompetansemiljøer innenfor et og samme team •Vi skal ha spesialkompetanse innenfor fagområdene helse, skole, barnehage – og etter hvert – barnevern •Vi skal ha spesialkompetanse innenfor jus og regelverk samt generell og spesiell forvaltningsrett •Vi skal sikre at taushetsplikt aldri er til hinder for nødvendig samarbeid i vurderingene •Vi skal dele kunnskap og erfaring med hverandre

18 Hvor langt er vi kommet? •Servicetorg, dokumentsenter og forvaltning er nå - organisatorisk – ett team •Oppvekst •Oppgaver knyttet til individrettet skole- og barnehageforvaltning er definert •Arbeidsgruppe knyttet til oppgaveoverføring etablert •HO •Ansvar for all boligtildeling fra i morgen 1. mai •Kommunens koordinerende enhet fra 1. mai

19 Så hva venter vi på? •Å få besatt 3 stillinger knyttet til nye oppgaver for skoler og barnehager •Klargjøring av lokaler for samling av teamet •Igangsetting av arbeid for vurdering av barneverntjenester sett i forhold til sentraliseringen

20 Oppsummering: Vi er i siget og ved godt mot Kunnskap Mot Tålmodighet Humør


Laste ned ppt "Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam KONGSVINGER KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google