Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. NOU 2011:15 Rom for alle - status etter høringsrunden Mariann Jodis Blomli, fagdirektør ”Samarbeid er nøkkelen” Oslo 27. april 2012

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Boligutvalget  Bolig gir mer velferd  Et boligsosialt løft i kommunene  Boligeie for flere vanskeligstilte  Et mer velfungerende leiemarkedet

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hva sa utvalget? • 150 000 personer på boligmarkedet får ikke tilstrekkelig hjelp • Flere vanskeligstilte må få mulighet til å eie bolig – hvem har ”eiepotensial”? • Øke bevilgningene til bostøtte, ulike tilskuddsordninger • Videreutvikle startlånet 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Behov for flere kommunale boliger • Vanskelig å opprettholde gode bomiljø • Ofte dårlig kvalitet og vedlikehold • Mange blir boende for lenge

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Bostedsløshet – velferdspolitikken settes på prøve Tiltak • Samordnet innsats for unge • Beredskapsplaner for bostedsløse barnefamilier • Samlet statlig innsats • Oppfølgingstjenester i bolig • Bolig som en del av behandlingen • Bolig og tjenester må ses i sammenheng • Økende andel unge • Økende bruk av midlertidige botilbud • Mange klarer ikke å forvalte egen økonomi

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Godt boligsosialt arbeid i kommunene Fem suksessfaktorer I.Samordning II.Forankring og eierskap III.Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet IV.Boligsosial kompetanse V.Økonomiske ressurser

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” En sosial boligpolitikk for framtiden • Alle kan bo • Mange flere kan eie • Kommunene skal gjennomføre boligpolitikken og trenger handlingsrom • Husbanken må forsterkes og videreutvikles

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Høringen • 111 uttalelser fra 114 instanser • Generelt stor støtte til NOUen • Men mange mener at mandatet var for snevert (skatt, generell boligbygging, kommuneøkonomi) 8

9 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Arbeidet med ny boligmelding • Ny stortingsmelding om boligpolitikk legges fram høsten 2012 • Hørings-/innspillsmøter • Utredninger • Bruker høringsuttalelsene mye 9


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google