Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALIFISERINGSPROGRAMMET Syretesten på samarbeid i NAV Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Samarbeidskonferanse Norefjell, 21 april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALIFISERINGSPROGRAMMET Syretesten på samarbeid i NAV Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Samarbeidskonferanse Norefjell, 21 april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALIFISERINGSPROGRAMMET Syretesten på samarbeid i NAV Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Samarbeidskonferanse Norefjell, 21 april 2009

2 NAV, 09.07.2014Side 2 Kvalifiseringsprogram  Langstids mottagere av sosialstønad  Fare for å bli langtid mottager av sosialstønad  Langt fra arbeidslivet  Trenger tett og individuell oppfølging  Et av tiltakene for å avskaffe fattigdom, jf. St.meld. nr. 9 (2006 – 2007) Arbeid, velferd og inkludering og Handlingsplan mot fattigdom

3 NAV, 09.07.2014Side 3 Ansvar og lovforankring KVP er et kommunalt ansvar  Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret  Midlertidig forankret i sosialtjenesteloven  Måltall fastsettes  Øremerket tilskudd

4 NAV, 09.07.2014Side 4 Status i Buskerud  Mål for 2008 var 302 personer i KVP Resultat 299 levert søknad  Mål 2009 er 390 i KVP  Modum, Krødsherad, Øvre Eiker NAV+ KVP i høst  Drammen og Sigdal kan tilby KVP fra januar 2010

5 NAV, 09.07.2014Side 5 Eksempel på program

6 NAV, 09.07.2014Side 6 Samarbeide internt på NAV kontoret  Intern samarbeide er avgjørende for å klare å hjelpe målgruppen.  Samarbeide og smidige løsninger  Alle virkemidler skal/ kan brukes, det mest Navske av alt

7 NAV, 09.07.2014Side 7 Samarbeide kommune og NAV  Kommunens tilbud er svært viktig for KVP: kultur, fritid, frivillighetssetralen, sysselsetning, psykisk helse osv osv  En måte å gi kommunes aller svakeste en mulighet kommunale praksisplasser en viktig arena for læring.

8 NAV, 09.07.2014Side 8 NAV trenger kommunen for å gi arbeidserfaring  Vafler til kommune ansatte som aller første arbeidserfaring = mange positive tilbakemeldinger og lyst til å prøve mer i jobb. Praksis som omsorgsarbeider for en kvinne som ikke hadde jobbet på flere år= nå engasjement med mulighet for jobb Kantine drift Vaktmester Sentralbord Bibliotek Barnehage

9 NAV, 09.07.2014Side 9 WOW Boksen med det rare i Hva kan dere bidra med??? Statlige tiltak og tjenester Kommunale tiltak og tjenester Lokal- samfunn Frivillige organisa- sjoner


Laste ned ppt "KVALIFISERINGSPROGRAMMET Syretesten på samarbeid i NAV Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Samarbeidskonferanse Norefjell, 21 april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google