Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende1 KOORDINATORFORUM FOR HABILITERING OG REHABILITERING BEGYNNELSEN: •Startet med rehabiliteringsprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende1 KOORDINATORFORUM FOR HABILITERING OG REHABILITERING BEGYNNELSEN: •Startet med rehabiliteringsprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende1 KOORDINATORFORUM FOR HABILITERING OG REHABILITERING BEGYNNELSEN: •Startet med rehabiliteringsprosjektet i Frostating 01.01.2004 - 31.12.2005, med Betten Nordenborg som prosjektleder. Rehabilitering satt på dagsorden. Deltagende kommuner var Frosta, Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer. •I prosjektperioden ble det dannet konstruktive samhandlingsnettverk, men disse var vanskelig å vedlikeholde fra prosjekt til drift. Frostating klarte heller ikke å fatte vedtak vedrørende fortsettelsen av forpliktende samhandling.

2 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende2 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Oppstartsmøte: •Rehabiliteringsaktive personer i kommunene, i samråd med Fylkesmannen, tok i 2008 et initiativ til å planlegge oppstart av et ReHabiliteringsLedernettverk i fylket. Stjørdal, Frosta, Levanger, Overhalla, Verdal og Fylkesmannen ble invitert til arbeidsmøte 27.05.08 på Statens hus. •Fylkesmannen kunne være støttespiller (ikke driver) av nettverket. FM kunne ta en info-rolle i nettverket dersom alle fylkets kommuner ble invitert med. Konklusjon: •Det oppleves å være behov for ReHabiliteringsledernettverk for alle kommunene i fylket. •Dette på linje med Nord Trøndelag pleie og omsorgforum.

3 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende3 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Arbeidsmøte på Levanger 27.06.2008 Fokusområder for nettverket: •Strategier for ReHabiliteringsarbeidet – hvordan oppnå anerkjennelse og et sterkere fokus på ReHabiliteringsfeltet i kommunal planlegging. •Hvordan møte utfordringene kommunene påføres ved at Helseforetaket skriver ut pasienten et tidligere og at mer av rehabiliteringen må skje i kommunene. •Informasjon om kompetansebygging og hva fylkesmannen kan bidra med.

4 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende4 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Arbeidsmøte på Steinkjer 13.01.2009 •Ingeborg har mottatt 20 positive svar fra kommunene og opptreningsinstitusjonene på henvendelsen om Rehabiliteringsnettverk. •Ingeborg ble også utfordret til et radiointerjvu om saken. •Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av; Ingeborg Laugsand - Steinkjer, Øystein Sende – Levanger, Unni Røkke – Stjørdal, Anne Mille Røttereng – Frosta og Kari Gregersen Næss - Verdal. •Ingeborg Laugsand orienterte om ReHabiliteringLedernettverket på Samhandlingskonferansen på SNK 30.01.2009

5 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende5 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Arbeidsgruppemøte på Levanger 12.02.2009 •Det ble lagt en løs arbeidsplan for det videre arbeid. •Koordinatorforum på Namsos 05.05.2009. Presentasjon av nettverket v/Øystein Sende. •Ingeborg Laugsand deltok i møtet i Koordinerende Enhet i Helseforetaket 16.02.2009. •Anita Hoff, leder for Koordinerende Enhet i Helseforetaket er med som representant i nettverksarbeidsgruppen. •Videre arbeid med å avklare likheter og forskjeller mellom Koordinatorforum og ReHabiliteringsledernettverket.

6 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende6 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Arbeidsmøte Verdal 23.04.2009 •Innspill til innlegg på Koordinatorforum Namsos 05.05.2009 •Start på utarbeidelse av mandat for ReHabiliteringsLedernettverket •Videre utvikling og satsingsområder •Et nettverk for ledere i kommunene som med ansvar for habilitering og rehabilitering vil bidra til å styrke samhandlingen på tvers av faggrenser og mellom nivåene og dermed øke kvaliteten på ReHabiliteringstjenestene i fylket

7 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende7 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Læring, deling, og felles utvikling: •24 kommuner har prøvd ulike modeller for organisering – - hva har fungert godt og hvorfor ? •Forskjellige løsninger for store og små kommuner ? – modeller for samarbeid ? •Kommuner og helseforetaket – gjensidig faglig utvikling •Helhetlige og velfungerende tiltakskjeder •Avklare innholdet i rehabiliteringstjenestene •Bidra til å øke kunnskapen om rehabilitering blant politikere, administrasjon og ansatte i ulike tjenester •Synliggjøre faglige og økonomiske gevinster som kan oppnås gjennom bedre samhandling og satsing i habilitering og rehabilitering

8 Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende8 ReHABILITERINGsLEDER- NETTVERK Læring, deling, og felles utvikling: •Formidle gode standarder for oppfølging •Avklare kommunenes ansvar – helseforetakets ansvar •Avklare krav til kompetanse •Trekke fram gode eksempler – ”best practice” •Store økonomiske utfordringer i mange kommuner •Politikerne har problemer med å prioritere •ReHabilitering er fortsatt et noe ukjent område for mange folkevalgte. •Fagfeltet roper på samhandling mellom de ulike fagtjenestene. •Behov for mer ReHabiliteringskompetanse i kommunene •Slitne pårørende; ektefeller, barn og foreldre


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Kommunalsjef Øystein Sende1 KOORDINATORFORUM FOR HABILITERING OG REHABILITERING BEGYNNELSEN: •Startet med rehabiliteringsprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google