Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriminalomsorgen region sørvest BOLIGSAMARBEID §12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriminalomsorgen region sørvest BOLIGSAMARBEID §12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriminalomsorgen region sørvest BOLIGSAMARBEID §12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011

2 Kriminalomsorgen region sørvest Boligsamarbeid  Kriminalomsorgen region sørvest  Husbanken region vest og region sør  Kommunene i Rogaland, Aust Agder og Vest-Agder

3 Kriminalomsorgen region sørvest Totalt sett omfatter boligsamarbeidet……  5 fengsler  2 friomsorgskontor  2 overgangsboliger  58 kommuner

4 Kriminalomsorgen region sørvest FORANKRING Regjeringens målsetning Tilbakeføringsgarantien Avtale mellom KS og regjeringen Avtale mellom KS og Justis- og politidept. Samarbeidsavtaler mellom Kriminalomsorgen region sørvest og kommunene

5 Kriminalomsorgen region sørvest Praksis  Inngå samarbeidsavtale  Utpeke kontaktperson for boligsamarbeid  Fylle ut registreringsskjema  Sende registreringsskjema til hjemstedskommunen  Tilbakemelding fra kommune til Kriminalomsorgen  SAMARBEIDET ER IGANG

6 Kriminalomsorgen region sørvest

7 CASE – 176-761 Hadde bolig ved påbegynt soning Ønsket å bryte med rus og kriminalitet Boligsamarbeid igangsatt Opprettet ansvarsgruppe og IP utarbeidet Bistand fra kommunen for å finne ny leilighet Leier leilighet på det private marked Søkt og innvilget bostøtte

8 Kriminalomsorgen region sørvest CASE 2 – Farlige Fiffus Bostedløs ved innsettelse Uføretrygdet Lite gjeld Startlån fra Husbanken Løslatt til nyinnkjøpt egen bolig

9 Kriminalomsorgen region sørvest CASE 3 - Magica Leide bolig ved påbegynt soning Søkte kommunen om dekning av husleie under soning. Løslatt til tidligere bolig

10 Kriminalomsorgen region sørvest CASE 4 - Svartepetter Oppga å ha bolig ved innsettelsen Boligsamarbeid ikke igangsatt Bostedsløs ved løslatelse Vedtak om nødovernatting

11 Kriminalomsorgen region sørvest CASE 5 - Spøkelseskladden Kastet ut av bolig like før soning Stor husleierestanse Belastet ifht. Rus/psykiatri Løslatt til RP bolig med bemanning

12 Kriminalomsorgen region sørvest HUSBANKENS VIRKEMIDLER  Startlån  Grunnlån  Bostøtte  Tilskudd til bygging av boliger for vanskeligstilte  Prosjektmidler til boligsosiale tiltak i kommunene

13 Kriminalomsorgen region sørvest Kommunenes forpliktelser  Den enkelte har som hovedregel selv ansvar for å skaffe seg bolig  Kun om dette IKKE lykkes skal kommunen bidra med: - Råd og veiledning - Medvirke til å skaffe bolig - Nødbolig/ midlertidig botilbud

14 Kriminalomsorgen region sørvest ANDRE KOMMUNALE TILBUD: Boevne – hva mestrer søker selv? (ADL kartlegging Oppfølging Helsehjelp Husleie (trekk i trygd, nettbank, autogiro, hjelpeverge) Kommunal husleiegaranti (3 måneder) NB. Deler av tjenestene bør igangsettes før løslatelse Kontakt med sosialkontor - Nav Psykiatrisk sykepleier/ oppfølger

15 Kriminalomsorgen region sørvest Hva har vi sagt?  Boligsamarbeid er et enkelt svar på et komplisert problem  Boligsamarbeid har til hensikt å få forskjellige systemer (Kommune og Kriminalomsorg) til å kommunisere bedre for å bosette løslatte fanger  For at vi skal få det til må vi begynne tidlig  Boligsamarbeid er ikke noe man bedriver med ektefelle eller samboer

16 Kriminalomsorgen region sørvest Nyttige websider/ litteratur  Husbanken.no  Boligpanett.no  På vei til egen bolig (NIBR-rapport 2008:15)  Løslatt og hjemløs (NIBR/KRUS/Byggforsk 2006)  På randen av og bo (UIB 2006)  NOU 2011:15 Rom for alle  Velferd og bolig. Om boligsisalt (sam-)arbeid. Kommuneforlaget. Lars-Marius Ulfrstad


Laste ned ppt "Kriminalomsorgen region sørvest BOLIGSAMARBEID §12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google