Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bostedsløsprosjektet Verdal kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bostedsløsprosjektet Verdal kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bostedsløsprosjektet Verdal kommune
Prosjektleder Janne Stenbakk Grande Prosjektperiode –

2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
Lensmannen i Verdal, Kriminalomsorgen, Boligbyggelaget og Verdal kommune avdekket ved et samarbeid mangel på avtaler og rutiner mellom de ulike partene i forkant av utkastelsene. Verdal kommune utmerker seg i NT med mange utkastelser ved kommunale lån, husleie og Renovasjon.

3 Mandatet til Bostedsløs prosjektet :
Utarbeide og prøve ut organisering, avtaler og prosedyrer mellom ulike aktører for å redusere utkastelser i Verdal kommune Utarbeide og prøve ut en ordning med kommunal miljøarbeiderbase Boligsosial handlingsplan skal ligge til grunn for arbeidet

4 Delmål for Bostedsløs prosjektet:
Antall utkastelser skal være redusert med 1/3 innen Ordningen med miljøarbeiderbase skal være utarbeidet og etablert innen Ordningen skal fungere på tverrsektorielt nivå, og være evaluert innen

5 Prosjektets organisering:
Styringsgruppe: Harald Myrvang Verdal Kommune Svein Arne Flyum Husbankens rep i Verdal kommune Terje Haanes Verdal boligbyggelag Tore Råen Kriminalomsorgen Audun Valstad Lensmannen i Verdal Referansegruppe: Rannveig Skansen Husbanken i Trondheim Jan Magne Sagard Fylkesmannen i Nord Trøndelag Stig Arild Myhr Innherred Renovasjon Per Erik Garli Innfordring Verdal kommune Tone Haugan Virksomhetsleder Øra pleie og omsorg Joar Aksnes Sosialtjenesten Vibeke Veie Rosvoll Rus og psykiatri tjenesten Inga Astrid Hildrum Flyktningetjenesten Mariann Green RIO

6 3 sider av samme sak Tildelingsarbeidet Oppfølgingsarbeidet
Rutinene ved utkastelsesfarer

7 Bo oppfølgingstjenesten
Økonomisk veiledning Hvordan bo i Norge? Renhold Vedlikehold Ernæring Sykdomsmestring Oppfølging av tildelingsvedtaket Koordinering av hjelpetiltak Sysselsetting Motivering til større egen innsats

8 Viktig? Viktig fordi det vil bedre livssituasjonen hos deler av innbyggerne i Verdal kommune Viktig fordi det er et vesentlig bidrag til å ta arbeidet med boligsosiale spørsmål på alvor Viktig fordi en god Bo oppfølgingstjeneste vil frigjøre ressurser til andre virksomheter for å utføre annet sosialt arbeid Viktig fordi Verdal kommune er spesielt nevnt i Nasjonal strategi mot bostedsløshet, med tanke på prosjektets store overføringsverdi til andre kommuner i Norge

9 Hva må til? Et boligvedtak skal være = et oppfølgingsvedtak der det er nødvendig for å etablere et bo forhold Bo oppfølgingstjenesten må få livets rett etter Etablering av en bolig koordinator Større fokus på boligsosialt arbeid Et mer differensiert boligtilbud

10 Hvem sitter igjen med regninga de gangene vi mislykkes?
De aller fleste gangene Verdal kommune


Laste ned ppt "Bostedsløsprosjektet Verdal kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google