Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Husleietvister og utkastelser i praksis – Elen Hestnes Trondheim eiendom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Husleietvister og utkastelser i praksis – Elen Hestnes Trondheim eiendom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Husleietvister og utkastelser i praksis – Elen Hestnes Trondheim eiendom

2 Kommunens største enhet med 520 ansatte Utøver det daglige eieransvaret for kommunens bygninger; skoler, barnehager, helse og velferdssentra, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg samt boliger Boligavdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale utleieboliger Trondheim kommune

3 Trondheim eiendom - boligavdelingen  68 årsverk  Disponerer i underkant av 4.000 utleiekontrakter  Innfordring av 50.000 fakturaer årlig  Budsjett 2013 Leieinntekter på 300 millioner Trondheim kommune

4 Boligavdelingen Avdelingsleder bolig Vedlikeholdsplanleggere Områdeleder bolig Driftsoperatører Bomiljø Områdeleder håndverkgruppa Arbeidsledere Malere Tømrere Elektro og VVS Innfordring Kundebehandler

5 Husleietvister  Kan de løses før - rettslig ?  Ulike tvister – ulike arenaer  Driftsoperatør  Vedlikeholdsplanlegger  Bomiljø  Innfordring Trondheim kommune

6 Samarbeidspartnere  Helse og velferdskontorer - 4 bydeler  Omsorgstjenester – fatter vedtak og tildeler bolig  NAV - 4 bydeler  Økonomisk behandling – vedtak om sos. hjelp eller sos. lån  Namsmannen og politiet  Begjæring om fravikelse og gjennomføring  Lindorff  Inkassovarsler og inkasso saksgang Trondheim kommune

7 Utkastelse/ Fravikelse av fast eiendom Begjæring om fravikelse 2012 Mislighold av husleie 146 Oppsigelse/heving, utløpt leieavtale 111 257 257 Antall gjennomførte saker Mislighold av husleie 23 Oppsigelse/heving, utløpt leieavtale37 Oppsigelse/heving, utløpt leieavtale 37 60 60 Trondheim kommune

8 Statistikk utkastelse Trondheim kommune

9 Statistikk Husleietvistutvalget oppstart i Trondheim oktober 2010 Statistikk Husleietvistutvalget - oppstart i Trondheim oktober 2010 2011 2012 Saker mottatt av HTU totalt 161 288 Saker hvor kommunen er part 15 38 Trondheim eiendoms andel 9,3% 13,2% Trondheim eiendoms andel 9,3% 13,2% Trondheim kommune

10 Fremtiden  Kontinuerlig prosess for å minske antall tvister og utkastelser  Samarbeid og kommunikasjon er nøkkelen til suksess.  Lære av hverandre og av leietakerne, tilbakemelding og erfaringsutveksling med Namsmann og HTU Trondheim kommune


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Husleietvister og utkastelser i praksis – Elen Hestnes Trondheim eiendom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google