Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Demensteam Lier Kommune Wiebke Henriksen Ergoterapeut Demensteam Lier Kommune Lampelandkonferansen, sept. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Demensteam Lier Kommune Wiebke Henriksen Ergoterapeut Demensteam Lier Kommune Lampelandkonferansen, sept. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Demensteam Lier Kommune Wiebke Henriksen Ergoterapeut Demensteam Lier Kommune Lampelandkonferansen, sept. 2011

2 Bakgrunnstall: 71 000 personer som har en demenssykdom i Norge i 2011 Tallet vil øke pga økningen i antall eldre i befolkningen. Antagelig vil antallet personer med demens fordobles fram mot 2035 til 2040 (Engedal og Haugen 2009, Helse- og omsorgsdepartementet 2007). I tillegg vil mange pårørende berøres av sykdommen, personer med demens har i gjennomsnitt minst fire nære pårørende, dette betyr at over 350 000 personer er direkte berørt av sykdommen i Norge. Rundt 60 prosent av personene med demens bor i eget hjem, I de kommunale helse- og omsorgstjenestene er personer med demens den største brukergruppen. Opp mot fire av fem beboere i sykehjem har en demenssykdom (Engedal og Haugen 2009, Helse og Omsorgsdepartementet 2007, Helsedirektoratet 2007)

3 Forankring : I kommunehelsetjenesteloven § 1-3 nr. 2: "Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte". I forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene nr 792: § 3: ”Oppgaver og innhold i tjenestene : skal kommunene sikre et system av prosedyrer som søker å sikre at brukerne får nødvendig undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand”

4 Nødvendig helsehjelp …handler om at kommunen sikrer tjenester til dem som trenger tjenester til enhver tid – At grunnleggende behov ivaretas – Individuell tilrettelegging – Brukermedvirkning – Kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, sosialtjenesteloven § 4-3, kvalitetsforskriften § 3 og Ik forskriften § 4

5 Demensteam i Lier Kommune Politisk vedtak i 2004 om kompetansesenter for demens 2005 oppstart demensteam med en sykepleier stilling, prosjekt 2007 utvidelse med en ergoterapeut stilling, fast tilbud Demensplan 2015: Lier var modellkommune i forhold til pårørendearbeid: pårørendeskole, samtalegruppe,individuelle samtaler På nasjonal basis: - ”Den gode dagen”. Demensplanen er en delplan av St. meld. nr. 45 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” - 3 årig utviklingsprogram, oppdrag fra Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: Utredning og diagnostisering Nasjonal kartlegging 2007 Bidra til at nye demensteam etableres 2008-09 Ny nasjonal kartlegging i 2010

6 Demensteamets oppgaver: Bistå legen med utredningen som grunnlag for diagnostisering Bistå i vedtaksprosess ved behovsvurdering, tjenestetildeling Undervise og veilede pårørende og annet helsepersonell

7 ..hos brukeren: Foretar hjemmebesøk,kartlegge, utrede Innhente komparentopplysninger Tilbyr pårørendesamtaler Gir råd og veiledning Er behjelpelig med å finne de rette hjelpemidler

8 ..for pårørende og andre berørte : Spre kunnskaper om demens Informerer om kommunens tjenestetilbud Er behjelpelig med å søke om tjenester Betjener Demenstelefonen 97 48 68 36 alle hverdager fra kl 09.00 – 15.30

9 Kjersti Hennum Sykepleier, 97 48 68 36 kjersti.hennum@lier.kommune.no Wiebke Henriksen Ergoterapeut, 90 03 72 74 wiebke.henriksen@lier.kommune.no wiebke.henriksen@lier.kommune.no


Laste ned ppt "Presentasjon Demensteam Lier Kommune Wiebke Henriksen Ergoterapeut Demensteam Lier Kommune Lampelandkonferansen, sept. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google