Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet
Husbanken Regionkontor Sør Arendal Presentere meg Husbanken skal etter mandat fra Storting og regjering gjennomføre statens boligpolitikk. Vår visjon….. Vår verdigrunnlag skal ta utgangspunkt i åpenhet, mangfold og samspill og Husbanken skal legge til rette for boligpolitisk måloppnåelse gjennom samarbeid med kommuner, bransje og andre relevante aktører.

2 Husbankens virkemidler 2010
Husbankens låneramme Grunnlån 1,6 milliarder Startlån 795 mill Bostøtte Tilskuddsmidler Boligtilskudd 160 mill - videretildeling - direkte - prosjektering og utredning Kompetansetilskudd 11 mill Investeringstilskudd 266 mill

3 Boligtilskudd - enkeltpersoner
Boligtilskudd til etablering (behandles av kommunen) Rente og avdragsfritt lån med 20 års nedskriving Gis til kjøp, utbedring, oppføring av bolig og i enkelte tilfeller til refinansiering av gjeld Tilskuddet er sterkt økonomisk behovsprøvd Ingen øvre grense for beløp, men tildelt ramme setter grenser – prioriteringer må til! Boligtilskudd til tilpasning (behandles av kommunen) Rente og avdragsfritt lån 10 års nedskriving Gis til utbedring/spesialtilpasning av bolig for funksjonshemmede, eldre eller sosialt vanskeligstilte Prosjekterings- og utredningstilskudd (behandles av HB) Tilpasning av bolig (nybygg/kjøp/ombygging) Skal bidra til å gjøre boliger bedre egnet for eldre og funksjonshemmede og med særlig vekt på familier med funksjonshemmede barn. Gis til dekning av honorar.

4 Boligtilskudd kommune - utleieboliger
Inntil 20 % tilskudd til finansiering av boliger for vanskeligstilte Inntil 40 % tilskudd til finansiering av boliger til personer med utfordringer som krever et helhetlig hjelpeapparat Til kjøp, bygging, utbedring og kjøp i kombinasjon med utbedring av varige boliger Fremskaffelse av nye kommunale boliger HB fullfinansierer med tilskudd og lån til bygging, ombygging, kjøp, utbedring og kjøp/ombygging i kombinasjon. Kommunen kan søke Frivillige og private kan søke, men HB forutsetter da at kommunene disponerer boligene i 20 år dvs så lenge tilskuddet løper. Dette for å sikre at boligene benyttes til riktig formål som er bosetting av vanskeligstilte husstander. Finansierer ikke bofellesskap for flyktninger kun for mindreårige flyktninger.

5 Husbanken har virkemidler – brukes de godt nok?
Til egen eid bolig Startlån / Grunnlån Boligtilskudd Bostøtte Til utleieboliger Grunnlån HB må motivere kommunene til å anskaffe flere boliger, og vise hvordan anskaffelse av boliger gjennom bruk av virkemidlene våre er god kommuneøkonomi. Regjeringens mål – alle skal eie. Men alle kan ikke til enhver tid dette!! 80 % i Norge eier egne boliger - Husbankens virkemidler er nesten like for eie eller leie Dagens virkemiddelpakke er god nok til at svært mange kan hjelpes !!!

6 Eie kontra leie Kommunen må vurdere alternativene
Billigere å eie enn å leie? Tidligere start på boligkarrieren Kommunen bør ta større risiko i tildeling av startlån Bostøtte – rettighet enten du eier eller leier Overta kommunal bolig? Tett samarbeid mellom flyktningekonsulent og boligkonsulent Her må en så på varighet, evne, oppfølgning, tilbud, rentenivå, risikovurdering, varig løsning. Tapsfond – veldig få tap på startlån Tilskudd overføres til leietakere – søker startlån til innfrielse av grunnlånet til HB Kommunen må uansett bistå i dekning av husleie enten du leier eller eier – i mange tilfeller billigere å eie enn å leie 8600 personer har gjennomgått Introduksjonsprogrammet i To tredjedeler av disse har enten gått ut med utdanning eller arbeid. – Vi kan anta at  om lag 5000 av disse har inntekt. Dermed må det være mulig for langt flere flyktninger å benytte startlån for å kjøpe bolig, sier assisterende regiondirektør Karin Lindgård i Husbanken Region øst: – Av totalt 6555 mottakere av startlån i 2008, var 192 flyktninger.

7 Mer info finner du på eller ved å kontakte oss


Laste ned ppt "Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google