Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25. jun. 2014 1 Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet Husbanken Regionkontor Sør Arendal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25. jun. 2014 1 Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet Husbanken Regionkontor Sør Arendal."— Utskrift av presentasjonen:

1 25. jun. 2014 1 Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet Husbanken Regionkontor Sør Arendal

2 25. jun. 2014 2 Husbankens virkemidler 2010 Husbankens låneramme Grunnlån 1,6 milliarder Startlån 795 mill Bostøtte Tilskuddsmidler Boligtilskudd 160 mill - videretildeling - direkte - prosjektering og utredning Kompetansetilskudd 11 mill Investeringstilskudd 266 mill

3 25. jun. 2014 3 Boligtilskudd - enkeltpersoner Boligtilskudd til etablering (behandles av kommunen) •Rente og avdragsfritt lån med 20 års nedskriving •Gis til kjøp, utbedring, oppføring av bolig og i enkelte tilfeller til refinansiering av gjeld •Tilskuddet er sterkt økonomisk behovsprøvd •Ingen øvre grense for beløp, men tildelt ramme setter grenser – prioriteringer må til! Boligtilskudd til tilpasning (behandles av kommunen) •Rente og avdragsfritt lån 10 års nedskriving •Gis til utbedring/spesialtilpasning av bolig for funksjonshemmede, eldre eller sosialt vanskeligstilte Prosjekterings- og utredningstilskudd (behandles av HB) -Tilpasning av bolig (nybygg/kjøp/ombygging) -Skal bidra til å gjøre boliger bedre egnet for eldre og funksjonshemmede og med særlig vekt på familier med funksjonshemmede barn. -Gis til dekning av honorar.

4 25. jun. 2014 4 Boligtilskudd kommune - utleieboliger Inntil 20 % tilskudd til finansiering av boliger for vanskeligstilte Inntil 40 % tilskudd til finansiering av boliger til personer med utfordringer som krever et helhetlig hjelpeapparat Til kjøp, bygging, utbedring og kjøp i kombinasjon med utbedring av varige boliger Fremskaffelse av nye kommunale boliger

5 25. jun. 2014 5 Husbanken har virkemidler – brukes de godt nok? Til egen eid bolig –Startlån / Grunnlån –Boligtilskudd –Bostøtte Til utleieboliger –Grunnlån –Boligtilskudd –Bostøtte

6 25. jun. 2014 6 Eie kontra leie Kommunen må vurdere alternativene Billigere å eie enn å leie? Tidligere start på boligkarrieren Kommunen bør ta større risiko i tildeling av startlån Bostøtte – rettighet enten du eier eller leier Overta kommunal bolig? Tett samarbeid mellom flyktningekonsulent og boligkonsulent

7 25. jun. 2014 7 Mer info finner du på www.husbanken.no eller ved å kontakte oss karina.culley@husbanken.no roy.bendiksen@husbanken.no


Laste ned ppt "25. jun. 2014 1 Husbankens virkemidler i det boligsosiale arbeidet Husbanken Regionkontor Sør Arendal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google