Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HÅNDTERING AV SYKEMELDTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HÅNDTERING AV SYKEMELDTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 HÅNDTERING AV SYKEMELDTE

2 Hva sier loven om oppfølging av sykemeldte?
Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Gjennom lovfestede dialogmøter stilles økte krav til tettere dialog mellom involverte parter: Oppfølgingsplan: Initiativet = Arbeidsgiver. Skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid. Ferdig senest etter 6 ukers sykmelding. Dialogmøter: Sykemeldt 12 uker = innkalles til dialogmøte. Legen/sykmelder kan delta. Hvis bedriftshelsetjeneste = skal delta. Tillitsvalgt = kan være med Hvis sykmeldingen forlenges = NAV-kontoret skal innkalle til et nytt dialogmøte etter senest 6 måneder. Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta. legen / annet helsepersonell skal delta hvis hensiktsmessig

3 Hva er ”IA”? IA Fordeler:
forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Fordeler: egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter tilgang på noen tjenester og virkemidler forbeholdt IA-virksomheter : tilretteleggingstilskudd, honorar til bedriftshelsetjeneste, utvidet egenmelding, aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning

4 Lett eller ”vanskelig” sykdom å snakke om?
Fysisk sykdom Er noen sykdommer ”enklere” å snakke om , for eksempel: skiveprolaps kontra kreft i tarmen, eller en kone som ligger for døden??? Psykisk sykdom Vanskeligere å snakke om psykiske problemer??? Hvorfor?? Tilstander som kan føre til psykisk sykdom (ekteskaps problemer, rus, og lignende)… er disse vanskelig å snakke om??? Hvorfor??

5 Psykisk sykdom Vanlige psykiske helseproblemer er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær og uførepensjonering Det som fører til flest tapte arbeidsår blant befolkningen i Norge, er angst og depresjoner 30-50% rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, hver 6. voksne har til enhver tid en psykiske lidelse Alvorlig psykisk sykdom forekommer sjeldent; hos ca. 2% av befolkningen

6 Tiltak - NAV Raskere tilbake Aktiv sykemelding
raskere avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering kan få raskere time hos spesialist eller tilbud om ulike typer rehabilitering Aktiv sykemelding Arbeidsplass vurdering av fysio/ergoterapeut NAV kan tilby å dekke utgiftene til ekstern fysioterapeut/ergoterapeut som foretar arbeidsplassvurdering for sykmeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt Hjelpemidler og tilrettelegging

7 Tilrettelegging og hjelpemidler
Tiltak - NAV Tilrettelegging og hjelpemidler Veiledning via Arbeidslivssenteret (hvis IA avtale) Reisetilskudd som har behov for transport til/fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger Kronisk sykdom ved langvarig / kronisk sykdom ved stort sykefravær - NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden Svangerskapspenger til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet grunnet risiko for skade på fosteret

8 Tiltak – NAV – psykisk helse
Arbeidsgiverlos ressurs- og kontaktperson innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere. Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Telemark, Akershus, Nord-Trøndelag og Troms – hovedsakelig IA bedrifter Arbeidslivspakken – ”sees i morgen!” Gratis kurs: mer kunnskap om hvordan møte medarbeidere med psykiske helseproblemer, og hvordan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen

9 Hva slags oppfølging? Eksempler fra Odfjell:
Tettere oppfølging enn det loven krever Sms / tlf / mail Dialogmøter/oppfølgingsplaner Brev til NAV: om oppfølging, kontakten, helseattest, tilretteleggings muligheter, tilbud om arbeid når friskmeldt og gyldig helseattest. Kopi til sjømann. God dialog Tidlig i prosessen Åpenhet – snakker om sykdom, medisiner, økonomi Bruk NAV sine tiltak Tilretteleggingstilskudd: dialogmøter, businessklasse billetter, hjelpemidler på a-plassen (stol, tastatur) Arbeidspraksis i annen bedrift Raskere tilbake til jobb Bruk av kontaktperson i A-livssenteret

10 Hva slags oppfølging kan du ha? Eksempler fra Odfjell:
Bruk av forsikringer Dekning av psykolog Loss og liscence Dekning av operasjoner privat Er dette mulig for å korte ned sykemeldingsperioden? Samarbeid med lege, psykolog, psykiater Info om medisiner, behandlings tilbud på hjemmestedet Samarbeid med private sykehus Vite om ventetider, mm

11 Hva slags oppfølging kan du ha? Eksempler fra Odfjell:

12 Thank you for...


Laste ned ppt "HÅNDTERING AV SYKEMELDTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google