Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LO 31.10.2011 Lovendring pr.1.07.2011. NAV, 22.06.2014Side 2 Bakgrunnen for lovendringene  Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet – Gradert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LO 31.10.2011 Lovendring pr.1.07.2011. NAV, 22.06.2014Side 2 Bakgrunnen for lovendringene  Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet – Gradert."— Utskrift av presentasjonen:

1 LO 31.10.2011 Lovendring pr.1.07.2011

2 NAV, 22.06.2014Side 2 Bakgrunnen for lovendringene  Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet – Gradert sykmelding - hovedregel – Framskynding av stopp- punktene – Økt kontroll og saksjoner for å bedre sykfraværsopfølgingen  Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med tilhørende protokoll – Enighet om tidligere innsats – Større fokus på tilrettelegging, medvirkning og tilknytning til arbeidet ved sykdom – Gjennomgang og styrking av reglene om sanksjoner ved brudd  Høringsrunde – Stoppunkter – Aktiv sykmelding – Sanksjoner/reaksjoner

3 NAV, 22.06.2014Side 3 Målet med lovendring er økt jobbnærvær gjennom :  Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte – Frister for oppfølging på arbeidsplassen fremskyndes – Aksen mellom arbeidsgiver og sykmelder styrkes i tidlig sykefraværsoppfølging – Økt bruk av gradert sykmelding – Sykmelder skal i større grad delta i Dialogmøte 1 – Mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar  Skal understøtte IA- avtalen – God dialog og oppfølgingskultur

4 NAV, 22.06.2014Side 4 Aktiv sykmelding avvikles – hvorfor?  2004: reduksjonen i bruken av aktiv sykmelding førte til at det totale sykefraværet gikk ned  Økt bruk av gradert sykmelding kan sikre den samme tilknytningen til arbeidsplassen  En analyse fra NAV viser at personer på aktiv sykmelding kommer senere tilbake i ordinært arbeide enn personer på ordinær sykmelding  Ved aktiv sykmelding mener departementet at arbeidsgiver ikke har økonomiske incentiver for å legge til rette for friskmelding  Departementet mener at ordningen aktiv sykmelding tilslører partenes ansvar; inntekten er sikret

5 NAV, 22.06.2014Side 5 Sanksjoner (1)  NAV skal sanksjonere overfor sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet  Den sykmeldte risikerer å få stanset sykepengene, arbeidsgiver og sykmelder kan bli ilagt overtredelsesgebyr  Hensikten er at disse reaksjonene skal bidra til en mer forpliktende oppfølgingskultur

6 NAV, 22.06.2014Side 6 Sanksjoner (2)  Arbeidsgiver skal ilegges overtredelsesgebyr for brudd på følgende oppfølgingsplikter: – Hvis rapporteringsskjema og/eller oppfølgingsplan ikke er sendt uoppfordret til NAV innen 9 ukers sykmelding – Ved manglende avholdelse av dialogmøte 1 – Ved manglende deltakelse i dialogmøter i regi av NAV – Hvis oppdatert oppfølgingsplan ikke er sendt NAV innen en uke før møte  Overtredelsesgebyret tilsvarer seks rettsgebyr (kr 5160 pr 1.7.2011)  Overtredelsesgebyr ilegges for hvert pliktbrudd  NAV vil sende forhåndsvarsel før eventuell sanksjonering

7 NAV, 22.06.2014Side 7 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt - Bedriftsinterne tiltak …………………………………………………→ Dialogmøte 2 - innen 26 uker NAV skal avklare behov for arbeidsrettede tiltak, rehab, ytelser etter sykepengeåret NAV skal vurdere arbeidsrettede tiltak el rehab NAV skal vurdere aktivitetsplikten + Sykmeldt uten arbeidsgiver: Oppfølgingsvedtak fra NAV 4 uker 8 uker6 måneder 1 år Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialog- møte 1 - innen 7 uker Dialogmøte 3 - ikke obligatorisk Rapportskjema + oppfølg.plan sendes til NAV – innen 9 uker Oppfølging av sykmeldte – milepæler etter lovendringer 01.07.11 NAV skal sanksjonere overfor sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet ? Lovendringene vil gjelde nye tilfeller fra 1. juli

8 NAV, 22.06.2014Side 8 TIDLIGERE OPPFØLGING PÅ ARBEIDSPLASSEN  4 uker (i dag 6 uker): Utarbeide oppfølgingsplan  Dialogen mellom arbeidsplass og sykmelder styrkes: sykmelder skal ha kopi av oppfølgingsplanen (ikke NAV på dette tidspunktet)  7 uker (i dag 12 uker): Dialogmøte 1, også for gradert sykmeldte  Sykmelder skal øke sin deltakelse i dialogmøte 1 (evt telefonmøte) Viktigste endringer 4 uker 8 uker Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialog- møte 1 - innen 7 uker

9 NAV, 22.06.2014Side 9 ArbeidstakerArbeidsgiver NAV Legene Tillitsvalgte BHT Støttespillere Atil Hovedaktørene

10 NAV, 22.06.2014Side 10 Hva er utfordringene fram til 31.12.2013  Hva ønsker LO at Arbeidslivssenteret skal ha fokus på videre i Nord-Trøndelag? – Satsningsområder? – Bransjer?  På hvilken måte skal LO bidra inn i hver virksomhet?

11 NAV, 22.06.2014Side 11 Inkluderende.no Et verktøy for deg som vil komme ETT SKRITT VIDERE med inkluderende arbeidsliv  Enkelt, Praktisk, Nyttig  IA-råd Trøndelag arrangerer informasjonsmøter  Få praktisk informasjon om partenes nye opplæringsverktøy  for å øke kunnskap og engasjement om IA.  Bli kjent med verktøyet  Ta det i bruk på egen arbeidsplass  Målgruppe: ledere, tillitsvalgte, verneombud,  og andre som er interessert i IA-arbeid  Møtene er gratis, enkel servering  8 nov NAMSOS, HINT, Auditorium Folda 1300-1500  9 nov KOLVEREID, Nærøy Kulturhus, Folla 0900-1100  15 nov TRONDHEIM, Nova Kino,Tellus 0830-1030  22 nov VERDAL, VIP-senteret, møterom Brage 0900-1100  24 nov RØROS, Røros rehabiliteringssenter 0900-1100  30 nov ØRLAND, Ørland Kultursenter 0930–1130  1 des ORKANGER, Bårdshaug Herregård 0900-1100  6 des STJØRDAL, Gjensidigegården 0900-1100  7 des STEINKJER, Quality Grand Hotell 0900-1100


Laste ned ppt "LO 31.10.2011 Lovendring pr.1.07.2011. NAV, 22.06.2014Side 2 Bakgrunnen for lovendringene  Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet – Gradert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google