Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid og psykisk helse Informasjonssatsing 2010/11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid og psykisk helse Informasjonssatsing 2010/11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid og psykisk helse Informasjonssatsing 2010/11

2 Bakgrunn •Psykiske helseproblemer er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær og uførepensjonering •Det som fører til flest tapte arbeidsår blant befolkningen i Norge, er angst og depresjoner

3 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse •Målet er å hindre utstøting fra arbeidslivet, lette inkludering for mennesker med psykiske problemer og få flere i arbeid •Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en felles kommunikasjonsstrategi med følgende siktepunkt: –Å alminneliggjøre psykiske problemer, og bidra til større åpenhet om temaet i arbeidslivet –Øke kunnskap om arbeidets betydning for den psykiske helsen –Øke kjennskap til og kunnskap om muligheter og tilbud

4 Informasjonssatsing 2010/11 •Satsingen bygger videre på de befolkningsrettede kampanjene som har vært gjennomført på psykisk helsefeltet de senere årene •Satsingen skal forsterke andre tiltak og sees i sammenheng med: –mål og tiltak i IA-avtalen –”Sees i morgen!” kursene som Arbeidslivssentrene kjører –de landsomfattende arrangementene i forbindelse med Verdensdagen som Mental helse har ansvar for –gjestebud i bedrifter som Rådet for psykisk helse har ansvar for

5 Overordnede mål for informasjonssatsingen •Øke kunnskapen hos arbeidsgiver, arbeidstaker og kollegaer om arbeidets betydning for den psykiske helsen •Alminneliggjøre psykiske helseproblemer, og bidra til større åpenhet om temaet i arbeidslivet •Øke kunnskapen om hva som bidrar til god psykisk helse på arbeidsplassen og hva den enkelte leder/tillitsvalgt/arbeidstaker kan bidra med •Øke kunnskapen om at arbeid og behandling av psykiske helseproblemer kan skje samtidig •Øke kunnskapen om hvordan NAV og helsetjenesten kan bistå både arbeidsgiver og ansatt

6 Primærmålgrupper •Arbeidsgivere •Tillitsvalgte •Arbeidstakere Vi nærmer oss målgruppene parallelt fordi vi bare kommer til å nå kampanjemålene hvis disse aktørene spiller sammen.

7 Tiltak •Nettsted •Redaksjonell omtale •Betalt kommunikasjon •Brosjyremateriell til arbeidsplassene •Magasinet Psykisk •Samarbeid med partene

8 Nettsted med informasjon og filmer

9 Redaksjonell omtale

10 Betalt kommunikasjon – print og nett

11 Brosjyremateriell til arbeidsplassene

12 Samarbeid med partene sentralt (oktober) •Det er gjennomført møter om informasjonssatsingen med partene i arbeidslivet – både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden •Partene støtter kampanjen og har omtalt den på sine nettsteder og linket videre til nettstedet www.psykisk.nowww.psykisk.no •Partene har distribuert materiell og brosjyrer i egne organisasjoner og tar også opp temaet i ulike fora •Flere organisasjoner har arrangert egne seminarer om temaet Arbeid og psykisk helse

13 Samarbeid med forbund og landsforeninger •Alle forbund og landsforeninger inviteres til å støtte opp om informasjonssatsingen •Disse blir kontaktet i desember 2010 og får tilsendt: –E-post med orientering om satsingen –En presentasjon om satsingen –En presentasjon til bruk på arbeidsplassene –Forslag til artikkel i forbundenes tidsskrift –Forslag til artikkel til bruk på nett –Info.materiell om arbeid og psykisk helse (Sees i morgen)


Laste ned ppt "Arbeid og psykisk helse Informasjonssatsing 2010/11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google