Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-verktøy. inkluderende.no Etter IA-avtalen som ble signert i 2010, var partene forpliktet til å utarbeide nytt opplæringsmateriell for å øke kunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-verktøy. inkluderende.no Etter IA-avtalen som ble signert i 2010, var partene forpliktet til å utarbeide nytt opplæringsmateriell for å øke kunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-verktøy

2 inkluderende.no Etter IA-avtalen som ble signert i 2010, var partene forpliktet til å utarbeide nytt opplæringsmateriell for å øke kunnskap og engasjement om IA, spesielt hos arbeidsgivere og tillitsvalgte. Inneholder – Interaktive filmer som utgangspunkt for diskusjoner på arbeidsplassen – Enkle verktøy for handlingsplaner – Masse informasjon om roller, plikter, arbeidsformer, mv – Linker videre til andre verktøy

3

4 Om IA

5 Forebygging

6 Tilrettelegging

7 Oppfølging Linker videre

8 Raskere tilbake (nav.no)

9 jobbforhelsa.no Kampanjen Jobb for helsa! handler om alt fra hva man kan gjøre på arbeidsplassen for å unngå sykefravær, til hva man gjennom godt samarbeid kan gjøre for å få sykemeldte raskere tilbake i jobbJobb for helsa! Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og NAV står bak Alle leger, arbeidsgivere og NAV-kontor får informasjonsmateriell tilsendt i posten Informasjonsbrosjyre som lege, behandler eller NAV kan dele ut til arbeidstakere som er eller er i ferd med å bli sykmeldt Nasjonal kampanje om sykefraværsoppfølging lansert 3. november 2011

10

11 Nye virkemidler for delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

12 Mangfoldsportalen.no

13 Fagforeningens ansvar og tillitsvalgtes rolle

14 Veiledere for ulike sektorer Spekter

15 Staten Utgitt av: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Akademikerne, LO Stat, Unio, YS Stat

16 Idebanken.org Ideer, erfaringer og resultater Temahefter og inspirasjonsfilmer Nyhetsbrev Sykefravær, etnisk mangfold, arbeidsmiljø, fysisk aktivitet, gravide, psykisk helse, seniorer og redusert funksjonsevne

17 Temahefter fra idebanken.org

18 Navs tiltak Tilretteleggingstilskudd: Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne samt bidra til å forebygge uførepensjonering. Du får ordinær lønn og fast ansettelse i hel - eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din. IA-plasser er en ordning som gjør det mulig å prøve seg i arbeid på et annet sted enn det man er vant til. Tilretteleggingsgaranti er en ordning for å øke yrkesdeltakelsen for personer med redusert funksjonsevne.

19 Aktuell forskning

20 Filmer

21 Fire inspirasjonsfilmer fra virkeligheten

22 Mer inspirasjon Vinnvinn.org Seniorpolitikk.no Arbeidstilsynet.no Nav.no Selve IA-avtalen, Veilederen, tiltak, regler, økonomisk støtte både til virksomheter og arbeidstakere, linker Materiell: nett eller e-post til nav@granada.no Regjeringen.no/AD Lovdata.no


Laste ned ppt "IA-verktøy. inkluderende.no Etter IA-avtalen som ble signert i 2010, var partene forpliktet til å utarbeide nytt opplæringsmateriell for å øke kunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google