Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NETTVERK TV BHG MARS 2011 Inkluderende arbeidsliv – IA avtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NETTVERK TV BHG MARS 2011 Inkluderende arbeidsliv – IA avtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 NETTVERK TV BHG MARS 2011 Inkluderende arbeidsliv – IA avtale
Bedriftshelsetjeneste Oppfølging av sykemeldte – TV sin rolle Arbeidsmiljølov – AML Årsverk for lærere

2 IA - avtalen Samarbeidsavtale mellom NAV – arbeidsgiver og organisasjonene (Unio) (trepartssamarbeid) Mål: Å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet, styrke inkluderingen. Avtalen gir rett til: Egen kontaktperson i NAV Arbeidslivsenter Tilretteleggingstilskudd fra NAV Honorar til bedriftshelsetjenesten Utvidet bruk av egenmelding

3 Bedriftshelsetjeneste
Krav om bedriftshelsetjeneste for bhg og skole frå 1. jan. 2010 AML §3-3: BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalet (AMU) og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. BHT skal ha ein fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål Være med å kartlegge det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. BHT skal kunne gi bistand ved mobbe- og trakasseringssaker og konflikter.

4 Oppfølging av sykemeldte
1. dag egenmelding 4. dag Avklaring (Sykemelding uten IA) 8. dag Sykemelding (IA) 14.dag Leder kontakter den syke 4 uker Samtale mellom leder og den syke 6 uker Oppfølgingsplan 12 uker Dialogmøte 1 4 mnd Holde kontakt med den syke 6 mnd Dialogmøte 2 med NAV 8 mnd Evaluering av tiltak og effekt 1 år Max-dato

5 Oppfølging forts. Sykemelding
Aktiv sykemelding (faller bort ) Gradert sykemelding Tidsbegrenset sykemelding for behandling Etter max-dato: Tilbake i stilling, alternativ stilling Arbeidsavklaringspenger

6 Oppfølging forts. Hvis en arbeidstaker har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette tiltak for at arbeidstaker skal kunne få eller beholde et høvelig arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet, arbeidstiden endringer i tekniske innretninger etc Ved overføring til annen stilling er kravet at det er en reelt ledig stilling som arbeidstaker er kvalifisert for og at overføring helsefremmende. Ofte krav til funksjonsvurdering. Ved overføring til lavere lønnet stilling beholdes lønn.

7 Arbeidsmiljøloven (AML)
Gjelder alle arbeidstakere (noen unntak) Formål: Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet Å bidra til et inkluderende arbeidsliv Ved hver virksomhet skal det velges et verneombud. Ved virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

8 Arbeidstidsavtale for lærere
Årsramme for undervisning b.tr ,0 t Fellestid ,0 t Arbeidsplanfestet tid ,0 t Egentid ,5 t Årsverket ,5 t


Laste ned ppt "NETTVERK TV BHG MARS 2011 Inkluderende arbeidsliv – IA avtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google