Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
IA - AVTALEN Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

2 Samarbeidsavtalen: Inngåelse av samarbeidsavtale stiller den virksomheten seg bak målene i IA-avtalen. Innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. IA- virksomheter får rettigheter som er forbeholdt disse virksomhetene.

3 Mål for virksomhetens IA-arbeid
3 delmål som må sees i sammenhengfor å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv. Utarbeides i fellesskap av arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte Innen 12 uker

4 Delmålene: Sykefravær Personer med redusert funksjonsevne Avgangsalder

5 Forpliktelser Inngåelse av IA-avtalen medfører forpliktelser for :
¤ Arbeidsgiver ¤ Tillitsvalgte ¤ Verneombud ¤ Øvrige ansatte ¤ Arbeids- og velferdsetaten

6 Arbeidsgivers forpliktelser
Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte , verneombud og øvrige ansatte. NB!! Det skal avholdes 2 møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert

7 Tillitsvalgtes forpliktelser
Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA- arbeid sammen med arbeidsgiver og VO. Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeid. Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det.

8 Arbeidstakers forpliktelser
Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå avtalens nasjonale nivå. Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen.

9 Samarbeid AT og rektor :
Tillitsvalgte skal sitte i Arbeidsmiljøgruppen på skolen ( sammen med VO). Delta på 2 årlige møter der det legges en strategi for skolens IA-arbeid med fokus på bl.a. hvordan kan vi ivareta ansatte med behov for tilrettelegging etc.

10 LIKEVERDIGHET Arbeidsgiver og tillitsvalgte er likeverdige avtaleparter !!

11 IA-hjulet


Laste ned ppt "Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google