Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA - AVTALEN Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA - AVTALEN Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA - AVTALEN Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

2 Samarbeidsavtalen:  Inngåelse av samarbeidsavtale stiller den virksomheten seg bak målene i IA-avtalen.  Innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.  IA- virksomheter får rettigheter som er forbeholdt disse virksomhetene.

3 Mål for virksomhetens IA-arbeid  3 delmål som må sees i sammenhengfor å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv.  Utarbeides i fellesskap av arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte  Innen 12 uker

4 Delmålene:  Sykefravær  Personer med redusert funksjonsevne  Avgangsalder

5 Forpliktelser  Inngåelse av IA-avtalen medfører forpliktelser for : ¤ Arbeidsgiver ¤ Tillitsvalgte ¤ Verneombud ¤ Øvrige ansatte ¤ Arbeids- og velferdsetaten

6 Arbeidsgivers forpliktelser  Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte.  NB!! Det skal avholdes 2 møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert

7 Tillitsvalgtes forpliktelser  Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA- arbeid sammen med arbeidsgiver og VO.  Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeid.  Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det.

8 Arbeidstakers forpliktelser  Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå avtalens nasjonale nivå.  Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen.

9 Samarbeid AT og rektor :  Tillitsvalgte skal sitte i Arbeidsmiljøgruppen på skolen ( sammen med VO).  Delta på 2 årlige møter der det legges en strategi for skolens IA-arbeid med fokus på bl.a. hvordan kan vi ivareta ansatte med behov for tilrettelegging etc.

10 LIKEVERDIGHET  Arbeidsgiver og tillitsvalgte er likeverdige avtaleparter !!

11 IA-hjulet


Laste ned ppt "IA - AVTALEN Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google