Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.10.2011Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.10.2011Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.10.2011Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten

2 25.10.2011Medbestemmelse2 Medbestemmelsesordningen (1) lMedbestemmelse bygges over et verdigrunnlag lMedbestemmelse = strategisk virkemiddel i Bærum  Fokus på arbeidsgiverpolitikk, personalledelse sentralt i lederansvaret lMedbestemmelse = medinnflytelse l Mindre byråkrati - færre regler - mer medbestemmelse  Praksis styres av bedriftskultur/holdninger mer enn av regler  Deltaking i prosessen viktigere enn avstemninger ved beslutning  Medbestemmelse skal ”ligge under huden” hos lederne l Alle har ansvar for å realisere ordningen

3 25.10.2011Medbestemmelse3 Medbestemmelsesordningen (2) lMedbestemmelse utøves der saken og beslutnings-myndigheten er: På tjenestestedet  Ledere på høyere ledernivåer er også tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede lFokus på arbeidsmiljøet: Vernetjenesten trekkes inn på linje med tillitsvalgte  Arbeidsmiljøsaker behandles i samme fora som andre saker l Medbestemmelse utøves i mange former l Ordningen tilpasses lokalt  Medbestemmelsesmøtet sentralt mht tillitsvalgtes medbestemmelse etter lov- og avtaleverk l Tillitsvalgte kan anke beslutninger som er i strid med lov- og avtaleverk eller kommunens egne regelverk til ankeutvalget...  … evt også videre til utvalg for samarbeid

4 25.10.2011Medbestemmelse4 Medbestemmelse: Definisjoner lbetyr: Samarbeid, medinnflytelse, medvirkning i beslutninger som fattes av arbeidsgiver lutøves av: Arbeidstakerne selv, tillitsvalgte fra arbeidstaker-organisasjonene – på vegne av de tilsatte, vernetjenesten. lgjelder: Saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, og som ikke er rene arbeidsgiversaker. lutøves gjennom ulike former for samarbeid, samspill og dialog mellom partene.

5 25.10.2011Medbestemmelse5 Arbeidsgiver lArbeidsgiver = alle ledd i ”linjen”  Politiske organer (kommunestyret, formannskapet, forretningsutvalget)  Alle ledere i Bærum kommunes lederstruktur l3 (4) arbeidsgivernivåer 1.Rådmannen (rådmannen selv eller direktør på rådmannens vegne) 2.Kommunalsjefene, direktørene 3.Tjenestelederne, enhetssjefer 4.Evt. avdelingsledere  NB Overordnede ledere er tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede

6 25.10.2011Medbestemmelse6 Mange sakstyper lSaker om stillinger  Saker om stillinger  Saker om lønnsnormering lIndividuelle saker  Saker om tilsetting lOrganisasjonssaker  Saker om styring og utvikling av virksomheten  (Andre) arbeidsmiljøsaker  Saker om medbestemmelse, arbeidsgiver- / personalpolitikk  Saker om organisasjons- og lederstruktur l Uriktige avgjørelser: Ankesaker  Tillitsvalgte kan anke  Gjelder individuelle saker når leders beslutning er i strid med lov-, avtale- eller regelverk  Anke framsettes straks  Behandles i ankeutvalget og evt administrasjonsutvalget l Ulik praksis og ukultur: Saker om tolkning/avklaring  Behandles i ankeutvalget og evt utvalg for samarbeid l Når arbeidsgiver er i tvil  Avklaring i ledelsen

7 25.10.2011Medbestemmelse7 Medbestemmelse på overordnet arbeidsgivernivå lLøpende informasjon / dialog  Rådmannens kontaktmøte, kommunalsjefenes kontaktmøter lHøring  Før politisk beslutning (høringstema er rådmannens foreløpige forslag) lDrøfting  Formell medbestemmelse etter HA  Skriftlig beslutningsgrunnlag + referat


Laste ned ppt "25.10.2011Medbestemmelse1 Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google