Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være? Hvilke krav stiller det til meg som leder og ansatt? Oslo kommune Bydel Grünerløkka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være? Hvilke krav stiller det til meg som leder og ansatt? Oslo kommune Bydel Grünerløkka."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være? Hvilke krav stiller det til meg som leder og ansatt? Oslo kommune Bydel Grünerløkka

2 En bydel der alle har like muligheter og samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet eller etnisk opprinnelse Ulike løsninger er veien til helhet og likeverd

3 Strategisk plattform for bydelens personalpolitikk

4 Strategisk plattform StrategiStrategi –Overordnede beslutninger som påvirker hele organisasjonen med det formål å kunne tilpasse organisasjonen best mulig til omgivelsene og oppnå best mulig resultat. Oslo kommune Bydel Grünerløkka

5 Lederprinsipper Oslo kommune Bydel Grünerløkka

6 Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater Ledere som: –gir brukerne makt over eget liv –møter brukerne på deres nivå og sikrer at brukeren har forstått –skaper engasjement hos ansatte –legger til rette for opplæring, videreutvikling og holdningsarbeid –husker å rose sine medarbeidere Oslo kommune Bydel Grünerløkka

7 Fastsette mål og skaper entusiasme formålene Ledere som: –har tro på målene –som viser engasjement og peker ut retning –belønner ansatte for oppnådde resultater –delegerer og ansvarliggjør medarbeidere –fremhever god måloppnåelse Oslo kommune Bydel Grünerløkka

8 Vise respektfull atferd overfor brukerne Ledere som: –skaper åpenhet og tillit –ser enkeltmennesket med respekt –er tydelige –er løsningsfokuserte –gir konstruktive tilbakemeldinger Oslo kommune Bydel Grünerløkka

9 Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende Ledere som: –er mulighetsorienterte –ser medarbeidernes styrker og gir en opplevelse av at de er viktige –bruker interne ressurser på tvers av tjenester og avdelinger –lytter og involverer ansatte –er kreative og fokusere på tjenesteutvikling Oslo kommune Bydel Grünerløkka

10 Utvikle, ansvarliggjøre og synliggjøre medarbeidere og kollegaer Ledere som: –bidra til at den enkelte medarbeider ser sin viktige rolle –synliggjør medarbeidere og kollegaer (”Æres den som æres bør”) –coacher og er rollemodell –gir andre ansvar – delegerer –ser verdien hos den enkelte og viser tillit –er modige –er tydelige i sine forventninger Oslo kommune Bydel Grünerløkka

11 Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer Ledere som: –er lojal alle veier –skaper gode endringsprosesser –etterlever vedtatte verdier og retningslinjer –kommuniserer åpent og direkte Oslo kommune Bydel Grünerløkka

12 Bydelens personalpolitikk skal sikre: At alle ansatte yter riktig tjeneste til rett tid til rett person Engasjement med fokus på bydelens brukere og innbyggere Oslo kommune Bydel Grünerløkka

13 VI FOKUSERER PÅ: Gode løsninger Gode ideer Lokale beslutninger Muligheter Kreativitet Nytenkning Respekt VI PRIORITERER UTFRA: At hensynet til tjenesten alltid er avgjørende Helhetlig tenkning Vilje og evne til videreutvikling i jobben Resultater og innsats VI FREMSTÅR SOM: Inkluderende Forutsigbare Tydelige redelige MÅL: Kompetente og engasjerte medarbeidere Medinnflytelse for brukere og innbyggere Tilpasset tjenestetilbud God service Effektiv bruk av ressurser VI JOBBER MED: Å tydeliggjøre ledelses- og resultatansvar Kompetanseutvikling og likestilling Tiltak som stimulerer til resultater Målrettet rekruttering Å utvikle godt arbeidsmiljø Å videreutvikle samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner Selvstendighet og medansvar Å synliggjøre og ta i bruk flerkompetanse

14 Kjerneverdiene Oslo kommune Bydel Grünerløkka

15 ansatte viser BRUKERORIENTERING i praksis ved at de gir god service og informasjon er klar og tydelig kommunikasjon viser fleksibilitet i tjenestetilbudet møter mennesker der de er har fornøyde brukere Oslo kommune Bydel Grünerløkka

16 ansatte viser RESPEKT i praksis ved at de har respekt for andres meninger har positive holdninger i arbeidet med brukere og medarbeidere viser medmenneskelighet godtar forskjellighet behandler andre med likeverd er empatiske Oslo kommune Bydel Grünerløkka

17 ansatte viser REDELIGHET i praksis ved at de er lojale, trygge og viser åpenhet behandler alle likeverdig er etterprøvbare er forutsigbare kommuniserer tydelig, direkte og troverdig har gode kommunikasjonsevner Oslo kommune Bydel Grünerløkka

18 ansatte ENGASJEMENT i praksis ved at de er løsningsorienterte viser interesse for jobben gir av seg selv har endrings – og omstillingskompetanse har felles målforståelse trives Oslo kommune Bydel Grünerløkka

19 Visjon Mangfold, respekt og trygghet i levende nærmiljø Oslo kommune Bydel Grünerløkka

20 UKUL Utvalg for opplæring, kompetanseutvikling og likeverd Nedsatt og underutvalg av MBU Forankring Koordinerer Samler delplaner og utarbeider helhetlig plan Oslo kommune Bydel Grünerløkka

21 Forankring Likestillingsloven Verdier, lederprinsipper og personalpolitisk strategi Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile Opplærings- og utviklingsavtalen Rammeavtale om likestilling

22 Bydelens likeverdsstrategi En flerkulturell bydel som betyr mangfold og positive utfordringer Brukere, beboere og ansatte skal behandles likeverdig Praktisering av ikkediskriminerende holdninger

23 UKUL skal være proaktive Aktiv rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn Opplæring og kompetanseutvikling Holdnings skapende arbeid God dialog- og samarbeid med de ansattes organisasjoner Informasjon og erfaringsdeling

24 Likestillingsrepresentant som medspiller:

25 Likestillingsrepresentant En spesiell pådriverrolle til arbeidet med likeverdighet på tjenestestedet kompetent person i saker knyttet til likestillings- og mangfoldsarbeidet. Er tjenesteleders samarbeidspartner når det gjelder arbeid med likestilling og likeverd.

26 Turnusprosess Avtale i bydelen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte Avklaringer Hvem har ansvar for hva?

27 Introduksjon av nye medarbeidere Lokalt på tjenestestedet Sentralt i bydelen

28 Opplæring Temaer i bydelen Prosjekter Kurs OU - midler


Laste ned ppt "Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være? Hvilke krav stiller det til meg som leder og ansatt? Oslo kommune Bydel Grünerløkka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google