Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011. 2 2 Innbyggerne (borger-rollen) Innbyggerne (bruker-rollen) Leder- strukturen Administrativt nivå Kommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011. 2 2 Innbyggerne (borger-rollen) Innbyggerne (bruker-rollen) Leder- strukturen Administrativt nivå Kommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011

2 2 2 Innbyggerne (borger-rollen) Innbyggerne (bruker-rollen) Leder- strukturen Administrativt nivå Kommunen Politiske organer Ansatte Tjenesteyting og forvaltning Politiske valg Innbyggerne og kommunen DirektøreneKommunalsjefene Tjenestelederne Rådmannen

3 3 3 Politikk og administrasjon, rådmannens rolle lDe politiske organene har ansvaret for zstyring og utvikling av lokalsamfunnet zoverordnet styring og utvikling av tjenesteyting og forvaltning zoverordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen zeierstyring av foretak og selskaper lRådmannen zAdministrativ toppleder zOverordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av organisasjonen, overordnet linjeleder zOverordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av tjenester og forvaltning zUtøvende arbeidsgiverrolle zBeslutningsmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning l Politisk nivå kan likevel kreve alle saker fremlagt zEneansvar overfor politisk nivå

4 4 Ansvar og fullmakter lDirektører zOverordnet resultatansvar jfr. resultatavtale zOverordnet ansvar for utvikling av arbeidsgiverpolitikk og økonomistyring zLønnsforhandlinger på vegne av rådmannen (arbeidsgiverdirektør) lKommunalsjefer zHar overordnet resultat-, personal- og økonomiansvar l Ansvar for utvikling på programområdet / ansvarsområdet l Styrer gjennom resultatavtaler, lederansettelser og tilrettelegging l Budsjettansvar for sitt programområde lTjenesteledere zEget tjenestested: Personal-, økonomi-og resultatansvar, delegerte fullmakter l Drift og utvikling zProgramområdet: Felles ansvar for tilbudet til brukerne l Styring, utvikling, samordning, felles praksis overfor brukerne, likebehandling, helhet 4

5 Rådmannens plattform 2010–2013 Kunnskap og utvikling Arbeidsgiverpolitikk Miljø Kvalitet og service

6 6 Rådmannens plattform 2010–2013 Kunnskap og utvikling Bærum kommune som organisasjon skal fortsatt preges av høy kompetanse: lOrganisasjonens evne til omstilling styrkes for å møte usikkerhet og endringer, og ansatte på alle nivå skal vektlegge utvikling, nyskaping og aktivt medarbeiderskap. lBærum kommunes ansatte skal lære av andre og dele egen kunnskap. De skal aktivt oppsøke samhandling med andre, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å bidra med egen og innhente ny kunnskap. lKunnskap skal få konsekvenser, ved at ny kunnskap omsettes til handling

7 7 Rådmannens plattform 2010–2013 Arbeidsgiverpolitikk Bærum kommune som organisasjon: lSkal være en kompetansekommune som kjennetegnes av god rekruttering og ivaretakelse av ansatte – en arbeidsgiver som er kompetente medarbeideres førstevalg. lSkal preges av inkludering og mangfold.

8 8 Rådmannens plattform 2010–2013 Miljø Bærum kommune som organisasjon skal ta aktivt ansvar for miljøet ved at: lKommunens virksomhet skal planlegges i et langsiktig miljøperspektiv. lDrift av kommunens egen organisasjon skal være i forkant i forhold til å ta miljøhensyn.

9 9 Rådmannens plattform 2010–2013 Kvalitet og service Kvalitet i tjenestene skal videreutvikles ved blant annet: lKontinuerlig forbedring av tjenester og prosesser. lStyrket dialog og brukermedvirkning. lKoordinerte og helhetlige tjenesteforløp i kommunens tjenester, slik at brukerne opplever mest mulig tilpassede og samordnede tjenester. lKommunen skal være pådriver for samhandling og koordinering av tjenester mellom kommuner og ulike forvaltningsnivå.

10 10 Gjennomgående målekart lMålekartet viser våre felles mål ift. brukere, medarbeidere, læring og fornyelse, økonomi, etikk og internkontroll lNye måleindikatorer som følge av satsning på medarbeiderskap og ny medarbeiderundersøkelse som skal gjennomføres hvert 2. år.

11 11 Gjennomgående målekart 2012 Strategiske fokusområder MåleindikatorerResultatmål Ønsket-nedre BrukereBrukertilfredshet5,0 – 4,5 MedarbeidereMotiverte medarbeidere, Kollegialt samarbeid, Lederskap 70 - 60 Sykefravær8,0% – 8,4% Læring og fornyelseKunnskapsdeling, Ansvarlighet og handlingsevne70 - 60 ØkonomiAvvik i forhold til budsjettMellom 2,5 og – 0,2% Etikk og internkontrollBrukeres opplevelse av etisk standard5,0 – 4,5 Medarbeideres opplevelse av etisk standard70 - 60 Kontrollsystemer er etablert100% - 80% Kontrollsystemene følges opp5,0 – 4,5


Laste ned ppt "Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011. 2 2 Innbyggerne (borger-rollen) Innbyggerne (bruker-rollen) Leder- strukturen Administrativt nivå Kommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google