Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune
Medbestemmelse Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten Medbestemmelse

2 ”Mer-medbestemmelse” Samhandling, medinnflytelse, dialog – på alle plan, i større omfang enn det formelle ”minstekravet” Prosess Vi vil at medbestemmelse utøves tidligst mulig i beslutningsprosessen, nærmest mulig saken, og i mange former. Medbestemmelse etter lov- og avtaleverket skjer mellom partene. Direkte dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker(e) på den enkelte arbeidsplass skal sikre ansatte innflytelse på egen arbeidssituasjon. Regler og avtaler - kompetanse Vi mener at kompetanse på lov- og avtaleverket må ligge til grunn når beslutninger skal fattes. Resultater Vi tror at medbestemmelse og samhandling gir bedre tjenester og bedre arbeidsplasser. Tillit, ansvar, respekt Vi har tillit til at folk har evne og vilje til å ta ansvar. Medbestemmelsesordningen bør derfor bygge på et menneskesyn preget av tillit og respekt - for hverandre som mennesker, for hverandres jobber og for hverandres roller i organisasjonen. Arbeidsgiver og arbeidstakere er likeverdige parter i dialogen. Medbestemmelse

3 Medbestemmelsesordningen (1)
Medbestemmelse bygges over et verdigrunnlag Medbestemmelse = strategisk virkemiddel i Bærum Fokus på arbeidsgiverpolitikk, personalledelse sentralt i lederansvaret Medbestemmelse = medinnflytelse Mindre byråkrati - færre regler - mer medbestemmelse Praksis styres av bedriftskultur/holdninger mer enn av regler Deltaking i prosessen viktigere enn avstemninger ved beslutning Medbestemmelse skal ”ligge under huden” hos lederne Alle har ansvar for å realisere ordningen Medbestemmelse

4 Medbestemmelsesordningen (2)
Medbestemmelse utøves der saken og beslutnings-myndigheten er: På tjenestestedet Ledere på høyere ledernivåer er også tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede Fokus på arbeidsmiljøet: Vernetjenesten trekkes inn på linje med tillitsvalgte Arbeidsmiljøsaker behandles i samme fora som andre saker Medbestemmelse utøves i mange former Ordningen tilpasses lokalt Medbestemmelsesmøtet sentralt mht tillitsvalgtes medbestemmelse etter lov- og avtaleverk Tillitsvalgte kan anke beslutninger som er i strid med lov- og avtaleverk eller kommunens egne regelverk til ankeutvalget ... … evt også videre til samarbeids- utvalget Medbestemmelse

5 Medbestemmelse: Definisjoner
betyr: Samarbeid, medinnflytelse, medvirkning i beslutninger som fattes av arbeidsgiver utøves av: Arbeidstakerne selv, tillitsvalgte fra arbeidstaker-organisasjonene – på vegne av de tilsatte, vernetjenesten. gjelder: Saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, og som ikke er rene arbeidsgiversaker. utøves gjennom ulike former for samarbeid, samspill og dialog mellom partene. Medbestemmelse

6 Arbeidsgiver Arbeidsgiver = alle ledd i ”linjen”
Politiske organer (kommunestyret, formannskapet, arbeidsgiverrepresentantene i det partssammensatte utvalget) Alle ledere i Bærum kommunes lederstruktur 3 ev. 4 arbeidsgivernivåer Rådmannen (rådmannen selv eller direktør på rådmannens vegne) Kommunalsjefene og direktørene Tjenestelederne, enhetssjefer, avdelingssjefene BKB (ev. avd.ledere) NB Overordnede ledere er tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede NB! Ikke arbeidsgivere som arbeidstakerrepresentanter i situasjoner hvor hun/han har plikt til å opptre som arbeidsgiver Medbestemmelse

7 Mange sakstyper Saker om stillinger Individuelle saker
Saker om lønnsnormering Individuelle saker Saker om tilsetting, oppsigelse (ikke på tjenesteleders nivå) Saker om lønnsfastsetting Organisasjonssaker Saker om styring og utvikling av virksomheten Arbeidsmiljøsaker Saker om medbestemmelse, arbeidsgiver- / personalpolitikk Saker om organisasjons- og lederstruktur Uriktige avgjørelser: Ankesaker Tillitsvalgte kan anke Gjelder individuelle saker når leders beslutning er i strid med lov-, avtale- eller regelverk Anke framsettes straks Behandles i ankeutvalget og evt det partssammensatte utvalget Ulik praksis og ukultur: Saker om tolkning/avklaring Når arbeidsgiver er i tvil Avklaring i ledelsen Medbestemmelse

8 Medbestemmelse på overordnet arbeidsgivernivå
Løpende informasjon / dialog Rådmannens kontaktmøte, kommunalsjefenes kontaktmøter Høring F.eks. før politisk beslutning (høringstema er rådmannens foreløpige forslag) Drøfting Formell medbestemmelse etter Hovedavtalen Skriftlig beslutningsgrunnlag + referat Medbestemmelse


Laste ned ppt "L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google