Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.12.11Ledelse1 Prinsipper for utøvelse av lederrollen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.12.11Ledelse1 Prinsipper for utøvelse av lederrollen."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.12.11Ledelse1 Prinsipper for utøvelse av lederrollen

2 07.07.2010Ledelse2 Lederkultur lSummen av verdier, holdninger og atferd som preger kommunens ledere i utøvelsen av sitt daglige lederskap lLedere og ledelse er en viktig forutsetning for effektiv tjenesteproduksjon og sunn bedriftskultur

3 07.07.2010Ledelse3 lLedelse er zÅ styre tjenesteproduksjon, forvaltning og virksomhet for øvrig i en organisasjonsenhet etter fastsatte mål for virksomheten zÅ påta seg ansvaret for virksomhetens resultater, økonomi og personale zÅ oppnå resultater gjennom andre

4 07.07.2010Ledelse4 Lederansvar lLeder har - innenfor sin organisasjonsenhet zResultatansvar (derunder fag-, drifts- og utviklingsansvar) zPersonalansvar og arbeidsgiveransvar zØkonomiansvar lLedere innenfor samme programområde har et felles ansvar for tjenestetilbudet til brukerne zStyring zUtvikling zSamordning zFelles praksis, likebehandling zHelhet zKontroll

5 07.07.2010Ledelse5 Lederens myndighet lLeder skal ha den formelle myndighet (virkemidler og fullmakter) som er nødvendig for å ivareta det lederansvaret hun er pålagt lTjenesteleder har beslutningsmyndighet innenfor sitt tjenestested lMyndigheten utøves innenfor rammen av overordnede beslutninger og felles spilleregler

6 07.07.2010Ledelse6 Lederstruktur lLederstrukturen har 3 (evt. 4) nivåer zRådmannen zKommunalsjefene/direktører zTjenestelederne/enhetssjefer zEvt. avdelingsledere lHovedprinsipp: Alle ansatte har én direkte overordnet leder zTjenesteleder = administrativ leder, faglig leder, personalleder lNB! Kommunikasjon, informasjon og saksbehandling foregår på tvers av nivåer og ledd i organisasjonen

7 07.07.2010Ledelse7 Krav og forventninger lLeders fullmakter fastsettes ved intern delegasjon fra rådmannen lResultatkrav til leder fastsettes i resultatavtale lLeder skal aktivt utnytte sine virkemidler og fullmakter, og ha evne og vilje til ledelse lLeder har krav på støtte, tilbakemelding, råd og veiledning lKommunen skal gjennomføre utviklings- og opplæringstiltak for ledere Lederen selv skal l utvikle seg faglig og personlig l bruke personlige egenskaper l bygge relasjoner l utnytte handlingsrom l vise beslutningskraft l motivere og utfordre l sørge for høy etisk standard i sin virksomhet

8 14.12.11Ledelse8 Rådmannens teamorganisering

9 07.07.2010Ledelse9 Delegering av beslutningsmyndighet lLeder kan gi ansatte ansvar for å utføre oppgaver og fatte avgjørelser på sine vegne - men lederansvar kan ikke delegeres


Laste ned ppt "14.12.11Ledelse1 Prinsipper for utøvelse av lederrollen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google