Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.12.11Resultatledelse1. 2 Resultatledelse: Styrings- og utviklings-verktøy l Styringsverktøy:  Felles styringssystem – tydelig og oversiktlig  Felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.12.11Resultatledelse1. 2 Resultatledelse: Styrings- og utviklings-verktøy l Styringsverktøy:  Felles styringssystem – tydelig og oversiktlig  Felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.12.11Resultatledelse1

2 2 Resultatledelse: Styrings- og utviklings-verktøy l Styringsverktøy:  Felles styringssystem – tydelig og oversiktlig  Felles kulturutvikling  Økt fokus på resultater l Utviklingsverktøy:  Verktøy for utvikling på alle nivåer  Bedre kunnskapsgrunnlag for utviklingsprosesser  Økt brukerinnflytelse  Bedre ledelse

3 19.12.11Resultatledelse3 Gjennomgående målekart 2012

4 19.12.11Resultatledelse4 Gjennomgående målekart, brukere 2012

5 19.12.11Resultatledelse5 Gjennomgående målekart, medarbeidere 2012

6 19.12.11Resultatledelse6 Gjennomgående målekart, læring og fornyelse 2012

7 19.12.11Resultatledelse7 Gjennomgående målekart, økonomi 2012

8 19.12.11Resultatledelse8 Gjennomgående målekart, etikk og internkontroll 2012

9 19.12.11Resultatledelse9 Resultatavtaler lAlle ledere inngår årlig resultatavtale med overordnet leder  Rådmannen med formannskapet - inngås i forbindelse med Handlingsprogrammet  Direktørene og kommunalsjefene med rådmannen  Enhetssjefene med direktørene  Tjenestelederne med kommunalsjefene lAvtalene følger en felles mal, og spesifiserer  Del 1: Målekart. o Resultatkrav for 5 strategiske fokusområder  Del 2: Andre mål  Hvordan resultater skal måles

10 Resultatledelse10 Resultatoppfølging og -rapportering lResultatoppfølging  Regelmessig dialog med overordnet leder om måloppnåelse, evt justering av avtale lResultatrapportering  Årlig tilbakemelding om måloppnåelse lResultatsikring  Systematisk arbeid med resultatavtaler i nettverk, på en måte som bidrar til måloppnåelse

11 Resultatledelse11 Hva er resultatsikring? l Systematisk arbeid med resultatavtaler - på en måte som bidrar til at målene blir nådd  NB! Resultatsikring er ikke det samme som årlig resultatrapportering og ikke det samme som resultatoppfølging gjennom året lHva vil vi oppnå?  Sikre at avtalte resultater kan leveres som planlagt  Samtidig bidra til motivasjon, læring, samhold og oversikt

12 Resultatledelse12 Hvordan? l 3 ganger i løpet av året - i møter lForum: Ledernettverkene lMøtene gjennomføres slik at hver og en kan skaffe seg merverdi :  Du er sikrere etter møtet enn før møtet på at du kommer til å levere avtalte resultater

13 Resultatledelse13 Målekartet – Corporator

14 Resultatledelse14 Resultatledelse som utviklingssystem  Resultatene fra medarbeider- og brukerundersøkelsen gir en indikasjon om status  Forutsetter dialog for å analysere resultatene  Utarbeide handlingsplan  Skal sikre en systematisk oppfølging  Ref. HMS-håndboka Plan Do Check Act


Laste ned ppt "19.12.11Resultatledelse1. 2 Resultatledelse: Styrings- og utviklings-verktøy l Styringsverktøy:  Felles styringssystem – tydelig og oversiktlig  Felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google