Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr, 03.04.2013
Torborg Storaas, personalsjef NVH

3 Omstillingshåndboken
Begreper konkretiseres Ansvar beskrives Hvem gjør hva – inn i en organisasjon som ikke er ferdig Informasjon – men også oppgavefordeling Organisasjonsprosessen styres av FS og FS-sekretariatet

4 Øverste ledelse Ansvar: Planlegge Initiere
Gjennomføre omstillingsprosessene At det utarbeides informasjonsrutiner Samarbeid med tj.mannsapparatet IDF samlet og i hver av de to org.

5 Nåværende avd.dir./avd.ledere og instituttledere
Holde seg oppdatert om prosessen Klargjøre hvem de ulike prosessene vil gjelde for Gjennomføre omstillingssamtaler (NB: kontorsjef) Videreformidle informasjon knyttet til samtalene til bemanningsgruppen - kontaktperson inn mot denne Gi og tilrettelegge for informasjon Ansvar inn i mot ny NMBU også der ny leder ikke (ennå) er tilsatt

6 Nye enhetsledere/ inst.ledere i ny org.
Utarbeide overordnet bemanningsplan Utarbeide stillingsbeskrivelser v/behov Kontaktperson inn mot bemanningsgruppen Ansvar for innplasseringer – i samarbeid med bemanningsgruppen Gi og tilrettelegge for informasjon

7 Bemanningsgruppe Består av Direktørene ved UMB og NVH
Personalsjefene ved UMB og NVH Ekstern juridisk ekspertise: Adv. Bjørn Bråthen Skal ha oversikt og kontroll m/prosessen Forberede/foreslå innplasseringer Personalenhetene vil fungere som sekretariat

8 Personalenhetene Koordinere arbeidet Bistå ledere
Informasjon/opplæring Oversikt over alle enkeltpersoner – hvor «tilhører» den enkelte Informasjon, dokumentasjon og kontrakter til ansatte

9 Status prosess Øverste ledelse er besluttet
Avdelingene/enhetene i den sentrale administrasjonen er besluttet Stillingsbeskrivelser skal til FS 25.april > Kan gjennomføres omst.samtaler m/ universitetsdir./adm.dir. > Kan gjennomføres omst.samtaler m/ avdelingsdir./avdelingsledere

10 Status prosess – forts. Organisering av administrasjon ved institutt/fakultet skal til FS 25. april 2-campusorganisering ikke besluttet

11 Omstillingssamtaler Gjennomføres av nærmeste leder
Den ansatte skal på forhånd ha fylt ut kartlegginggskjema danner grunnlag for samtalen avklaringer knyttet til ønsker/behov realitetsvurderinger Den ansatte kan ha med seg tillitsvalgt/ annen rådgiver

12

13 Omstillingssamtale – formål:
Informasjon om status i prosessen og hvorfor/hvordan den ansatte er berørt Klargjøre om vedkommende mener å ha krav på direkte innplassering i en stilling Gjennomgang; oppgaver og kompetanse Dialog om andre aktuelle stillinger Ivareta behov for dialog og omsorg for den enkelte ansatte som blir berørt Veileder er utarbeidet

14 Omstillingssamtale - referat
Evt. argumenter knyttet til krav om direkte innplassering Andre stillinger som kan være aktuelle Kompetansebehov Andre relevante forhold Mal er utarbeidet

15

16 Videre prosess Vurdere hvem man skal ha samtale med
Avklare dette med personalenheten Gjennomføre samtalene Videreformidle referat til personalenheten -> bemanningsgruppen


Laste ned ppt "Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google