Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr, 03.04.2013 Torborg Storaas, personalsjef NVH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr, 03.04.2013 Torborg Storaas, personalsjef NVH."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr, 03.04.2013 Torborg Storaas, personalsjef NVH

3 Omstillingshåndboken • Begreper konkretiseres • Ansvar beskrives • Hvem gjør hva – inn i en organisasjon som ikke er ferdig • Informasjon – men også oppgavefordeling • Organisasjonsprosessen styres av FS og FS-sekretariatet

4 Øverste ledelse • Ansvar: – Planlegge – Initiere – Gjennomføre omstillingsprosessene – At det utarbeides informasjonsrutiner – Samarbeid med tj.mannsapparatet • IDF samlet og i hver av de to org.

5 Nåværende avd.dir./avd.ledere og instituttledere • Holde seg oppdatert om prosessen • Klargjøre hvem de ulike prosessene vil gjelde for • Gjennomføre omstillingssamtaler (NB: kontorsjef) • Videreformidle informasjon knyttet til samtalene til bemanningsgruppen - kontaktperson inn mot denne • Gi og tilrettelegge for informasjon • Ansvar inn i mot ny NMBU også der ny leder ikke (ennå) er tilsatt

6 Nye enhetsledere/ inst.ledere i ny org. • Utarbeide overordnet bemanningsplan • Utarbeide stillingsbeskrivelser v/behov • Kontaktperson inn mot bemanningsgruppen • Ansvar for innplasseringer – i samarbeid med bemanningsgruppen • Gi og tilrettelegge for informasjon

7 Bemanningsgruppe • Består av – Direktørene ved UMB og NVH – Personalsjefene ved UMB og NVH • Ekstern juridisk ekspertise: Adv. Bjørn Bråthen • Skal ha oversikt og kontroll m/prosessen • Forberede/foreslå innplasseringer • Personalenhetene vil fungere som sekretariat

8 Personalenhetene • Koordinere arbeidet • Bistå ledere • Informasjon/opplæring • Oversikt over alle enkeltpersoner – hvor «tilhører» den enkelte • Informasjon, dokumentasjon og kontrakter til ansatte

9 Status prosess • Øverste ledelse er besluttet • Avdelingene/enhetene i den sentrale administrasjonen er besluttet • Stillingsbeskrivelser skal til FS 25.april – > Kan gjennomføres omst.samtaler m/ universitetsdir./adm.dir. – > Kan gjennomføres omst.samtaler m/ avdelingsdir./avdelingsledere

10 Status prosess – forts. • Organisering av administrasjon ved institutt/fakultet skal til FS 25. april • 2-campusorganisering ikke besluttet

11 Omstillingssamtaler • Gjennomføres av nærmeste leder • Den ansatte skal på forhånd ha fylt ut kartlegginggskjema – danner grunnlag for samtalen – avklaringer knyttet til ønsker/behov – realitetsvurderinger • Den ansatte kan ha med seg tillitsvalgt/ annen rådgiver

12

13 Omstillingssamtale – formål: • Informasjon om status i prosessen og hvorfor/hvordan den ansatte er berørt • Klargjøre om vedkommende mener å ha krav på direkte innplassering i en stilling • Gjennomgang; oppgaver og kompetanse • Dialog om andre aktuelle stillinger • Ivareta behov for dialog og omsorg for den enkelte ansatte som blir berørt • Veileder er utarbeidet

14 Omstillingssamtale - referat • Evt. argumenter knyttet til krav om direkte innplassering • Andre stillinger som kan være aktuelle • Kompetansebehov • Andre relevante forhold • Mal er utarbeidet

15

16 Videre prosess • Vurdere hvem man skal ha samtale med • Avklare dette med personalenheten • Gjennomføre samtalene • Videreformidle referat til personalenheten -> bemanningsgruppen


Laste ned ppt "Omstillingshåndbok - ledernes ansvar og oppgaver Mastemyr, 03.04.2013 Torborg Storaas, personalsjef NVH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google