Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Drammen – Mangfold og omdømme Elisabeth G. Holen NAV – leder Drammen Drammen 20.september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Drammen – Mangfold og omdømme Elisabeth G. Holen NAV – leder Drammen Drammen 20.september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Drammen – Mangfold og omdømme Elisabeth G. Holen NAV – leder Drammen Drammen 20.september 2009

2 NAV, 15.07.2014Side 2 Hovedmål for arbeids- og velferdsetaten 1. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 2. Et velfungerende arbeidsmarked 3. Rett tjeneste og stønad til rett tid 4. God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov 5. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 NAV, 15.07.2014Side 3 Vi gir mennesker muligheter

4 NAV, 15.07.2014Side 4 Verdier Tilstede // fordi vi alltid skal være tilstede gjennom flere kanaler, gjennom NAV-kontor, på telefon og på internett. For å være tilstede må man feste blikket, være fokusert, høre hva folk sier, forstå hva de mener, bidra. Tydelig // fordi det skal være tydelig hva vi kan bidra med, og hva vi krever tilbake, både av brukere og partnere. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig // fordi vi alltid skal finne løsninger sammen med brukeren, hos brukeren og i vårt eget apparat. Dette krever samarbeid.

5 NAV, 15.07.2014Side 5 Noen tall fra NAV Drammen aug 2009  20 % innvandrere (16% ikke OECD)  Innvandrere ikke OECD utgjør ca 30% av de helt ledige (1058 / 313)  170 fra OECD (økning fra Baltikum og Polen)  Av 301 tiltaksdeltakere (ordinære) er 150 innvandrere  Innen attføring er det 403 innvandrere av 1412 totalt (ca 29%)  Brukere totalt; - innen arbeid, trygd og sosial – 30-40%

6 NAV, 15.07.2014Side 6 Helt ledige innvandrere ikke OECD-land, Drammen kommune

7 NAV, 15.07.2014Side 7 Verdier Tilstede // fordi vi alltid skal være tilstede gjennom flere kanaler, gjennom NAV-kontor, på telefon og på internett. For å være tilstede må man feste blikket, være fokusert, høre hva folk sier, forstå hva de mener, bidra. Tydelig // fordi det skal være tydelig hva vi kan bidra med, og hva vi krever tilbake, både av brukere og partnere. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig // fordi vi alltid skal finne løsninger sammen med brukeren, hos brukeren og i vårt eget apparat. Dette krever samarbeid.

8 NAV, 15.07.2014Side 8 15.07.2014 8 Drammen kommune, kommuneplan 2007-2018: kommunens rekrutteringspolitikk skal utvikles til i større grad å etterspørre den særlige kompetanse arbeidstakere med innvandrerbakgrunn besitter ønsker å sikre at kommunen har spisskompetanse i forhold til å møte minoritetsgruppers behov for tjenester ønsker bevisst rekruttering av personer med innvandringsbakgrunn, i særdeleshet innvandrerkvinner

9 NAV, 15.07.2014Side 9 BYGGET SETT FRA NORD-VEST

10 NAV, 15.07.2014Side 10

11 NAV, 15.07.2014Side 11 Mangfold gjør oss rikere!  Etnisk mangfold på arbeidsplassene har vist seg lønnsomt, og det flerkulturelle samfunn har gjort Norge til et mer attraktivt og spennende land  Vi bør bli flinkere til å tilpasse våre tjenester slik at vi innfrir løftet til brukerne våre; - service etter behov – uavhengig av etnisk bakgrunn


Laste ned ppt "NAV Drammen – Mangfold og omdømme Elisabeth G. Holen NAV – leder Drammen Drammen 20.september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google