Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens jernbane: helhetlige løsninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens jernbane: helhetlige løsninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens jernbane: helhetlige løsninger
17. januar 2014 Fremtidens jernbane: helhetlige løsninger Geir Isaksen, konsernsjef i NSB

2 Over en 10 års periode har trafikken med regiontog innenfor IC-området økt med gjennomsnittlig 5,8 % per år. Trafikkutvikling lokaltog Oslo (uketrafikk) Trafikkutvikling regiontog Østlandet (årstrafikk) Fra vårtelling 2011 til vårtelling 2013 har trafikken med lokaltog Oslo økt med 17 % For regiontogstrekningen Oslo - Lillehammer var økningen etter 8 måneder i ,5 %

3 Togtilbudet Intercity Nord
Dagens infrastruktur tillater timesfrekvens til Lillehammer hele dagen, og en tilleggsavgang fra Hamar i rush Dobbeltspor til Hamar i 2023 gir mulighet for 15 min frekvens til Hamar i rush Halvtimesavganger til Lillehammer med en reisetid fra Oslo til Lillehammer på 1 time og 38 min (2:14) krever dobbeltspor helt fram

4 utfordringer Norge passerte fem millioner mennesker i 2013
Den neste millionen passeres om 16 år Økt kjøpekraft skaper økt reiselyst og mer godstransport

5 Når går det bra? Når folk får et godt sted å bo Til en overkommelig pris Og kan reise til og fra jobb Og utøve sine daglige gjøremål Uten at for mye tid går til spille. Det krever planlegging!

6 Høyt og tett Transportøkonomisk institutt har vurdert knutepunkter og miljø. arbeidsplasser i Bjørvika sparer Oslo for daglige bilturer Beste måten å sikre at folk reiser kollektivt er å bygge boliger, arbeidsplasser og handel rundt knutepunkter Anbefaler «Bjørvika-løsninger» for alle større norske byer.

7 Må Tenke helhet boligbygging næringsutvikling service samferdsel
NSB kan bedre togtilbudet i takt med utbyggingen, og møte behovet NSB deltar i byutvikling som støtter kollektive løsninger, og bygger 5000 boliger rundt kollektive knutepunkter Norge passerte fem millioner mennesker 19.mars 2012 Den neste millionen passeres om 16 år Oslo og Akershus får nye innbyggere innen 2040 Pendlerringen: 2 millioner mennesker om få år Økt kjøpekraft skaper økt reiselyst og mer godstransport

8 Et godt kollektivknutepunkt
Sett brukeren i fokus, forstå deres behov og adferd 1 Knutepunktet skal fungere for tog, buss og bane og slik at reiser til og fra er koordinert 3 Ha som mål å skape levende og trygge knutepunkt 2 Et knutepunkt skal tilpasses alles behov: 8/80 4

9 Slik gjør vi det: Lillehammer skysstasjon
Slik gjør vi det: Lillehammer skysstasjon. Samler buss, tog og drosje på ett sted.

10 Slik gjør vi det: Gjøvik skysstasjon

11 Hamar stasjon Vår anbefaling er at Hamar stasjon beholdes der den ligger i dag. Bør oppgraderes til en moderne skysstasjon, der tog, buss og taxi hører naturlig hjemme. Mange år til dobbeltspor og ny stasjon står klart – behov for en oppgradering nå. Må sikre at en har kapasitet til å snu og parkere tog. Kun da greier vi å få inn flere tog på strekningen.


Laste ned ppt "Fremtidens jernbane: helhetlige løsninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google