Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSB-KONSERNET FREMTIDENS JERNBANE: HELHETLIGE LØSNINGER Geir Isaksen, konsernsjef i NSB 17. januar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSB-KONSERNET FREMTIDENS JERNBANE: HELHETLIGE LØSNINGER Geir Isaksen, konsernsjef i NSB 17. januar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSB-KONSERNET FREMTIDENS JERNBANE: HELHETLIGE LØSNINGER Geir Isaksen, konsernsjef i NSB 17. januar 2014

2 Over en 10 års periode har trafikken med regiontog innenfor IC-området økt med gjennomsnittlig 5,8 % per år. Trafikkutvikling lokaltog Oslo (uketrafikk)Trafikkutvikling regiontog Østlandet (årstrafikk) Fra vårtelling 2011 til vårtelling 2013 har trafikken med lokaltog Oslo økt med 17 % For regiontogstrekningen Oslo - Lillehammer var økningen etter 8 måneder i 2013 9,5 %

3 Togtilbudet Intercity Nord • Dagens infrastruktur tillater timesfrekvens til Lillehammer hele dagen, og en tilleggsavgang fra Hamar i rush • Dobbeltspor til Hamar i 2023 gir mulighet for 15 min frekvens til Hamar i rush • Halvtimesavganger til Lillehammer med en reisetid fra Oslo til Lillehammer på 1 time og 38 min (2:14) krever dobbeltspor helt fram

4 NSB-KONSERNET UTFORDRINGER •Norge passerte fem millioner mennesker i 2013 •Den neste millionen passeres om 16 år •Økt kjøpekraft skaper økt reiselyst og mer godstransport

5 NSB-KONSERNET NÅR GÅR DET BRA? Når folk får et godt sted å bo Til en overkommelig pris Og kan reise til og fra jobb Og utøve sine daglige gjøremål Uten at for mye tid går til spille. Det krever planlegging!

6 NSB-KONSERNET HØYT OG TETT Transportøkonomisk institutt har vurdert knutepunkter og miljø. •12.500 arbeidsplasser i Bjørvika sparer Oslo for 6.250 daglige bilturer •Beste måten å sikre at folk reiser kollektivt er å bygge boliger, arbeidsplasser og handel rundt knutepunkter •Anbefaler «Bjørvika- løsninger» for alle større norske byer.

7 NSB-KONSERNET MÅ TENKE HELHET •boligbygging •næringsutvikling •service •samferdsel •NSB kan bedre togtilbudet i takt med utbyggingen, og møte behovet •NSB deltar i byutvikling som støtter kollektive løsninger, og bygger 5000 boliger rundt kollektive knutepunkter

8 NSB-KONSERNET ET GODT KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Sett brukeren i fokus, forstå deres behov og adferd 1 Ha som mål å skape levende og trygge knutepunkt 2 Et knutepunkt skal tilpasses alles behov: 8/80 4 Knutepunktet skal fungere for tog, buss og bane og slik at reiser til og fra er koordinert 3

9 NSB-KONSERNET

10

11 HAMAR STASJON •Vår anbefaling er at Hamar stasjon beholdes der den ligger i dag. •Bør oppgraderes til en moderne skysstasjon, der tog, buss og taxi hører naturlig hjemme. •Mange år til dobbeltspor og ny stasjon står klart – behov for en oppgradering nå. •Må sikre at en har kapasitet til å snu og parkere tog. Kun da greier vi å få inn flere tog på strekningen.


Laste ned ppt "NSB-KONSERNET FREMTIDENS JERNBANE: HELHETLIGE LØSNINGER Geir Isaksen, konsernsjef i NSB 17. januar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google