Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOMILJØTJENESTE INTERKULTURELL BOMILJØTJENESTE. Prosjektrammer Samarbeidsprosjekt mellom Bergen Bolig og Byfornyelse Mottaks –og kompetansesenter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOMILJØTJENESTE INTERKULTURELL BOMILJØTJENESTE. Prosjektrammer Samarbeidsprosjekt mellom Bergen Bolig og Byfornyelse Mottaks –og kompetansesenter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOMILJØTJENESTE INTERKULTURELL BOMILJØTJENESTE

2 Prosjektrammer Samarbeidsprosjekt mellom Bergen Bolig og Byfornyelse Mottaks –og kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger Boligetaten Husbanken Tidsramme oktober 2006 – oktober 2008

3 TILTAK OKT-DES 2006 VÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 AUG-OKT 2008 Kartlegging Nettverksbygging Rekruttere seniorbeboere Opplæringstiltak Hjemmebasert Veiledning Kvinnenettverk Bo – og nærmiljøaktiviteter Dokumentasjon

4 Bakgrunn for prosjektet  Spørreundersøkelse (2003) blant beboere i kommunale utleieboliger og borettslag i Bergen.  Undersøkelsen viser at en overraskende stor andel av leietagerne - særlig i kommunale borettslagsboliger ikke får dekket sitt kontakt - og integreringsbehov.  Spesielt har flyktningene en bekymringsfull mangel på integrasjon i nærmiljøet. 45 % av våre beboere som er innvandrere ønsker mer kontakt med naboer, mens 75 % av nordmenn er tilfreds med den kontakt de har.

5 Mangel på tilhørighet  Vel 40 % av innvandrerne i bomiljøet føler seg ensom eller nokså ensom ganske ofte. Norske: vel 20 %.  37 % av innvandrerne føler naboene nokså/ temmelig avvisende. 13 % av de norske.  Kun 37 % av innvandrerne føler seg hjemme i nabolaget og 30 % av dem oppgir å ha venner i nabolaget.

6 Tilpasse bomiljøtjenesten  Prosjektet ønsker å bygge på eksisterende bomiljøtjenester, og vil innledningsvis kartlegge ulikheter i beboertilfredshet mellom husstander med innvandrerbakgrunn og de øvrige.  Resultatene av prosjektet vil bli fulgt opp med spørreundersøkelse blant beboerne i for- og etterkant av prosjektet, som grunnlag for vurdering av videreføring av prosjekttiltakene.

7 Målsetting Økt multikulturell deltagelse i bomiljøarbeidet Utvikle metodene for beboerdialog slik at samtlige beboergrupper uansett etnisk bakgrunn skal kunne engasjere seg i områdets bomiljøinnsats og inkluderes i eget bomiljø

8 Resultatmål :  Oppnå økt oppslutning fra flere etniske grupper om boområdets møteplasser, dugnader og sosiale aktiviteter  Oppnå økt rekruttering fra ulike etniske grupper som beboerrepresentanter, og bedre bomiljøkompetanse blant disse representantene  Oppnå bedre dialog om ivaretakelse av eget botilbud og bomiljø med beboergrupper med annen språklig og kulturell bakgrunn enn den norske

9 Tiltak 1. Rekruttere beboere med lang botid i Norge, og med gjennomgått introduksjonsprogram som rollemodeller/beboerrepresentanter for å oppnå større deltagelse i dugnader, fellesplikter og sosiale sammenkomster 2. Etablere egen opplæring for nyrekrutterte beboerrepresentanter med innvandrerbakgrunn. Dessuten tilby temasamlinger for samtlige beboerrepresentanter i flerkulturell kompetanse 3. Utprøve hjemmebasert veiledning i det å ivareta bolig og fellesplikter for innvandrere som ikke har gjennomgått kommunens introduksjonsordning

10 Tiltak 4. Utvikle metoder for dialog med innvandrerkvinner i boområdene, som utgjør et stort ressurspotensiale ifht å skape liv, trivsel og trygghet mellom husene, og derved styrke barnas oppvekstmiljø 5. Fremme interkulturelle aktiviteter i bomiljøet som kan gi fellesskap og felles identitet for barn og unge, og derigjennom forebygge atferd som er til sjenanse i nabolaget og som virker ekskluderende, i samarbeid med frivillige organisasjoner

11 Beboerkontakter  Bindeledd mellom husvert og leietakere Formidle informasjon til beboerne Ta opp problemer og ønsker for boområdet Kontaktperson for dugnader og aktiviteter  Samarbeidspart i bomiljøarbeidet ut fra felles interesse av å skape et godt bomiljø Talerør Lyttepost Motivator


Laste ned ppt "BOMILJØTJENESTE INTERKULTURELL BOMILJØTJENESTE. Prosjektrammer Samarbeidsprosjekt mellom Bergen Bolig og Byfornyelse Mottaks –og kompetansesenter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google