Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen
Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset

2 Bakgrunn (1) Flere aktører bidrar i varierende grad ved svangerskap, fødsel og barsel Fastlege Kommunejordmor Helsesøster Sykehusjordmor Gynekolog God samhandling mellom aktører og nivåer er nødvendig for å gi de gravide god og riktig oppfølging.

3 Bakgrunn (2) Gammel profesjonskamp mellom jordmødre og fastleger (i Rana) Bra nå… Underdimensjonert kommunejordmortjeneste (i Rana) Ikke god nok kapasitet til alle som ønsker det God organisering i kommunen sammen med helsestasjon og familiesenter Kommunen kjøper ikke ekstra jordmortjenester fra sykehuset Overdimensjonert sykehusjordmortjeneste Mange jordmødre pga vaktordning Tilbyr uselekterte rutinesvangerskapskontroller (uoffisielt) Mye frustrasjon (hos fastleger og kommunejordmor i Rana)

4 Mandat fra felles styringsgruppe (Helsepark-styringsgruppa)
Med bakgrunn i Stortingsmelding og Retningslinjer for svangerskapsomsorg 2005 (Helsedirektoratet) får en arbeidsgruppe i oppgave å lage en plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Rana Deltakere i arbeidsgruppa Fra kommunen Fastlege/PKO Kommunejordmor Helsesøster Fra sykehuset Gynekolog Sykehusjordmor fra fødepoliklinikken Sykehusjordmor fra fødeavdelingen Bruker

5 Innhold i planen (1) En beskrivelse av dagens situasjon
Dagens bemanning i kommune og i sykehus Antall fødsler, oppgavedeling, kommunikasjonslinjer Faglig oppgavedeling framover Mellom første-, andre- og tredjelinjen Ved normale svangerskap vil den eneste kontakten den gravide har med sykehuset i løpet av svangerskapet være ultralyd-screeningen i uke og evt overtidskontroll i uke 41 Mellom faggrupper Beskrive aktuelle pasientforløp normale svangerskap ulike risikosvangerskap unge/enslige flyktninger osv

6 Innhold i planen (2) Framtidig organisering og personellbehov
i kommunen i sykehuset vurdere evt personelldeling (jordmor) forutsetninger lokalisering Ansettelsesforhold Kommunikasjon/IT hva har vi i dag? hva trengs i tillegg for å drive optimalt Planen danner grunnlag for en plan for hele Helgeland Med lokale tilpassinger

7 Svangerskapsomsorgen i Rana
Samarbeid mellom Helgelandssykehuset og Rana kommune


Laste ned ppt "Samarbeid i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google