Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt PKO-sykepleier SUS 20 % Hjemmesykepleien Egersund 80%

2 Bakgrunn for prosjektvalg  Egen erfaring  Akuttmottakets erfaringer  Avvik  Egen erfaring  Akuttmottakets erfaringer  Avvik

3 Min hypotese At opplysninger gitt av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i forbindelse med innleggelser i sykehus ikke er satt i system.

4 Målet for prosjektet  Standardiserte punkter i sykepleierapport.

5 Kartlegging  Juni 2009  PKO - leger: Ruth Midtgarden og Aart Huurnink  Foreligger informasjon om:  Pasientens funksjonsnivå før aktuell sykdom/skade  Medikamenter  Boforhold  Eventuelle tjenester i kommunen  Om pårørende er informert om innleggelsen  Juni 2009  PKO - leger: Ruth Midtgarden og Aart Huurnink  Foreligger informasjon om:  Pasientens funksjonsnivå før aktuell sykdom/skade  Medikamenter  Boforhold  Eventuelle tjenester i kommunen  Om pårørende er informert om innleggelsen

6 67% av alle innleggelser ble inkludert

7 Tidspunkt for innkomst

8 Aldersfordeling

9 Innleggende lege og tidspunkt for innleggelse

10 Informasjon ved innleggelse

11 Informasjon tilgjengelig hos pasienter => 80 år 50%

12 Informasjon tilgjengelig for de mellom 20 og 60 år. (N=139)

13 Informasjon tilgjengelig ved innleggelse hjemmefra

14 Innlagt via legevakt (N=161)

15 Innlagt via fastlegen (N=113)

16 Innlagt av sykehjemslegen (N=21)

17 Egersund kommune (N=17)

18 Status  Standardiserte punkter i sykepleierapport  Lagt som standard i elektronisk journal i Dalane kommunene - Cosdoc  Utfordringer  Å innføre nye rutiner  Standardiserte punkter i sykepleierapport  Lagt som standard i elektronisk journal i Dalane kommunene - Cosdoc  Utfordringer  Å innføre nye rutiner

19 Standardiserte punkter i sykepleierapport ved innleggelse sykehus  Personalia, fastlege, pårørende, kommunale tjenester, telefonnummer til aktuell kommunehelsetjeneste.  (Plukke automatisk fra Cosdoc)  Aktuell situasjon ved innleggelse:  Funksjonsnivå før aktuell sykdom/skade:  Respirasjon:  Sirkulasjon/kroppstemperatur:  Eliminasjon/ernæring/væske:  Hud/hygiene:  Smerte/ubehag:  Fysisk aktivitet/søvn/hvile:  Bevissthet/CNS/sanser:  Psykisk/mental tilstand:  Livssyn/verdier/åndelig behov:  Sosiale forhold:  Annet:  Personalia, fastlege, pårørende, kommunale tjenester, telefonnummer til aktuell kommunehelsetjeneste.  (Plukke automatisk fra Cosdoc)  Aktuell situasjon ved innleggelse:  Funksjonsnivå før aktuell sykdom/skade:  Respirasjon:  Sirkulasjon/kroppstemperatur:  Eliminasjon/ernæring/væske:  Hud/hygiene:  Smerte/ubehag:  Fysisk aktivitet/søvn/hvile:  Bevissthet/CNS/sanser:  Psykisk/mental tilstand:  Livssyn/verdier/åndelig behov:  Sosiale forhold:  Annet:

20 Standardiserte punkter i sykepleierapport ved innleggelse sykehus forts.  Boligforhold:  (Detaljert beskrivelse av de fysiske forholdene i brukerens hjem: bor vedkommende alene, er boligen tilrettelagt, finnes hjelpemidler allerede i boligen, hvilke hindringer foreligger osv)  Medikamentliste:  (Plukke automatisk fra Cosdoc)  Diagnoser:  (Plukke automatisk fra Cosdoc)  Følgende pørørende er informert om innleggelse:  (Navn og telefonnummer)  Boligforhold:  (Detaljert beskrivelse av de fysiske forholdene i brukerens hjem: bor vedkommende alene, er boligen tilrettelagt, finnes hjelpemidler allerede i boligen, hvilke hindringer foreligger osv)  Medikamentliste:  (Plukke automatisk fra Cosdoc)  Diagnoser:  (Plukke automatisk fra Cosdoc)  Følgende pørørende er informert om innleggelse:  (Navn og telefonnummer)

21 Samarbeid i kommunen  Samarbeid mellom fastleger/legevakt/hjemmetjenesten  Hva er viktige opplysninger?  Meldingsutveksling  Fastlege - Hjemmetjenesten  Legevakt - Hjemmetjenesten  Samarbeid mellom fastleger/legevakt/hjemmetjenesten  Hva er viktige opplysninger?  Meldingsutveksling  Fastlege - Hjemmetjenesten  Legevakt - Hjemmetjenesten

22 Veien videre  Nye målinger  Implementere i andre kommuner  Nye målinger  Implementere i andre kommuner


Laste ned ppt "Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google