Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerne tar ordet; Hvilke krav og ønsker har egentlig brukerne? Aksjon mot fødekaos ved Carina Nilstun og Ingeborg Altern Vedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerne tar ordet; Hvilke krav og ønsker har egentlig brukerne? Aksjon mot fødekaos ved Carina Nilstun og Ingeborg Altern Vedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerne tar ordet; Hvilke krav og ønsker har egentlig brukerne? Aksjon mot fødekaos ved Carina Nilstun og Ingeborg Altern Vedal

2 Utgangspunkt for aksjonen • Situasjonen ved Ullevål: Overbooking av fødende –Kvinner i fødsel blir avvist –Mangelfull informasjonen til fødekvinnnene

3 Oppropet: ”Vi krever at dere så raskt som mulig finner en kortvarig og en langvarig løsning på problemet med fulle fødeavdelinger på Ullevål. Si fra til vårens fødende kvinner NÅ om dere er overbooka, ikke vent til de står på døra med veer! Gi Oslos kvinner et godt fødetilbud.” ”Vi krever at dere så raskt som mulig finner en kortvarig og en langvarig løsning på problemet med fulle fødeavdelinger på Ullevål. Si fra til vårens fødende kvinner NÅ om dere er overbooka, ikke vent til de står på døra med veer! Gi Oslos kvinner et godt fødetilbud.”

4 www.altern.no/opprop/index.html

5 Hva har blitt gjort? • Fra februar endret UUS praksis ved å avslå søknader når termintidsrommet var fullt • I mai påla helseminister Brustad Helse Øst å opprette 400 nye plasser i hovedstadsområdet • Informasjonen til de fødende har blitt bedre

6 Status per i dag • Helse Øst og Ullevål vedgår at situasjonen i vinter var uholdbar, men mener at problemene nå er løst • Vi anser problemet som ikke løst: –Fortsatt avvises kvinner i fødsel –Stresset situasjon på føden på Ullevål.

7 Kapasitet • Definisjon av kapasitet –Alternativ til normtall, basert på et regnestykke? –Kun basert på erfaring? –Naivt å ha tillit til foretakene

8 Kapasitet 2 • Forslag –Erfaring + kvalitet –Se det fra brukernes perspektiv

9 Paradoks i offentlig pengebruk • Ønsker høye fødselstall – bruker milliarder –Permisjoner, barnehager, helsekontroller –Ikke på svangerskap, fødsel, barsel • Hvorfor? –Kvinnehelse nedprioritert? –Ingen stor brukerorganisasjon, flyktig gruppe • God start – samfunnsøkonomisk lønnsomt –Opprettholder fødselstall –Forebygger psykiske og fysiske problemer

10 Legkvinnekonferansen 1999 • Mer representativ enn oss –Kun egne opplevelser og Internett-erfaringer –Ny konferanse og/eller spørreundersøkelse! • Godt grunnlag – blir den fulgt opp? • Bør leses jevnlig av –Helsepersonell –Politikere og byråkrater –Helseforetakenes administrasjon

11 Legkvinnekonferansens budskap • Respekt, fleksibilitet, trygghet 1. 1. Kontinuitet og sammenheng – mellom begivenheter og mellom folk 2. 2. Fagliggjøring av helsepersonellets lytteevne og -vilje 3. 3. Rutiner og redskap for individuell oppfølging 4. 4. Trygghet – medisinsk sikkerhetsnett og nærhet 5. 5. Økonomi, ressurser og regnestykker

12 Aksjonens tillegg, sju år etter • Internett – ny informasjons- og kommunikasjonskanal –Lite er kvalitetssikra –Private sider bedre enn offentlige –Kommunikasjon helsevesen – pasient • Stort informasjonsbehov/ønske –Ta informerte valg –Medbestemmelsesrett • Far/partner, familierom

13 Hva ønsker vi oss fra dere? • Gi oss trygghet –Ufarliggjør fødselen –Trygghet på egne evner før og underveis –Lytt og forklar –Plass? Stress? Beredskap? • Kjemp med og for oss –Vi er flyktige, dere en stabil pressgruppe –Meld fra til ledere, tilsyn, media

14 Aksjonens mål framover • Lokalt –Ingen/få avvisninger i fødsel –Mindre stress –Nok plasser – pasientgruppa vokser … –Fortsatt bedre informasjon og kommunikasjon • Nasjonalt –Nok jordmødre, nok stillinger –Retningslinjer for fødsel og barsel

15 Nasjonale retningslinjer • Sikre at fag, ikke økonomi, avgjør • Ta utgangspunkt i de fødende –Gratis omvisning –Når får man komme? –Transport og venterom –Liggetid og ressurser på barsel • Mor-barn/familievennlig – kun amming?

16 Hilde Schanke-Rønning, Bjugn • Bjugn har fødestue, et av landets beste svangerskapstilbud • Konsekvenser av nedleggelse –Jordmor kun i kontortida, mer fastlegen som ikke har spesialkompetanse –Til Trondheim for å føde, 3 timer bil –Utrygghet –Unge kvinner ut av distriktene

17 Løsninger for Bjugn • Bedre lovgiving • Bedre kommuneøkonomi • Tenk samfunnsøkonomi, helikopter er dyrt • Oppretthold fødestua –Hospitering ved sykehuset –Fylkeskommunal/statlig pengestøtte

18 Overordna mål • Flest • Flest mulig, best mulig opplevelse, innenfor rammer • Ikke • Ikke luksus, følge WHOs retningslinjer Sitat fra legkvinnekonferansen: Det er i alle fall åpenbart at opplevelsene vi har omkring fødsel er noe vi bærer med oss resten av livet. Ord, blikk og handlinger sitter spikra. Det er faser i livet der man er sterk, men også sårbar og hudløs. Hvilken omsorg fødekvinner møtes med handler om organisering og ressurser selvfølgelig, men også om enkeltmenneskers faglige integritet og omsorgsevne.


Laste ned ppt "Brukerne tar ordet; Hvilke krav og ønsker har egentlig brukerne? Aksjon mot fødekaos ved Carina Nilstun og Ingeborg Altern Vedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google