Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Fretex ?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Fretex ?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er Fretex ?

2 Fretex Norge, et konsern
Fretex Øst-Norge Fretex Vest-Norge Fretex Nord-Norge Fretex Midt-Norge

3 Landets største attføringsbedrift
Virksomhet i 17 av 19 fylker Til sammen 1500 personer i Fretex, hvorav ca 1100 er tilknyttet ulike tiltak Butikker, produksjon, transport etc er midler for å oppnå målet om å drive attføring

4 eQuass i Fretex Fretex ble medlem av EPR (European Platform for rehabilitation) i november -07. Vi har som mål å få godkjent eQuass Assurance i Fretex-gruppen høsten -09. Våren -08: Intern analyse av hva vi faktisk hadde Gjennomført av 60 personer i konsernet

5 Spider mars/april 2008 Egenvurderingen som er foretatt er en tolkning
Vi hadde mye dokumentasjon, men vi manglet prosedyrer og en uttalt overordnet policy på en del områder På en del områder manglet vi forholdsvis lite for å være på plass Det er brukt et strengt utgangspunkt i tolkningen

6 Status og veien videre Gjennomgang av resultatene
Avklart prosjektstyring i ledermøte i Fretex Norge Organisering: - Opprettelse av arbeidsgruppe, med representanter både fra Fretex Norge og datterselskapene - Prosjektgrupper lokalt, med ansatte og deltakere i selskapene

7 Mandat for arbeidsgruppa
Vi har som mål å få godkjent eQuass Assurance i Fretex-gruppen høsten I denne forbindelse er det satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide nødvendig dokumentasjon og legge premissene for det videre løpet i de respektive selskapene. Arbeidsgruppen består av deltakere fra staben i Fretex Norge AS og de respektive datterselskapene. Arbeidsgruppens leder rapporterer til styringsgruppen, som består av ledergruppens medlemmer i Fretex Norge. Arbeidsgruppens deltakere gis med bakgrunn i ovenstående fullmakt til å representere, og til å ta nødvendige beslutninger, på vegne av selskapene i forbindelse med eQuass-prosjektets innhold og fremdrift.

8 Første samling i arbeidsgruppa sept-08
Vi har utarbeidet et godt grunnlag for videre arbeid med dokumentasjon (matrise) Spideren virker meget ufullstendig, men det er ikke de store grepene som skal til. Fortsatt en egentolkning!

9 Utført i arbeidsgruppa:
Utarbeidet en felles tempoplan som omhandler arbeidet lokalt og i arbeidsgruppen Utarbeidet retningslinjer for det lokale arbeidet; Størrelsen på prosjektgruppene, hvem skal delta, hvordan fordele oppgavene

10 Fretex Midt-Norge AS Etablering av 3 prosjektgrupper.
Bredt sammensatt av representanter fra tiltaksdeltakerne, butikk, produksjon og attføring. Til sammen 6-8 i hver gruppe Informert de ansvarlige i gruppene om mandat, mål, hensikt, tidsaspektet og økonomiske rammer Gruppene skal gjennomgå matrisen og fordype seg i noen av spørsmålene

11 Mandat for prosjektgruppene
Prosjektgruppene har ansvar for gjennomføringen av prosessen mot eQuass-sertifisering i sitt selskap jf. framdriftsplan og føringer fra arbeidsgruppa. Dette innebærer blant annet å: være aktive pådrivere i eQuass-prosessen i hele selskapet gjennomføre grundig realitetsbehandling av dokumentasjonen og gi samlede tilbakemeldinger til arbeidsgruppa. gjøre eQuass-standardene kjent og anvendt Prosjektgruppa rapporterer til DL og arbeidsgruppa.

12 Plan for 2009 Kick-off i februar 2009 (gjøre kjent resultatet av arbeidet internt) Utrulling/opplæring mars - mai 2009 Prøverevisjon i juni 2009 Søknad om sertifisering i august 2009 Sertifisering i september 2009


Laste ned ppt "Hva er Fretex ?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google