Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneavtalene - nok en gang Oppfølging av samarbeidsavtale om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneavtalene - nok en gang Oppfølging av samarbeidsavtale om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneavtalene - nok en gang Oppfølging av samarbeidsavtale om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler

2 Arbeidsgruppe Medlemmer: •Annema Boberg, Spes.legesenteret Karasjok, Helse Finnmark •Mariann Høidahl, NAV Hjelpemiddelsentralen Nordland •Ken Gunnar Mathisen, Helgelandssykehuset Rana •Håvard Trones, Høresentralen, UNN Tromsø •Einar Laukli, Høresentralen, UNN Tromsø (trådte inn for Jan Erik Israelsen, som var sykemeldt, på første og eneste møte 08.12.10)

3 Mandat Hjemmel Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til avtale mellom høresentraler/ØNH avtalespesialister og de enkelte kommuner i Nord-Norge. Tidsaspekt Det tas sikte på at avtale og strategi skal være klart til Fagnettverksmøtet 2011 og med sikte på at avtaler skal være inngått med virkning pr. 1.1.12.

4 Temaer som ble diskutert Ansvar: Kommunene har ansvaret for oppfølging av høreapparatbrukere etter tilpasning. Det utarbeides en rammeavtale som skal underskrives av begge parter. I vedlegg skal detaljer i avtalen utdypes. Lover og forskrifter skal legges til grunn for avtalen. Avtalespesialister kommer inn under samme avtale og skal henvise app.brukere til kommunene samt sørge for oppfølging, kurs osv. i hht. avtalen. Det siste kan i praksis gjøres i samarbeide med nærmeste hørselssentral. Avtalen skal innebære et samarbeid med hjelpemiddelsentraler (HMS), slik at kommunene har felles kontaktpersoner for spes.helsetjenesten og HMS. Et problem kan være utarbeidelse av rammeavtale som uten videre skal godtas av kommunene. Kontakt med kommunene kan skje til kommuneadm. (rådmann, helse- og sosialsjef) samt til kommuneleger ved fylkeslegene (kun tre).

5 Utkast til felles avtaletekst Arbeidsgruppen har lagt fram en avtaletekst med noen forslag til områder ut over høreapparatformidlingen som det kan opprettes avtaler om. I tillegg legges fram et råutkast til vedlegg eller tilleggsavtale, som må tilpasses den enkelte formidler. Til vedlegget hører også et tilmeldingsskjema til kommunen og et skjema for tilbakemelding til spesialisthelsetjenesten.

6 Innlemmes i det ordinære avtaleverket Jan Erik har diskutert med direktør for samhandling i NLSH, Steinar Pleym Pedersen, hvordan en slik avtale med kommunene kan implementeres. Helseforetaket og kommunen skal ha en overordnet samarbeidsavtale. Herunder vil finnes delavtaler, og evt. mer detaljerte tilleggsavtaler til den enkelte delavtale. ”Høreapparatavtalene” med evt. tilleggsavtaler kan komme inn i avtaleverket som en delavtale. Overordnet avtale Delavtale 1 Tilleggsavtale Delavtale 2 Tilleggsavtale Osv.

7 Hvordan få avtalene satt ut i livet?? Helseforetakene har egne organ for samhandling, som har som oppgave å få samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kommunene satt ut i livet. •UNN har Overordnet samarbeidsorgan (OSO)Overordnet samarbeidsorgan (OSO) •Også Helgeland har sitt OSO, og Helgelandssykehuset har holdt dialogmøter om samhandling med kommunene på HelgelandHelgeland har sitt OSO dialogmøter om samhandling •NLSH har Seksjon for samhandling og deltar i to regionale samarbeidsorgan mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten (RESO) – RESO Salten og RESO LofotenSeksjon for samhandling •Også Helse Finnmark har sin samhandling, men ser ikke ut til å ha et eget organ til dette.Helse Finnmark •Helse Nord har i tillegg et eget Nettverk for samhandlingNettverk for samhandling

8 Veileder for samarbeidsavtale mellom sykehus og kommune Veilederen er under utarbeidelse. Arbeidsgruppens utkast er ferdig, og ble forelagt Nasjonal koordineringsgruppe for samhandlingsreformen 21.09.2011.Arbeidsgruppens utkast Det skal etableres samarbeidsavtaler på 3 nivåer: •Avtale mellom regionalt helseforetak (Helse Nord) og KS (frist 01.01.12) •Avtale mellom regionalt helseforetak (Helse Nord) og helseforetak (NLSH HF) (frist 01.01.12) •Tjenesteavtale mellom helseforetak (NLSH HF) og kommune (frist 01.01.13)

9 Hvordan få avtalene satt ut i livet?? •Vi som arbeider i helseforetakene må koble oss på den prosessen som pågår i eget foretak •Melde inn høreapparatavtalene til sakslisten på neste møte •For NLSHs del, er neste møte i RESO Salten 21.11.11, med frist 7.11 for innmelding av saker.


Laste ned ppt "Kommuneavtalene - nok en gang Oppfølging av samarbeidsavtale om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google