Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er god svangerskapsomsorg? Atle Klovning Førsteamanuensis & Forsker Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin & Allmennmedisinsk forskningsenhet-Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er god svangerskapsomsorg? Atle Klovning Førsteamanuensis & Forsker Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin & Allmennmedisinsk forskningsenhet-Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er god svangerskapsomsorg? Atle Klovning Førsteamanuensis & Forsker Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin & Allmennmedisinsk forskningsenhet-Oslo Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Fastlege, Spesialist i allmennmedisin Frogner Helsesenter Frederik Stangsgt. 11/13 0264 OSLO

2 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Her er kursmateriellet •www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.pptwww.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt •www.frognerhelsesenter.no/docs/kompendium.pdfwww.frognerhelsesenter.no/docs/kompendium.pdf

3 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt

4 Retningslinjer for svangerskapsomsorgen

5 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Norges største forebyggende helseprogram! •Svangerskapsomsorgen er med sine 750.000 konsultasjoner årlig Norges største forebyggende helseprogram •Behov for å oppdatere og kunnskapsgradere i forhold til –NOU-1984 og –Veilederen av 1995.

6 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Kunnskapsgradering

7 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Gradering av anbefalinger

8

9 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt ? ? ?

10 Helsekort for gravide (1984) •Oppfordrer til –altfor mange kontroller –unødig testbruk –Unødvendige GU –SF-kurven ligger for lavt –++ •Nytt helsekort skal utarbeides, og baseres på de nye retningslinjene

11 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Svensk, 1995

12 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Kvinne 1

13 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Terminsprik≥14dg?

14 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt 4 normale kontroller

15 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hypertensjon fredag 4. nov

16 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Proteinuri mandag 7. nov

17 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Preeklampsi

18 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt 30% vekstretardasjon

19 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt 7/11 •18:00 –BT 160/105 –Lekker 1,2 g prot/døgn –CTG ok, Doppler ok

20 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt 8/11 •05:00 –ak. magesmerter –øm, stram livmor –fosterlyd: enkelte slag •05:10 –katastrofesectio –Apgar 0-0-0 –Placenta helt løs •06:30 –Hb 5,2 –TPK 42 –DIC

21 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Fra 12 til 7 kontroller?

22 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hvor ofte?

23 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hva bør skje på svangerskapskontrollene 5.7 •Førstekontroll uke 8-12 1

24 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Informasjon •Tema som omhandler levevaner, orientering om svangerskapsomsorgen i kommunen, trygderettigheter og informasjon om screeningtester i svangerskapet slik at kvinnen er i stand til å fatte informerte beslutninger •7 konsultasjoner + 1 ultralyd •WHO har konkludert med at 4 kons er nok 1

25 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Risikovurdering •Identifisere kvinner som har behov for utvidet oppfølging og planlegge denne oppfølgingen. 1

26 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt OR Sectio51.5%/3.8%27,0 Preeklampsi14.1%/1.3%12,7 Neonatal død2.6%/0.3%7,7 LBW15.9%/2.6%7,2 Stillbirth4.3%/0.8%5,7 SIDS0.8%/0.2%5,1 SGA24.0%/6.1%4,9 Preterm16.3%/3.9%4,8 Sete8.9%/2.1%4,5 Malformasjoner4.8%/2.1%2,3 Anamnese: Tidligere svangerskap/ fødsler og risiko for gjentagelse

27 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Prøvetaking •Blodtyping, Rh D status, antistoffer •Orientere om screening for anemi (Hb), rubella, HIV og syfilis samt Hepatitt B og C til utvalgte kvinner. •Orientere om urinprøve som screening for asymptomatisk bakteriuri (ABU) kun til kvinner som har hatt plager med gjentatte urinveisinfeksjoner. •Måle KMI, blodtrykk og teste for proteinuri 1

28 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Henvise til ultralyd •Orientere om ultralydscreening i uke 17-19 1

29 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Andre etniske grupper •Vurdering av risiko for sigdcelleanemi eller talassemi hos etniske grupper der det er relevant. 1

30 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Ikke rutinemessig GU •Klamydiaprøve hos kvinner <25 år, eller på indikasjon etter anamnestisk vurdering •Mer enn 3 år siden sist cytologiprøve? 1

31 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Utdeling av brukerversjon for gravide •Gi kvinnen brukerversjonen om svangerskapsomsorgen •Konkret info om relevante kunnskapskilder 1

32 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Ultralyd •Rutineultralyd som andre konsultasjon uke 17–– 19 (andre kontroll) •Vurdere gestasjonsalder, identifisere flerlinger, morkakens beliggenhet, og strukturelle anomalier 2

33 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Tredje kontroll uke 24 •Gjennomgå, diskuter og noter resultatene av tester som er tatt på første kontroll. Vurder om den gravide har behov for tilleggsoppfølging/henvisning. •Orienter om foreldre- og/eller fødselsforberedende kurs og grupper. •SF-måling, BT og teste for proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon 3

34 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Fjerde kontroll uke 28 •SF-måling, BT og proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon •Orientere om den andre screeningen for anemi (Hb) •Rh negative kvinner testes for antistoffer og eventuelt gi Anti-D. •Gi informasjon med mulighet til å diskutere problemer og stille spørsmål 4

35 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Femte kontroll uke 32 •SF-måling, BT og proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon •Foreberede i forhold til amming •Gi informasjon med mulighet til å diskutere problemer og stille spørsmål 5

36 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Sjette kontroll uke 36 •SF-måling, BT og proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon •Vurdere leie (Leopolds håndgrep) og ved mistanke om seteleie, henvise til ultralyd og vurdering av utvendig vending. •Rh-negative: Ny antistoffkontroll og eventuelt 2. dose Anti-D •Gi informasjon med mulighet til å diskutere problemer og stille spørsmål 6

37 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Syvende kontroll uke 38 •SF-måling, BT og testes for proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon •Vurdere leie (Leopolds håndgrep), og ved mistanke om seteleie, henvise til ultralyd •Gi informasjon med mulighet til å diskutere problemer og stille spørsmål 7

38 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Åttende kontroll uke 40 •SF-måling, BT og testes for proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon •Vurdere leie (Leopolds håndgrep), og ved mistanke om seteleie, henvise til ultralyd •Gi informasjon med mulighet til å diskutere problemer og stille spørsmål 8

39 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Niende kontroll uke 41 •SF-måling, BT og testes for proteinuri •Kjenner kvinnen liv/auskultasjon •Vurdere leie (Leopolds håndgrep), og ved mistanke om seteleie, henvise til ultralyd •Henvise til overtidsvurdering (9)

40 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Veiing •Jordmødre og leger bør sørge for å måle den gravides høyde og vekt på den førstekontrollen i svangerskapet, omkring uke 8-12, slik at kvinnens KMI kan beregnes. Vekt, høyde og KMI noteres på helsekort for gravide. [B] •Vi anbefaler jordmødre og leger å tilby alle gravide rutinemessig veiing i svangerskapet som et hjelpemiddel i tilknytning til kosthold og levevaner. Gravide med over- eller undervekt bør få individuell veiledning i kosthold og fysisk aktivitet ut over den generelle veiledningen som alle gravide får.[D] •Ved rutinemessig veiing er det viktig å bruke den samme vekten hver gang. Kvinnen kan gjerne veie seg på egen vekt i hjemmet og notere resultatet på helsekortet. √

41 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Formulering av 4-delt problemstilling 1. Hvem2. Hva3. Alternativ 4. Utfall Gravide med normal Hb -Ferritin <20 -Ferritin 20- 60 -Ferritin >60 Jern 27 mcgHøydose i.m. i.v. Pos: Hb, ferritin Utfall mor Utfall barn Neg.: (bivirkninger) Makro: (helseøkonomi, resistens o.l.) Hva er nytten av ?

42 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Jern eller ei? •Lise –Uke 10 –Ferritin 10 –Hb 12,3 •Nina –Uke 10 –Ferritin 15 –Hb 10,1 •Kari –Uke 10 –Ferritin 73 –Hb 10,2

43 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Dagens praksis: Å behandle hypoferritinemi •Norske anbefalinger : •S-ferritin> 60 ikke jerntilskudd, •S-ferritin 20-60 jerntilskudd fra 20. uke og •S-ferritin<20 jerntilskudd fra 12. uke. •Disse anbefalingene mangler tilstrekkelig dokumentasjon og bør forlates

44 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Jernmangelanemi http://www.micronutrient.org/idpas/pdf/2038IDAinPregnancy.pdf

45 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Rasmussen S, Bergsjø P, Jacobsen G, Haram K, Bakketeig LS. Haemoglobin and serum ferritin in pregnancy-- correlation with smoking and body mass index. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2005;123(1):27.

46 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hb

47 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Ferritin

48 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Nye retningslinjer (NICE): Å behandle anemi •Bare dersom Hb er –< 10,5 på første kontrollen eller –< 10,0 i uke 28 •bør det tas en S-ferritinprøve i tillegg •Ved S-ferritin<30 har kvinnen jernmangelanemi og kan tilbys jerntilskudd. •Jern skal kun gis på indikasjon, og til kvinner med jernmangelanemi. [A]

49 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Ferritin i svangerskapet •Reflekterer ikke jernlagrene i sv.skapet ! •Mangler en test for jernmangel hos gravide •(NB! S-Ferritin - akuttfaseprotein høye nivåer i >1 måned etter øvre luftveisinfeksjon!)

50 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Jern

51 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt ANBEFALING (NICE) •Gravide kvinner bør anbefales en undersøkelse med tanke på anemi ved å måle Hb-konsentrasjonen på første kontrollen i svangerskapet samtidig med at andre blodprøver tas, slik at det er tid til å korrigere en eventuell anemi før fødselen. [B] •Dersom Hb er under 10,5 på første kontrollen eller 10,0 i uke 28, bør det tas en ferritinprøve i tillegg. Ved ferritin <30 har kvinnen jernmangelanemi og kan anbefales jerntilskudd. Jern skal kun gis på indikasjon, og til kvinner med jernmangelanemi. [A]

52 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Nye retningslinjer: Å behandle anemi •Rutinemessig jerntilskudd skal ikke anbefales gravide –Det er ikke helsefremmende for kvinnen eller fosteret og medfører ubehagelige bivirkninger, og fører kun til høyere ferritin- og hemoglobinnivå. [A] •Gravide kvinner bør anbefales å måle Hb- konsentrasjonen på den første kontrollen i svangerskapet samtidig som andre blodprøver tas for å identifisere kvinner med anemi –Det anbefales også en måling i uke 28, da Hb- konsentrasjonen er på det laveste, slik at det er mulighet til å korrigere en eventuell anemi før fødselen. [B]

53 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Behov for videre forskning •Det ble funnet for få studier til å kunne si noe om effekten av ulike behandlingsalternativer på utfall hos mor og barn, og det er behov for forskning av denne type.

54 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Brunost

55 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Jern •Rutinemessig jerntilskudd skal ikke anbefales gravide. Rutinemessig jerntilskudd er ikkehelsefremmende for kvinnen eller fosteret, og gir ubehagelige bivirkninger. Det fører kun til høyere ferritin- og hemoglobinnivå. [A] •Gravide kvinner bør anbefales å måle Hb-konsentrasjonen på den første kontrollen i svangerskapet, samtidig som andre blodprøver tas. Slik kan jordmor eller lege identifisere kvinner med anemi. Vi anbefaler også en måling i uke 28, da Hb- konsentrasjonen er på •det laveste, slik at det er mulighet for å korrigere en eventuell anemi før fødselen. [B]

56 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Sigdcelleanemi og talassemi •Når gravide fra endemiske områder har anemi og mikrocytose, bør jordmor eller lege ikkebare tenke jernmangel, men også om kvinnene kan ha en hemoglobinopati. [C] •Leger og jordmødre bør være oppmerksomme på tilstanden, slik at de kan søke nødvendig spesialisthjelp. Hemoglobinopati kan kreve henvisning til hematolog, eventuelt genetisk veiledning for seinere svangerskap. •Utfordringen for leger og jordmødre er å øke bevisstheten om hvilke etniske grupper som kan affiseres av tilstanden. [D]

57 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hvilke områder?

58 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Blodtyping og påvisning av antistoffer •Vi anbefaler alle gravide å ta blodprøve for å bestemme type og antistoffer tidlig i svangerskapet. •Rhesusnegative kvinner skal screenes for antistoffer to ganger, i uke 28 og 36. •Leger og jordmødre bør henvise kvinner som utvikler Rhesus-antistoffer til spesialisthelsetjeneste.

59 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Anti-D profylakse i svangerskapet •De bør også anbefale alle rhesusnegative kvinner som føder et rhesuspositivt barn 1500 IE anti-D innen 72 timer etter fødselen for å forebygge utvikling av antistoffer. [A]

60 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Trombocyttantistoffscreening •Vi anbefaler foreløpig ikke å undersøke blodplatespesifikke alloantistoffer rutinemessig. •Det pågår en norsk kohortstudie for å vurdere kostnadsnytten av et program for påvisning av anti-HPA-1a-antistoff hos gravide. •Det er forventet resultater av studien i 2005. •Når disse resultatene er klare, vil direktoratet vurdere dem.

61 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt 2009

62 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Infeksjonsscreening •Videre vurderes ulike former for infeksjonsscreening versus selektiv case-finding for tilstander som –asymptomatisk bakteriuri –asymptomatisk bakteriell vaginose –gruppe B streptokokker (GBS) –genital klamydia –Hepatitt B –Hepatitt C –HIV –rubella –syfilis –Toksoplasmose –herpes genitalis

63 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Asymptomatisk bakteriuri •Ved første svangerskapskontroll bør lege eller jordmor spørre den gravide om tidligere urinveisinfeksjoner. [D] •Dersom hun har hatt gjentatte infeksjoner tidligere, bør lege eller jordmor sørge for urindyrkning med korrekt prøvetakingsteknikk for å påvise ABU •Prevalens i Norge?

64 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Asymptomatisk bakteriuri •Skal ikke behandles før positiv prøve er verifisert i en kontrollprøve. [B] •Vanlig praksis i Norge er å undersøke urinen med stix på leukocyttesterase og nitritt ved alle kontroller. Dette er ineffektivt og kostbart, og slik praksis bør forlates. [D]

65 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Asymptomatisk bakt. vaginose •Vi anbefaler foreløpig ikke rutineundersøkelser for bakteriell vaginose. [A] •Kostnads-nytte effekt?

66 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Gruppe B streptokokker (GBS) •Vi mener det er hensiktsmessig å markere påvisning av streptokokker gruppe B i urinen på helsekort for gravide, slik at fødeavdelingen kan gi antibiotikaprofylakse (penicillin i.v.) under fødselen. [D] •Forskning gir oss ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig screening av gravide kvinner for å identifisere bærere av gruppe B-streptokokker. [A]

67 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Genital klamydia •Vi anbefaler rutinemessig test for asymptomatisk genital klamydiainfeksjon for alle under 25 år. Ellers vurderes det etter kvinnens anamnese om det skal anbefales en test. [C]

68 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hepatitt B •Jordmødre og leger bør tilby gravide serologisk testing for hepatitt B-virus dersom kvinnen selv, hennes tidligere eller nåværende seksualpartner er: •født eller oppvokst i mellom- eller høyendemisk område, er •tidligere eller nåværende sprøytemisbruker, •har fått blodoverføring i utlandet, •har hatt seksuell kontakt med sprøytemisbruker eller biseksuell mann, •har vært utsatt for yrkesmessig eksponering eller •har hatt hepatitt B. •Det er spesielt viktig å huske på å tilby test til gravide kvinner som kom til Norge for mange årsiden som adoptivbarn eller innvandrere fra land med høy hepatitt B-forekomst. [A]

69 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hepatitt C •Vi anbefaler ikke rutinemessig undersøkelse for hepatitt C-virus for gravide, fordi vi mangler bevis for at dette reduserer risiko for smitte til barnet. [C] •Jordmor eller lege bør sørge for å teste for HCV- virus hvis kvinnen opplyser noe som indiserer prøvetaking. [D]

70 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt HIV •Ettersom mor-barn-smitte kan reduseres betydelig, anbefaler vi gravide kvinner rutineundersøkelse for HIV-antistoffer. Dagens praksis bør fortsette. [A] •Alle som utfører svangerskapskontroller, skal ha klare retningslinjer for å henvise HIVpositive gravide slik at de sikres behandling av team med spesialkompetanse. √ •Gravide bør få brosjyren ”Tilbud om hivtest til alle gravide” slik at hun kan orientere seg om tilbudet. √

71 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Rubella •Jordmødre og leger bør anbefale screening til alle gravide som ikke kan dokumentere antistoffer mot rubella. Kvinner som ikke er immune mot rubella, bør anbefales vaksine etter fødselen. •Å oppdage at kvinnen ikke har antistoffer har antakelig ingen innvirkning på det aktuelle svangerskapet, men dersom kvinnen vaksineres etter fødselen, vil det sannsynligvis redusere risiko for smitte i påfølgende svangerskap. [B] •Fødeavdeling, helsestasjon, lege eller jordmor kan vaksinere. De må ha klare retningslinjer for hvor og når de vaksinerer. √

72 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Syfilis •Jordmor eller lege bør tilby alle gravide syfilisserologi ved første svangerskapskontroll. •Kvinner med antatt høyere risiko, som for eksempel kvinner fra land i det tidligere Sovjetunionen og Afrika, bør tilbys gjentatt test i siste trimester eller før utreise fra barselavdeling. •Positiv prediktiv verdi vil være lav (stor sannsynlighet for falsk positivt resultat), og jordmor eller lege bør henvise alle kvinner med positiv test til spesialisthelsetjeneste for utredning og eventuell behandling. [B]

73 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Toksoplasmose •Vi anbefaler ikke rutinemessig serologisk screening for toksoplasmose fordi screeningen risikerer å påføre mer skade enn nytte. [B] •Jordmor eller lege bør informere gravide kvinner om primærforebyggende tiltak for å forebygge infeksjon: –Å vask hendene før de håndterer mat, –å vaske all frukt og grønnsaker grundig, –å gjennomkoke eller -steke alt rått kjøtt og hurtigmat, –å bruke hansker i forbindelse med hagearbeid og å unngå katteavføring ved stell av dyr. [C]

74 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Herpes genitalis •Leger og jordmødre bør henvise kvinner med førstegangs(primær-)utbrudd i dagene omkring fødselstermin til spesialisthelsetjenesten. Ved tvil om gjentatt infeksjon eller primærutbrudd kan lege eller jordmor sjekke det med blodprøver. √

75 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Tiltak som ikke anbefales som en del av rutineundersøkelsene i svangerskapet: •Gjentatte vektkontroller •Hb-måling hver gang •Brystundersøkelse •Gynekologisk undersøkelse •Screening for postpartum depresjon ved bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale •Rutinemessig bruk av jerntilskudd •Rutinemessig ferritin-prøver av kvinner uten anemi

76 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Tiltak som ikke anbefales som en del av rutineundersøkelsene i svangerskapet: •Screening for klamydia, CMV, hepatitt C, GBS, toksoplasmose •Screening for svangerskapsdiabetes, inkl. bruk av urinstiks for glukose •Screening for prematur fødsel ved vurdering av cervixlengde, ved UL eller vaginaleksplorasjon •Telling av fosterbevegelser •Rutinemessig CTG i svangerskap for kvinner med normal graviditet •Rutinemessig UL etter 24 uker •Rutinemessig dopplermåling av navlesnorsarterier for lavrisikogravide

77 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Kvinne 2

78 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Kvinne 2

79 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt KONTROVERSER Hvordan håndterer vi motstridende funn?

80 Folat/folsyre

81 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Electronmicrograph of germ layers. http://www.med.unc.edu/embryo_images/unit-bdyfm/bdyfm_htms/bdyfm004.htm

82 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Lukking av neuralrør: Dag 28, 6. uke

83 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Three Major Types of Neural Tube Defects Anencephaly Spina bifida Encephalocele

84 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt • Orange juice, oranges • Liver • Brussel sprouts • Avocado • Dried beans and peas; lentils • Dark green leafy vegetables (spinach, mustard, turnip, collard greens) • Broccoli • Asparagus • Okra Folatrik kost

85 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Folatberiket kost •Good way to get synthetic folic acid with minimal behavior change • Blood levels are increasing • Unlikely this will provide full prevention of birth defects for all women

86 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Breakfast cereals containing 400 micrograms folic acid.

87 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Copyright ©2005 BMJ Publishing Group Ltd. Botto, L. D et al. BMJ 2005;330:571 Fig 1 Rates of neural tube defects (anencephaly and spina bifida) per 10 000 births, 1988-98. Shaded top portion indicates terminated pregnancies. Arrow indicates time of recommendations in each country. IRR=average rate of change from one year to next BMJ 11. mars 2005

88 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Folsyre kan føre til kreft

89 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt JAMA

90 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Kvinne 3

91 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Kvinne 3

92 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt ”SVANGERSKAPSDIABETES” To evidensbaserte tvisyn? Vi skal ikke bry oss om kvinner lekker litt sukker i urinen (NICE 2003) Vi skal oppdage og behandle svangerskapsdiabetes (NSAM 2005)

93 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Skal heretter ikke screenes for? •Samme glukosegrenser for gravide og ikke- gravide? •Insidens, assosiasjoner og kausalitet •Utfall: mortalitet vs. andre perinatale •Surrogatutfall: Makrosomi

94 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Mål: Redusere perinatale utfall •Problem: Mange ulike metoder –Risikantscreening •Like hyppig hos risikanter som ikke •Fører til mye testbruk •Ikke sammenheng med antall risikofaktorer –Universell screening •Screening fører til økt påvisning uten bedrete perinatale utfall

95 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Exit prøver? •Glukosuritesting –Sensitivitet 7-46% –Spesifisitet 84-99% –Mange falsk positive •Tilfeldig blodsukkermåling •Fastende blodsukkermåling •GTT 1h/50g •Hvilket trimester? •Glukosebelastning

96 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Det mangler dokumentert nytteverdi av •Diett •Diett og insulin •Intensivert blodsukkermonitorering?

97 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt

98 NICE 2003

99 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hva nå? •Vil disse studiene gi oss svaret? –ACHOIS (16.06.05), n=1.000 –HAPO (2007), n=25.000 •SHdir har bestilt en kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten –www.kunnskapssenteret.nowww.kunnskapssenteret.no

100 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt

101

102 Hvor får jeg tak i retningslinjene? For helsepersonell: •Retningslinjer for svangerskapsomsorgen •Bestillingsnr. IS-1179 •http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00002/Retningslinjer_f or_sv_2674a.pdf1179http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00002/Retningslinjer_f or_sv_2674a.pdf1179 For den gravide og partner: ”Er du gravid?” http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00002/IS-1243_2673a.pdf

103 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Retningslinjer er ferskvare! •Utløpsdato •Oppdatering •Manglende dokumentasjon betyr ikke at det vi gjør ikke virker •Men kan det tenkes at vi kan gjøre mer skade enn nytte?

104 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt

105 Mors alder, BMI og barnets vekt Alder: (21-46 år) 33 år BMI:(46kg-112kg)22,5 Barnets gjennomsnittsvekt : 3700 gr Høyeste 5,1 kg Laveste 2,4 kg •

106 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Hvordan går det når: •Man går spontant i fødsel •Man føder uten epidural •Ikke får pitocinstimulering •Har en tilstedeværende og støttende jordmor •Man får ro og fred

107 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt Av 252 påstartede fødsler ved Føderiket (21 P0, 231 P+): 21 overflyttet i fødsel (8%)(9 P0 og 12 P+) 4 overflyttet etter fødsel (P+) 1 barn overflyttet en time etter fødsel for observasjon (P+)

108 http://www.frognerhelsesenter.no/docs/svangerskapsomsorg.ppt


Laste ned ppt "Hva er god svangerskapsomsorg? Atle Klovning Førsteamanuensis & Forsker Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin & Allmennmedisinsk forskningsenhet-Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google