Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen sett fra et pasientperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen sett fra et pasientperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen sett fra et pasientperspektiv
Grethe Brundtland Pasient- og brukerombud Pasient- og brukerombudet i Hordaland

2 Samhandlingsreformen
? Pasient- og brukerombudet i Hordaland

3 Det er vel et tiltak for å spare penger
Pasient- og brukerombudet i Hordaland

4 Pasient- og brukerombudet i Hordaland
Samhandlingsreformen bygger blant annet på en overordnet målsetting om å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, er det viktig at folk skal oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Målene med samhandlingsreformen er: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet Mer heletlig og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Pasient- og brukerombudet i Hordaland

5 Pasient- og brukerombudet i Hordaland

6 Målene i reformen skal realiseres gjennom et sett av virkemidler
Pasient- og brukerombudet i Hordaland

7 Pasient- og brukerombudet i Hordaland
Aftenposten 28. oktober, 2010 Pasient- og brukerombudet i Hordaland

8 Pasient- og brukerombudet i Hordaland
IKT Oppkobling av felles sikkert helsenett for alle aktører Elektronisk meldingsutveksling mellom aktører Elektronisk pasientjournal som kan kommunisere og sende tilgjengelig informasjon på tvers av virksomheter Pasient- og brukerombudet i Hordaland

9 Pasient- og brukerombudet i Hordaland
UTFORDRINGER Personell/kompetanse IKT Finansiering Kommunikasjon Pasient- og brukerombudet i Hordaland


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen sett fra et pasientperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google